อาการผิดปกติก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก

  • การผ่าตัดข้อเข่าเทียม (Total knee arthroplasty)
  • การผ่าตัดข้อสะโพกเทียม (Total Hip Arthroplasty)
  • การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่อกระดูกสันหลัง (Spine surgery)
  • การผ่าตัดส่องกล้องในข้อต่อต่างๆ เช่น ข้อเข่า ข้อสะโพก ข้อไหล่


 
คะแนนโหวต 10.00 of 10, จากจำนวนคนโหวต 9 คน