ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ

Bumrungrad International: Arrhythmia Clinic (Staff)
 
ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาผู้ที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอย่างครอบคลุม เริ่มตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ ซึ่งผ่านการศึกษาอบรมจากสถาบันชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา และมีประสบการณ์การรักษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมด้านหัวใจเต้นผิดจังหวะมาโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพ นักรังสีการแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร และนักกายภาพบำบัด ภายใต้การนำของ ศ.นพ. กุลวี เนตรมณี


ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะคืออะไร?

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ คือ การที่หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะตามธรรมชาติ โดยอาจเต้นเร็วเกินไปหรือช้าเกินไป ซึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าในหัวใจหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรในห้องหัวใจ ทำให้การสูบฉีดเลือดไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะเสี่ยงต่อภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดสมองอุดตันเพิ่ม มากขึ้น


อาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะมักไม่ทราบว่าตนเองมีปัญหาโดยมักพบภาวะนี้จากการตรวจสุขภาพหรือเมื่อป่วยด้วยโรคอื่นแล้วมาพบแพทย์แต่ในผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการปรากฏให้สังเกตได้ เช่น วิงเวียน หน้ามืด ตาลายใจสั่นบริเวณหน้าอก หายใจขัด เจ็บแน่นบริเวณหน้าอก เป็นลม หมดสติ

 

การป้องกันและการรักษา

การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

The-Cardiac-Electrophysiology-Lab-(EP-Lab).jpg
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือมีความผิด ปกติของระบบไฟฟ้าหัวใจทุกชนิด คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


การป้องกันภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะอาจไม่สามารถป้องกันได้เสมอไป แต่สามารถลดโอกาสเกิดให้น้อยลงได้ ดังนี้

  • หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น กาแฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด การสูบบุหรี่
  • รับประทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายสม่ำเสมอ
  • ตรวจสุขภาพและพบแพทย์สม่ำเสมอ


ประสบการณ์การรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ


ทีมแพทย์ของเรา

 

cf72afb8-2636-4c16-9484-b8131a1009b6.jpg
ศ.นพ. กุลวี เนตรมณี
อายุรศาสตร์โรคหัวใจ
 

 

ศ.นพ. กุลวี เนตรมณี
ศ.นพ. กุลวี เนตรมณี เป็นอายุรแพทย์โรคหัวใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ มีประสบการณ์ด้านการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะให้กับผู้ป่วยจากนานาประเทศทั่วโลก มากว่า 30 ปีทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ศ.นพ. กุลวี สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่ Tulane University ประเทศสหรัฐอเมริกา

และได้รับวุฒิบัตรอเมริกันบอร์ดด้านอายุรกรรม (internal medicine) ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด (cardiovascular disease) รวมถึงด้าน สรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ (cardiac electrophysiology)

ศ.นพ. กุลวี ป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและได้รับการ ยอมรับในการใช้เทคนิคตรวจหาจุดกำเนิดของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และเป็นผู้ริเริ่มการรักษาหัวใจผิดจังหวะชนิดเรื้อรังและชนิดที่เป็นชั่วคราวโดยการ จี้หัวใจด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง (CFAE ablation) ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและมีประสิทธิผลในการรักษาดีขึ้นเมื่อ เทียบกับการจี้หัวใจด้วยวิธีทั่วไป นอกจากนี้แล้ว ศ.นพ. กุลวี ยังได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายในสถาบันและการประชุมวิชาการต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงมีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการอีกมากมาย

ปัจจุบัน ศ.นพ. กุลวี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยด้านสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจแปซิฟิก ริม ณ เมืองลอสแองเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา
 

บทความเชิงวิชาการ

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คะแนนโหวต 9.78 of 10, จากจำนวนคนโหวต 314 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3418
Service Hours
ทุกวัน 08.00–20.00 น.
Location
ศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะ:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 14
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย