ภาวะเด็กตัวเตี้ย

ภาวะเด็กตัวเตี้ย อาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น ภาวะขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต ภาวะขาดฮอร์โมนไทรอยด์ ภาวะตัวเตี้ยตามพันธุกรรม หรือภาวะตัวเตี้ยจากการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวช้า  
 

อัตราการเจริญเติบโตของเด็กแต่ละวัย

 
อายุ
อัตราการเพิ่มความสูง/ปี
แรกเกิด-1 ปี
25 ซม./ปี
1-2 ปี
12 ซม./ปี
2-4 ปี
7 ซม./ปี
ก่อนเข้าวัยรุ่น
4-6 ซม./ปี
ช่วงวัยรุ่น เพศหญิง
7 ซม./ปี
               เพศชาย
8 ซม./ปี
 

ควรพาลูกไปพบแพทย์เมื่อใด

หากคุณพ่อคุณแม่สังเกตเห็นว่าลูกตัวเล็กหรือเตี้ย ไม่สูงขึ้นเลยในช่วง 1-2 ปี หรือความสูงเฉลี่ยต่อปีตามอายุข้างต้นน้อยกว่าเกณฑ์โดยเฉลี่ย หรือเมื่อดูกราฟการเจริญเติบโตแล้วความสูงต่ำกว่าเกณฑ์ตามอายุนั้นๆ แนะนำให้พาลูกมาพบแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมให้คำแนะนำและวินิจฉัยหาสาเหตุ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขให้ตรงตามสาเหตุนั้นๆ
 

คำแนะนำวิธีการเลี้ยงลูกให้เจริญเติบโตสมวัย

เมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาพบแพทย์ แพทย์จะทำการซักประวัติถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันและการรับประทานอาหาร เพื่อหาสาเหตุที่ทำให้เด็กเจริญเติบโตไม่สมวัย และเมื่อวินิจฉัยหาสาเหตุได้แล้ว แพทย์จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
  1. โภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ปลูกฝังและส่งเสริมให้ลูกรับประทานอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต ในปริมาณที่เหมาะสม
  2. การแบ่งเวลาในการทำกิจวัตรประจำวันของลูก
  • ชั่วโมงการนอนที่เหมาะสมในแต่ละวันเพื่อปรับสมดุลของฮอร์โมนกระตุ้นการเจริญเติบโต
  • การออกกำลังกายที่เหมาะสมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและการเจริญเติบโต
  1. การดูแลลูกด้วยความรักและเอาใจใส่ อันจะเป็นพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมด้านจิตใจและพัฒนาการ ทำให้ลูกเจริญเติบโตได้อย่างสมวัย
 

การรักษาภาวะเด็กตัวเตี้ยจากการขาดฮอร์โมนการเจริญเติบโต

ในปัจจุบันการรักษาด้วยฮอร์โมนการเจริญเติบโตมีรูปแบบยาดังนี้
  1. ยาฉีด
  2. ยาในรูปแบบใหม่ที่อาศัยการกระจายยาออกเป็นฝอยที่มีขนาดเล็กกว่าเข็มฉีดยาผ่านรอยเปิดเล็กๆ บริเวณผิวหนังโดยไม่ต้องฉีดยา
 
ทั้งนี้ยังไม่มียาฮอร์โมนการเจริญเติบโตในรูปแบบรับประทาน เนื่องจากโปรตีนจะสลายตัวในทางเดินอาหาร ทำให้เสียประสิทธิภาพไป
 

สถานที่ตั้ง

ศูนย์กุมารเวช
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย

ติดต่อสอบถามและทำการนัดหมายแพทย์

 
IMG
IMG

 

คะแนนโหวต 9.06 of 10, จากจำนวนคนโหวต 36 คน