เทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วย


AdvTech1.jpg AdvTech2.jpg AdvTech3.jpg
AdvTech4.jpg AdvTech5.jpg AdvTech6.jpg
AdvTech7.jpg AdvTech8.jpg AdvTech9.jpg
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ติดตั้งระบบจัดยาที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งควบคุมในเรื่องการจ่ายยา การจัดเก็บยา รวมถึงการบรรจุหีบห่อ ซึ่งมีบาร์โค้ดกำหนดปริมาณยาที่ใช้เป็นครั้งๆ ระบบการจัดการยาอัตโนมัติที่ทันสมัยนี้เป็นเทคโนโลยีของ Swisslog ซึ่งเรียกกันว่า ‘หุ่นยนต์จัดยา’ (Pharmacy Robot) โดยบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้นำระบบนี้มาใช้ในการบริหารจัดการยาให้แก่ผู้ป่วย

เทคโนโลยีอันทันสมัย นี้ช่วยลดความผิดพลาดในการจัดยาได้ด้วยการทำให้มีความซับซ้อนน้อยลง หลีกเลี่ยงที่จะเชื่อมั่นในความจำมากเกินไป ทำให้กระบวนการง่ายขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพให้มากขึ้น ระบบปฏิบัติการนี้จะช่วยลดเวลาทำงานของเภสัชกรและของผู้เชี่ยวชาญ เพื่อที่จะได้มีเวลาในการดูแลใส่ใจผู้ป่วยให้มากขึ้น คลิกเพื่อชมวิดีโอ
กลับสู่ด้านบน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ใช้ระบบฐานข้อมูลสุขภาพไมโครซอฟท์อมัลก้า (Microsoft Amalga HIS) ซึ่งรวบรวมระบบสารสนเทศไว้อย่างเต็มรูปแบบ ระบบฐานข้อมูลนี้พัฒนาให้มีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในทุกๆ ด้าน จึงมั่นใจได้ว่ากระบวนการจัดเก็บเอกสารมีความถูกต้องและครอบคลุม รวมถึงด้านการรายงานข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการดูแลที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย ระบบฐานข้อมูลดังกล่าวรวมถึงข้อมูลการลงทะเบียน ระบบการรักษา การจัดการผู้ป่วยและเตียง ห้องปฏิบัติการ การบริหารจัดการและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ฐานข้อมูลร่วมจะทำให้แผนกต่างๆ ของบำรุงราษฎร์สามารถทำงานร่วมกันได้และช่วยพัฒนาทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพในการทำงานได้เป็นอย่างดี

ระบบการจัดการฐานข้อมูลนี้ได้รับการพัฒนาโดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และบริษัทสาขา คือ โกลบอล แคร์ โซลูชั่น (Global Care Solutions-GCS) ไมโครซอฟท์ได้เข้าซื้อกิจการของบริษัทสาขานี้เมื่อปี ค.ศ.2007 ด้วยเหตุดังกล่าวโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ใช้ซอฟท์แวร์เท่านั้นแต่ยังเป็นผู้ที่ร่วมมือในการช่วยให้ไมโครซอฟท์ได้ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดีขึ้นด้วย คลิกเพื่อชมวิดีโอ
กลับสู่ด้านบน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลได้ติดตั้งและให้บริการเครื่องเพท/ซีทีรุ่นไบโอกราฟ 64 ของซีเมนส์ซึ่งเป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ที่มีความละเอียดของภาพสูง เพื่อใช้สำหรับตรวจหาและวินิจฉัยโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก เครื่องเพท/ซีทีรุ่นไบโอกราฟ 64 นี้เป็นเทคโนโลยีล่าสุดของซีเมนส์และได้ติดตั้งครั้งแรกในประเทศไทย ณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

