มารู้จักบำรุงราษฎร์

ท่านสามารถอ่านข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ตามหัวข้อ ดังต่อไปนี้
 


มารู้จักบำรุงราษฎร์

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 ท่าน


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 คนต่อปี จาก 190 ประเทศทั่วโลก

ในด้านการช่วยเหลือสังคม นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ในปี พ.ศ.2533 มูลนิธิฯ ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการกุศลและให้การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสในสังคมมาโดยตลอด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมส่งเสริมและดูแลคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ตลอดระยะเวลากว่า 24 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ช่วยเหลือชาวไทย ผู้ด้อยโอกาสกว่า 100,000 คน ด้วยการมอบบริการตรวจสุขภาพและการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ แก่เด็กโดยไม่คิดค่า ใช้จ่าย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้รับการนำเสนอบริการทางการแพทย์ในรายการชั้นนำ เช่น CBS's 60 Minutes, NBC’s Today Show, Time, Newsweek ฯลฯ

 

โครงสร้างของบริษัท 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

corporate-structure-Bumrungrad-first JCI hospital

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เปิดบริการเมื่อ 17 กันยายน พ.ศ.2523 เป็น โรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชีย ที่ได้รับการรับรอง คุณภาพ ระดับสากล ในการให้บริการโรงพยาบาลเอกชนขนาด 580 เตียง โดยทีมงานบริหารจากนานาประเทศ พร้อมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกว่า 1,200 ท่าน

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจของกรุงเทพมหานคร มีผู้ใช้บริการจำนวน 1.1 ล้านคนต่อปี เป็นผู้ใช้บริการชาวต่างประเทศกว่า 520,000 คนต่อปี จาก 190 ประเทศทั่วโลก

 

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์

logo-vtl.jpg

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ผู้นำทางด้านการแพทย์และเวชศาสตร์ชะลอวัย มากว่า 15 ปี ไวทัลไลฟ์คือผู้ริเริ่มในศาสตร์แห่งการป้องกันและดูแลสุขภาพให้ยืนยาว เราคือส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลที่ยอมรับกันว่า อยู่ในระดับโลก ในแต่ละปีดูแลคนไข้กว่า 1 ล้านคน ซึ่งแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีชื่อ เสียงไปทั่วโลก อ่านเพิ่มเติม
 

โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด

songdo-corporate-structure-05-(1).jpg

รงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด (Ulaanbaatar Songdo Hospital) ประเทศมองโกเลีย ตั้งแต่เปิดทำการในปี 2550 เป็นต้นมา โรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด มีปริมาณการให้บริการผู้ป่วยนอกเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งเท่าตัว พร้อมเพิ่มศักยภาพและการบริการที่ครอบคลุม ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรม (เน้นการให้บริการการผ่าต้ดช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง) การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคทางเดินปัสสาวะ ศัลยกรรมตกแต่ง และการเจริญพันธุ์

มีการให้บริการครอบคลุมทุกความต้องการพื้นฐานอันประกอบด้วย บริการผู้ป่วยนอก การตรวจวินิจฉัย บริการผู้ป่วยใน และบริการรับเลี้ยงเด็ก กระทรวงสาธารณสุขมองโกเลียได้รับรองโรงพยาบาลอูลานบาตอร์ ซองโด ให้เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ (Tertiary Care) ในปี 2554 และ 2557 อ่านเพิ่มเติม

 

ผู้บริหาร

บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล มีคณะผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรงพยาบาลจากหลากหลายประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สิงคโปร์ ไทย และสหราชอาณาจักร

ส่วนเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์อื่นๆ ได้รับการอบรมและฝึกฝนจากประเทศสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร นอกจากนี้หลายๆ ท่านยังดำรงตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านการแพทย์ของประเทศไทย อีกด้วย

 

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มีความมุ่งหมายในการให้บริการและบริการด้านการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากล ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ

  • ให้การบริการอย่างมีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพ
  • สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยในด้านการดูแลรักษาพยาบาลและการบริการ
  • สร้างความพึงพอใจแก่พนักงานผู้ให้บริการ
  • พัฒนาการให้บริการอย่างต่อเนื่อง


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ ได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือมากมาย รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับรองคุณภาพดังกล่าว คลิกได้ที่นี่


หากท่านสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ฯ สามารถหาข้อมูลดังกล่าวได้จาก หน้า นักลงทุนสัมพันธ์