ศูนย์กุมารเวช

การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเด็กทุกสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ ที่จะช่วยดูแลพัฒนาการและการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย
นอกจากนี้ทางศูนย์กุมารเวช ยังมีกุมารแพทย์ผู้ชำนาญการตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการเจ็บป่วยหรือกรณีฉุกเฉินของเด็ก

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วย

 

ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก

ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน

ให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ

ให้บริการตรวจสุขภาพตาเด็ก และตรวจรักษาโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตา


ศูนย์กุมารเวช

ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางสำหรับเด็ก โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์เฉพาะทางให้การตรวจรักษา ดังนี้

 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคปอด
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคระบบต่อมไร้ท่อ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเด็ก
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไต
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทารกแรกเกิดและปริกำเนิด
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้ป่วยวิกฤติ
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและโลหิตวิทยา
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหาร
 • กุมารศัลยศาสตร์
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม
 • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง


คลินิกสุขภาพเด็ก

คลินิกสุขภาพเด็ก ภายใต้ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดังนี้

 1. การตรวจสุขภาพ

 • การตรวจสุขภาพทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพเข้าโรงเรียน
 • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ
 1. การบริการฉีดวัคซีน

 • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน* คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
 • วัคซีนเสริม ** เช่น วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อฮิบ (HIB) วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี วัคซีนป้องกันไวรัสเอชพีวี เป็นต้น
 • วัคซีนสำหรับเด็กต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยว
 
*วัคซีนพื้นฐานตามเกณฑ์ของประเทศไทย (National immunization program)
**วัคซีนเสริม (Optional vaccine)

 
วัคซีนไข้เลือดออก ศูนย์กุมารเวช หมอเด็กเก่ง
 
 1. ห้องสำหรับให้นมทารก

  เป็นพื้นที่ส่วนตัวในบรรยากาศเงียบสงบ เหมาะกับคุณแม่และลูกน้อยที่จะพักผ่อนอย่างมีความสุข

   

  บทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “การดูแลสุขภาพเด็กดีใน Well Baby Clinic


ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ

ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการของเด็กพิเศษ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการเสริมสร้างศักยภาพและการเรียนรู้ของเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เด็กที่มีพัฒนาการช้า เด็กสมาธิสั้น ด้วยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมกับความสามารถของเด็กแต่ละคน โดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการและพฤติกรรม นักกายภาพเด็ก นักกิจกรรมบำบัด และนักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการกระตุ้นพัฒนาการอย่างเหมาะสมอันจะเป็นรากฐานสู่การเรียนรู้ของเด็กในอนาคตต่อไป 


ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก

ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดังนี้

 1. บริการตรวจสุขภาพตาและสายตาเด็กโดยทั่วไป กุมารแพทย์จะตรวจดูความผิดปกติทางตาโดยรวมเบื้องต้นในเด็กวัย 0-3 ปี และเด็กอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป ทาง U.S. Preventive Services Task Force แนะนำให้เด็กทุกคนได้รับการตรวจตาเบื้องต้น เพื่อป้องกันโรคสายตาขี้เกียจ สายตาผิดปกติ และอื่นๆ 
 2. บริการตรวจและรักษาโรคตาเด็กและกล้ามเนื้อตาทุกโรค เช่น โรคสายตาขี้เกียจ โรคสายตาผิดปกติ โรคตาเข ตาเหล่ โรคความผิดปกติของเปลือกตา โรคจอประสาทตาและประสาทตา เป็นต้น
 

ห้องตรวจ

 • ห้องตรวจแผนกผู้ป่วยนอก 16 ห้อง
 • ห้องตรวจสำหรับเด็กที่มารับการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีน 5 ห้อง
 • ห้องตรวจจักษุวิทยาเด็ก 2 ห้อง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คะแนนโหวต 9.85 of 10, จากจำนวนคนโหวต 261 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3786
Service Hours
ศูนย์กุมารเวช:
ทุกวัน 07.00-20.00 น.
ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ:
วันจันทร์-วันศุกร์
เปิดให้บริการตามเวลานัด
วันเสาร์-วันอาทิตย์
08.30-16.00 น.
ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก:
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์กุมารเวชและศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษ:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17 และ 18
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย