ภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก (Fracture neck of femur)

เป็นการบาดเจ็บที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่เดิม โดยเฉพาะเพศหญิง ซึ่งมักจะเกิดตามหลังอุบัติเหตุเล็กน้อย เช่น การลื่นล้ม สะโพกข้างที่บาดเจ็บกระแทกพื้น ในผู้ป่วยอายุน้อยมักเกิดจากอุบัติเหตุชนิดรุนแรง เช่นอุบัติเหตุจราจรหรือการตกจากที่สูง ความสำคัญของการบาดเจ็บชนิดนี้คือ ตำแหน่งที่หักส่วนใหญ่มักเกิดภายในเยื่อหุ้มข้อ (Intracapsular fracture) กระดูกที่หักและเคลื่อนที่ จะไปรบกวนเส้นเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณหัวกระดูกต้นขา ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อภาวะหัวกระดูกตายจากการขาดเลือดในภายหลัง
 


สาเหตุของภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก

 • ส่วนใหญ่เกิดจากการล้มสะโพกกระแทกพื้นในผู้ป่วยสูงอายุ สัมพันธ์กับภาวะกระดูกพรุน


อาการแสดงของภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก

 • ผู้ป่วยที่มีภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก จะมาด้วยอาการปวดสะโพกบริเวณขาหนีบ ไม่สามารถเดินลงน้ำหนักข้างที่หักได้
 • ตรวจร่างกายมักพบ ขาสั้นลงกว่าข้างปกติ และอยู่ในท่าหมุนออกด้านนอก มีจุดกดเจ็บบริเวณขาหนีบ ไม่สามารถหมุนหรือขยับสะโพกข้างที่บาดเจ็บได้


การวินิจฉัยภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก

 • การซักประวัติอาการเจ็บป่วย และการตรวจร่างกาย โดยซักประวัติถึงสาเหตุของการล้ม ประวัติเกี่ยวกับการปวดข้อสะโพก ภาวะโรคประจำตัว และระดับความสามารถในการเดินและใช้ชีวิตประจำวันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ
 • การเอกซเรย์ รวมถึงการสืบค้นทางภาพถ่ายเอกซเรย์ โดยเอกซเรย์สะโพกแบบมาตรฐานมักสามารถให้การวินิจฉัยภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหักได้ดี
 • การตรวจเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น การตรวจด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กแรงสูง (MRI) ในกรณีที่เอกซเรย์แล้วหากไม่พบกระดูกหักชัดเจน แต่ยังสงสัยภาวะกระดูกหัก เพื่อยืนยันการวินิจฉัย


การรักษาภาวะคอกระดูกต้นขาบริเวณสะโพกหัก

เป้าหมายในการรักษา คือ ลดอาการเจ็บปวดของผู้ป่วย เกิดความมั่นคงของข้อสะโพก ทำให้เคลื่อนไหวหรือลุกเดินได้อย่างรวดเร็ว เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนจากการนอนติดเตียง เช่น ภาวะหลอดเลือดดำอุดตัน ติดเชื้อที่ปอดและทางเดินปัสสาวะ แผลกดทับ ซึ่งเป็นปัจจัยที่เพิ่มอัตราการเสียชีวิตให้แก่ผู้ป่วย

 • การรักษาโดยวิธี ไม่ผ่าตัด (Non-surgical treatment) เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงสูงไม่สามารถทนการผ่าตัดได้ หรือผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่เดิมโดยไม่มีอาการเจ็บปวดจากกระดูกหัก
 • การรักษาโดยการผ่าตัด (Surgical treatment) เพื่อให้ผู้ป่วยเคลื่อนไหวได้เร็ว และกลับสู่ระดับความสามารถในการเดินและใช้ชีวิตประจำวันก่อนที่จะเกิดกระดูกหัก ประกอบไปด้วย
  • การผ่าตัดยึดตรึงกระดูกด้วยโลหะ (Internal fixation)
  • การผ่าตัดเปลี่ยนหัวกระดูกต้นขา (Unipolar / bipolar hemiarthroplasty)
  • การผ่าตัดเปลี่ยน ข้อสะโพกเทียม (Total hip Replacement)

ทั้งนี้ แพทย์จะเป็นผู้พิจารณา วิธีการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย
 

 
IMG
IMG

 

คะแนนโหวต 9.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 10 คน