เครื่องดังกล่าวให้ความละเอียดของภาพสูง จึงทำให้แพทย์สามารถบ่งชี้ไปยังตำแหน่งที่มีความผิดปกติได้อย่างถูกต้องและแม่นยำแม้จะมีขนาดเล็กเพียงแค่ 3-6 มิลลิเมตรก็ตาม เครื่องเพท/ซีทีให้รายละเอียดในการวินิจฉัยเกี่ยวกับระยะการเติบโตของโรค ซึ่งไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ประเภทอื่น เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) หรือเครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) โดยที่การตรวจด้วยเครื่องเพท/ซีทีนี้ผู้ป่วยจะมีความปลอดภัยและไม่ได้รับความเจ็บปวดใดๆ
กลับสู่ด้านบน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้พัฒนาและยกระดับในเรื่องความปลอดภัยและการให้บริการแก่ผู้ป่วย ด้วยการติดตั้งระบบห้องปฏิบัติการทางการแพทย์อัตโนมัติแห่งแรกของประเทศไทย เทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการอัตโนมัติของบริษัทเบคเมน คูลเตอร์ (Beckman Coulter) เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำระดับโลก ห้องปฏิบัติการอัตโนมัตินี้ช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น มีความถูกต้องแม่นยำและปลอดภัย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพของงานให้มากขึ้นด้วย ระบบใหม่นี้จะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยและตีความผลจากห้องทดลองได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ ระบบที่สมบูรณ์แบบนี้มีจุดเด่น เช่น การจัดเก็บสิ่งตรวจภายใต้อุณหภูมิที่กำหนด ความสามารถในการปรับการทำงานได้หากมีการเพิ่มเครื่องมือชนิดใหม่ขึ้น และการระบุระยะเวลาที่รับประกันความเที่ยงตรงในการรายงานผลตรวจ
กลับสู่ด้านบน
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการระบบภาพนำร่องในการรักษามะเร็งด้วยรังสี (Image-guided Radiotherapy: IGRT) IGRT ถือว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดสำหรับการรักษาโรคมะเร็งด้วยรังสี โดยนำมาใช้เป็นครั้งแรกที่ยุโรป IGRT เป็นวิธีการรักษาที่ให้ความแม่นยำมากที่สุดในการฉายรังสีไปยังมะเร็ง เทคโนโลยีระบบภาพนำร่องใช้เพื่อระบุตำแหน่งที่แน่ชัดของก้อนมะเร็งก่อนที่จะทำการรักษา ซึ่งตำแหน่งของก้อนมะเร็งอาจเคลื่อนที่ได้บ้างระหว่างรักษา เช่น เมื่อผู้ป่วยหายใจ เป็นต้น แต่เครื่อง IGRT ก็จะล็อคเป้าหมายที่จะฉายรังสีไว้ ทำให้ลดความเสี่ยงต่อการทำลายเนื้อเยื่อโดยรอบก้อนมะเร็งได้ และทำให้แพทย์สามารถเน้นไปที่การใส่ใจกับปริมาณรังสีที่ใช้ในการรักษาและทำลายมะเร็งได้มากขึ้น
กลับสู่ด้านบน

ที่ศูนย์เต้านม (Breast Care Center) ของบำรุงราษฎร์ เราผนวกการเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอลเข้ากับการใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจมะเร็ง (CAD) เพื่อให้การตรวจมีความแม่นยำมากที่สุด เครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิตอลเป็นรูปแบบที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากกว่าเครื่องเอกซเรย์เต้านมธรรมดา ทั้งด้านความเร็ว ความสะดวกสบายมากกว่า และการแสดงผลด้วยภาพที่มีความละเอียดสูง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการวินิจฉัยของแพทย์ผู้รักษา ระบบ R2 CAD ImageChecker ได้รับการเห็นชอบเป็นครั้งแรกในสหรัฐอเมริกา โดยองค์การอาหารและยา (FDA) ว่าช่วยให้ลดความผิดพลาดในการอ่านภาพฟิล์มเนกาทีฟของแพทย์รังสีได้ในการตรวจหามะเร็งเต้านม

แพทย์รังสีจำนวนหลายท่านได้นำ CAD มาใช้มาก ซึ่งถือได้ว่า CAD นี้เป็น “ตาคู่ที่สอง” ในการอ่านผลเอกซเรย์เต้านม คอมพิวเตอร์อาจจะไม่สามารถวินิจฉัยโรคให้เราได้ แต่ก็สามารถช่วยทำให้แพทย์รังสีมุ่งสนใจไปยังบริเวณที่สมควรที่จะได้รับการดูแลรักษาได้ และช่วยให้แน่ใจได้ว่าแพทย์เหล่านั้นจะไม่ผิดพลาดในการวินิจฉัย

งานวิจัยทางคลินิกหลายฉบับแสดงให้เห็นว่า เครื่องเอกซเรย์เต้านมโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้าช่วยสามารถตรวจจับมะเร็งมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 6-20 ระบบที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็จะสามารถลดอัตราการตรวจพบผลการตรวจที่เป็นบวกในบุคคลที่ไม่เป็นโรคได้ด้วย
กลับสู่ด้านบน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้บริการด้วยระบบจัดเก็บและส่งภาพทางรังสีด้วยระบบ ดิจิตอล เทคโนโลยีล่าสุดที่แสดงผลด้วยภาพดิจิตอลที่ดีที่สุด ตอนนี้คุณจะไม่ต้องดูฟิล์มเอกซเรย์ที่กล่องไฟบนกำแพงอีกแล้ว ภาพเหล่านั้นจะถูกแสดงบนจอแทน PACS ทำให้ภาพต่างๆ เช่น ภาพเอกซเรย์และสแกนสามารถจัดเก็บด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายโรงพยาบาลของเราได้ เพื่อที่ว่าแพทย์ผู้วินิจฉัยและแพทย์รังสีของเราสามารถเข้าไปดูภาพนั้นและเปรียบเทียบกับภาพก่อนหน้าจากจุดใดของโรงพยาบาลก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากสำหรับโรงพยาบาลดังเช่นบำรุงราษฎร์ ซึ่งแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านที่ต่างกันมักจะปรึกษาร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาที่มีความซับซ้อน

PACS ไม่เพียงแต่จัดการเกี่ยวกับภาพถ่ายเอกซเรย์เท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงภาพที่มาจากการตรวจด้วยวิธีอื่น เช่น การถ่ายภาพด้วยรังสี การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เครื่องวินิจฉัยด้วยสนามแม่เหล็ก (MRI) การฉีดสี การตรวจหัวใจ การตรวจดูอวัยวะภายในด้วยรังสี (fluoroscopy) อัลตราซาวนด์ ภาพถ่ายทันตกรรม รวมถึงภาพเอกซเรย์เต้านมอีกด้วย
กลับสู่ด้านบน

อัลตราซาวนด์เป็นเครื่องมือที่คุ้นเคยกันอยู่ว่าช่วยให้คุณสามารถมองเห็นทารกของคุณได้ในระหว่างการตั้งครรภ์ อัลตราซาวนด์ 2D จะแสดงภาพของทารกในครรภ์เป็นภาพแบนๆ ขณะที่เทคนิคของอัลตราซาวนด์ 3D จะรวบรวมภาพของทารกและแสดงผลภาพเหล่านั้นให้มีความลึกเป็น 3D ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลแห่งนี้เราใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่แสดงผลได้ถึง 4D อัลตราซาวนด์จะสร้างภาพที่เหมือนมีชีวิตและเคลื่อนไหว โดยการเก็บภาพอย่างเร็วด้วยความเร็ว 25 ภาพต่อวินาที ผลก็คือภาพอัลตราซาวนด์ที่มีชีวิตของทารกของคุณ ภาพ 4D จะช่วยให้คุณเห็นทารกของคุณตอนที่อ้าปากหาวหรือเปิดเปลือกตาขึ้นขณะที่อยู่ในครรภ์ของคุณได้ ไม่น่าแปลกใจเลยที่อัลตราซาวนด์ 4D จะเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับคนที่กำลังจะเป็นพ่อแม่ นอกจากนั้นเทคโนโลยีนี้ก็ยังเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อวินิจฉัยที่จริงจังเพื่อที่แพทย์จะสามารถประเมินความสมบูรณ์และตำแหน่งของทารกในครรภ์ได้
กลับสู่ด้านบน


AdvTech_wifi.jpg

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ได้ให้บริการระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย ซึ่งมีจุดรับ-ส่งสัญญาณ 300 จุดทั่วโรงพยาบาล ผู้ป่วยและผู้ใช้บริการทั่วไปสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากบริเวณไหนก็ได้ภายในโรงพยาบาล ระบบเน็ตเวิร์คไร้สายของโรงพยาบาลซึ่งเป็นหนึ่งในระบบเน็ตเวิร์คที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยได้ใช้เทคโนโลยีล่าสุดของโมโตโรล่า (Motorola) จึงมั่นใจได้ว่ามีทั้งความน่าเชื่อถือและความปลอดภัย

ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมต่อกับระบบได้ในเวลาเพียงไม่กี่นาที โดยใช้วิธีการเดียวกับที่ใช้กันส่วนใหญ่ทั่วโลก ระบบเน็ตเวิร์คเป็นหนึ่งในการลงทุนจำนวนมากของเราในด้านเทคโนโลยี เพื่อมุ่งบริการให้กับผู้ใช้บริการของเราจำนวน 1.2 ล้านรายต่อปี เน็ตเวิร์คไร้สายนั้นไม่เพียงแต่ให้บริการแก่คนไข้และผู้มาใช้บริการของเราเท่านั้น แต่ยังให้บริการแก่แพทย์และเจ้าหน้าที่ของเราด้วย นอกจากนี้ผู้ป่วยยังสามารถใช้ บริการให้เช่าชุดคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ป่วย (laptop computers) เพื่อติดต่อกลับไปยังเพื่อนหรือคนที่อยู่ทางบ้านได้ คลิกเพื่อชมวิดีโอ
กลับสู่ด้านบน