แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive

มาเติมเต็ม Vitality ในแบบคุณ ให้คุณรู้สึกแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้คุณได้มากกว่าการตรวจสุขภาพประจำปี

VTL_Comprehensive_THAI_1200X1132.jpg
Vitality Comprehensive Package

แพ็กเกจตรวจสุขภาพที่ไม่เพียงแค่ตรวจเช็กหาสิ่งผิดปกติในร่างกายอย่างละเอียดแบบ Comprehensive ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ แต่ยังรวมรายการตรวจลึกอีกระดับกับ Vitallife Wellness Center เพื่อให้คุณได้ทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกายคุณ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน Anti-Aging จะให้คำปรึกษากับคุณ พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางเชิงป้องกันก่อนการเจ็บป่วยสำหรับคุณโดยเฉพาะ

มาเติมเต็ม Vitality ในแบบคุณ ให้คุณรู้สึกแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก เพื่อให้คุณได้มากกว่าการตรวจสุขภาพประจำปี

แพ็กเกจ Vitality Comprehensive Package ได้ถูกออกแบบมาเพื่อ
ตรวจเช็กความผิดปกติของร่างกายอย่างละเอียด ด้วยแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบ Comprehensive ของศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพ ตรวจหาความผิดปกติ พร้อมให้คำปรึกษาในการดูแลรักษาเมื่อพบปัญหาอย่างทันท่วงที

ตรวจลึกอีกระดับกับ Vitallife Wellness Center กับแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์วัยยุวัฒน์ (Anti-Aging) ซึ่งจะวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพของคุณอย่างลึกซึ้ง รอบด้าน พร้อมให้คำปรึกษาที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายและวิถีชีวิตของคุณโดยเฉพาะ เพื่อให้คุณมีความสุข รู้สึกดี แจ่มใสซึ่งมาจากพื้นฐานของสุขภาพร่างกายที่ดีอย่างแท้จริง

หากการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เปี่ยมพลัง เพื่อชีวิตที่มีสุขเป็นสิ่งที่คุณกำลังมองหา แพ็กเกจ Vitality Comprehensive มีคำตอบให้คุณ ด้วยการวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพของคุณอย่างเฉพาะเจาะจง คุณจะได้ทราบถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกายที่สะท้อนออกมาทางดัชนีทางสุขภาพที่ครอบคลุมถึง 9 ด้าน ดังต่อไปนี้
 
 • ฮอร์โมน
 • ความดันโลหิต
 • คาร์โบไฮเดรต
 • คอเลสเตอรอล
 • ความฟิตของร่างกาย
 
 • ความเครียด
 • การดำเนินชีวิต
 • องค์ประกอบของร่างกาย
 • การอักเสบ
การวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดทางสุขภาพทั้ง 9 ด้าน ที่เรียกว่า vitality comprehensive test คลิก

สำหรับผู้ที่ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพอย่างเฉพาะเจาะจง โดยเน้นที่การสำรวจถึงอายุที่แท้จริงของร่างกาย เพื่อการปรับเปลี่ยนให้สุขภาพแข็งแรง ห่างไกลโรคภัย แพ็กเกจ Vitality Comprehensive จะช่วยให้คุณทราบถึงอายุที่แท้จริงของร่างกาย การตรวจจะใช้ระยะเวลา 2 วัน เพื่อให้แพทย์ตรวจเช็กและให้คำปรึกษาอย่างครอบคลุม

วันที่ 1 ตรวจตามรายการตรวจสุขภาพตามแพ็กเกจ Comprehensive Check up และ Vitality Package (ใช้เวลาประมาณ 5-6½ ชั่วโมง)

วันที่ 2 พบแพทย์ภายหลังได้รับผลตรวจเพื่อรับคำปรึกษาแบบโดยเฉพาะสำหรับคุณ (Personalized Anti-Aging Consultation) โดยใช้เวลาใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

รายงานทางสุขภาพที่คุณจะได้รับจากแพ็กเกจ Vitality Comprehensive ได้แก่
 • รายงานผลการตรวจ Comprehensive Check up
 • รายงานวิเคราะห์ Longevity Age Report ภายหลังจากการตรวจประมาณ 1-2 สัปดาห์  
ราคา-thai1500.jpg
 

ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเราตามรายการด้านล่างนี้

 

ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

 

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • โปรดงดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีที่มีการตรวจเอกซเรย์ ทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI) ต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • ตัวอย่างอุจจาระและปัสสาวะจะจัดเก็บในวันนัดตรวจสุขภาพเท่านั้น
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง หรือมีส่วนผสมของคาเฟอีน หรือแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง
 • เพื่อให้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ

ติดต่อสอบถาม
นัดหมายแพทย์
ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก
เวลาทำการ เปิดบริการทุกวัน เวลา 7.00 – 15.00 น.
โทรศัพท์ 02 011 2222 โทรสาร 02 011 5100
นัดหมายทางออนไลน์ คลิกที่นี่
**กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน**bi-vtl-(1).jpg


 
ศูนย์รักษาโรค
Procedures & Tests

Clinics & Centers