ข้อมูลโรงพยาบาล

ประวัติการก่อตั้ง

 • เปิดให้บริการโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง: 17 กันยายน 2523
 • บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์: พ.ศ.2532
 • ขยายอาคารใหม่: 1 มกราคม 2540
 • ได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI): ตั้งแต่ 2 กุมภาพันธ์ 2545
 • เปิดอาคารผู้ป่วยนอก: พฤษภาคม 2551


วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

IMG

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มุ่งมั่นที่จะให้การบริบาลทางการแพทย์ที่ดีที่สุด ด้วยความเอื้ออาทร และยึดถือหลักคุณธรรม แก่ผู้ป่วยของเราทุกคน


อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (เปิดบริการปี พ.ศ. 2540)

 • โรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์
 • พื้นที่รวม 70,262 ตร.ม.
 • อาคารสูง 12 ชั้น รวมที่จอดรถชั้นใต้ดิน
 • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์มาตรฐานสากล
 • ระบบเน็ตเวิร์คไร้สาย (wi-fi) ทั่วทุกพื้นที่ในโรงพยาบาล


อาคารผู้ป่วยนอกบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก (เปิดบริการปี 2551)
bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg

 • อาคารผู้ป่วยนอกที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกในส่วนของโรงพยาบาลเอกชน
 • อาคารสูง 21 ชั้น พื้นที่จอดรถ 700 คัน
 • พื้นที่รวม 57,206 ตร.ม.
 • สะดวกครบครันในจุดเดียว ผู้ป่วยสามารถชำระเงินและรับยาได้ในชั้นเดียวกัน
 • พร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัยเพื่อให้บริการ อาทิ บริการ wi-fi internet ไดเรคทอรี่บอกสถานที่ต่างๆ ภายในอาคารด้วยจอภาพ LCD และโทรทัศน์ในพื้นที่นั่งรอ ห้องปฏิบัติการอัตโนมัติที่ให้การวิเคราะห์ผลที่รวดเร็วและแม่นยำ ลงทะเบียนพบแพทย์ และค้นหาประวัติผู้ป่วยด้วยระบบออนไลน์ ผลการตรวจวินิจฉัยภาพทางการแพทย์และข้อมูลผู้ป่วย ดูผลได้ทันทีจากคอมพิวเตอร์ในห้องตรวจ
 • สกาย ล็อบบี้ ชั้น 10 บริการห้องพักรับรองสำหรับสมาชิก ศูนย์ประสานงานด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ บริการด้านธุรกิจและบริการต่ออายุวีซ่าสำหรับผู้ป่วยต่างชาติ และจุดบริการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ 


จำนวนผู้ใช้บริการและรายได้

  IMG
 • ผู้ใช้บริการกว่า 1.1 ล้านรายต่อปี (รวมผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
 • ผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 รายต่อปี จากกว่า 190 ประเทศทั่วโลก
 • มีรายได้รวม 18,126 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2559


บุคลากรและเจ้าหน้าที่

  IMG
 • บริหารงานโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพจากนานาประเทศ
 • มีพนักงานกว่า 4,800 คน
 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทันตแพทย์กว่า 1,200 ท่าน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับวุฒิบัตรและผ่านการฝึกอบรมจากต่างประเทศ
 • พยาบาลกว่า 900 คน


บริการแผนกผู้ป่วยใน

bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg


บริการแผนกผู้ป่วยนอก

 • ห้องตรวจ 275 ห้อง      
 • สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้วันละ 5,500 คน      
 • บริการรถพยาบาลพร้อมทีมงานสำหรับผู้ป่วยฉุกเฉิน      
 • ศูนย์ศัลยกรรมผู้ป่วยนอก      
 • บริการฉุกเฺฉินตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมการสวนหัวใจฉุกเฉิน     

 

ศูนย์รักษาและการบริการผู้ป่วยนอก     

  IMG

 

บริการพิเศษ

bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg


สำนักงานตัวแทนในต่างประเทศ

ออสเตรเลีย, บาห์เรน, บังคลาเทศ, กัมพูชา, จีน, เอธิโอเปีย, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, คาซัคสถาน, ลาว, มองโกเลีย, เมียนมา, โอมาน, รัสเซีย, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และ เวียดนาม


บริการระหว่างประเทศอื่นๆ

bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg bumrungrad.jpg
 • เจ้าหน้าที่ภาษาพิเศษกว่า 150 คน จุดบริการผู้ป่วยต่างชาติท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริการประสานงานกับสถานทูต บริการรับ-ส่งสนามบิน บริการติดต่อสื่อสารทางอีเมล บริการประสานงานกับบริษัทประกันภัยระหว่างประเทศ บริการประสานงานด้านการแพทย์ระหว่างประเทศ ศูนย์บริการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และห้องละหมาด

 

มาตรฐานคุณภาพ

 
HA.jpg
 • โรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการประกาศรับรองคุณภาพโรงพยาบาลไทย HA (พ.ศ. 2542)
การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล (JCI)         
Joint Commission Accreditation       
 • โรงพยาบาลแห่งแรกของไทยที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ประเภทสถานพยาบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จากการประกาศรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 7 ประจาปี 2551จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
 • รางวัลความเป็นเลิศ โรงพยาบาลด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Medical Tourism Hospital of the Year in Asia Pacific 2017) จาก Global Health and Travel (GHT)
 • โรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ระดับสากล จากวิทยาลัยพยาธิแพทย์อเมริกัน College of American Pathologists (CAP) 
 • มาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อ จากสมาคมควบคุมการติดเชื้อแห่งเอเชียแปซิฟิก (CSSD Centre of Excellence Program 2017 ระดับ Gold Award)
 • Pathway to Excellence® มาตรฐานการรับรองคุณภาพของ American Nurse Credentialing Center (ANCC) พ.ศ. 2560 
 • โรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชีย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านการติดเชื้อ DNV-GL MIR พ.ศ. 2560 

 

ความรับผิดชอบต่อสังคม

  IMG
 
 
มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2533 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น มูลนิธิฯได้จัดกิจกรรมการกุศลและให้ความช่วยเหลือชาวไทยผู้ด้อยโอกาสมาแล้วกว่า 100,000 ราย อาทิ การออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โครงการการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 4 ปีติดต่อกัน พ.ศ. 2556 –2559  ซึ่งจัดโดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง