ร่วมงานกับเรา

First-page-web-site.JPG
ถ้าคุณ... ต้องการเติบโตในองค์กรที่ห่วงใยใส่ใจคุณและครอบครัว
ถ้าคุณ... มุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพ
ถ้าคุณ... รักที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ


โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ก่อตั้งในปี 2523 เป็นโรงพยาบาลเอกชน ขนาดใหญ่แห่งแรกในเอเชียที่ได้การรับรองคุณภาพสากล - Joint Commission International (JCI) และได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Newsweekนิตยสารชื่อดังของอเมริกาเป็น สถานพยาบาลมาตรฐานระดับนานาชาติ 1 ใน 10 ของโลก ที่มีชาวต่างชาติมาใช้บริการ มากที่สุด

ทีมงานของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการผู้ป่วยต่างชาติมากกว่า 500,000 รายต่อปี ดังนั้นทุกขั้นตอนการให้บริการและพนักงานทุกคนถือเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนา และเติบโตของโรงพยาบาล

คุณจะเป็นหนึ่งในทีมงานบำรุงราษฎร์ที่รับผิดชอบในหลายบทบาทและกิจกรรมสำคัญ เป็นโอกาสที่จะแสดงถึงศักยภาพและพัฒนาทักษะของคุณในองค์กรระดับนานาชาติที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

 

hr-1.jpg

ทำงานแบบมืออาชีพกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ก้าวไปได้ไกลกว่า ด้วยการทำงานกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ระบบงานมีคุณภาพผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล ต่อยอดประสบการณ์สู่อนาคต ที่บำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลมาตรฐานระดับโลก
hr-2.jpg

ลงทุนเรื่อง “คน”

เรามีเป้าหมายสร้างคนให้เป็นเลิศและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้รอบด้าน เพื่อให้คุณก้าวหน้าและเติบโตในอาชีพไปในทิศทางที่ต้องการ ด้วยคอร์สอบรมทั้งในสายวิชาชีพ หลักสูตรพัฒนาตนเอง และพัฒนาภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ต่างชาติ รวมไปถึงค่าตอบแทนความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
 
hr-3.jpg

ใส่ใจสุขภาพคุณ ด้วยความห่วงใยใส่ใจ

เราส่งเสริมให้คุณมีสุขภาพดี ด้วยห้องฟิตเนสสำหรับพนักงาน พร้อมคลาสแอโรบิคและโยคะ เราดูแลคุณอย่างใกล้ชิดด้วยบริการตรวจร่างกายประจำปีฟรี และในยามเจ็บป่วย เรามีคลินิกสุขภาพพนักงานคอยให้การดูแลรักษา พร้อมสวัสดิการรักษาพยาบาลฟรี
hr-4.jpg

ดูแลคุณและคนที่คุณรัก

เพราะครอบครัวคือคนสำคัญของคุณ เราจึงมอบสวัสดิการที่หลากหลายและรายได้ที่มั่นคง เพื่อดูแลคุณและครอบครัวในเหตุการณ์ต่าง ๆ ตลอดทุกช่วงวัย ตั้งแต่ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว เงินช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ อาทิ แต่งงาน อุปสมบท ประกันชีวิตและอุบัติเหตุ ไปจนถึงกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ


Email: recruitment@bumrungrad.com

Tel. 0-2011-4015, 0-2011-4016, 0-2011-4017


FACEBOOK: Opportunities at Bumrungrad International Hospital

Line: bi_recruitment

 

ตำแหน่งงานว่าง

Job Title:
Position: Senior System Engineer
Department: IT Data and Infrastructures
Basic Requirement:

Educational Background & Fundamental Qualifications

Level of Education:     Bachelor Degree or higher

Field of Study: Computer Engineering, Computer Science or related field

 

Work Experience:

 • Minimum 5 years of system engineering experience administrating, configuring and troubleshooting server (Windows Platform) and network infrastructure in a large scale IT operation (2,000+ endpoints) utilizing the following technologies: Cisco, Windows Server, SQL Server, Exchange, System Center, SharePoint, VMware, EMC Storage.

 

Required Qualifications:

 1. A good understanding of IT service delivery and support disciplines as defined under ITIL.
 2. Possess excellent knowledge of enterprise software and infrastructure technologies e.g. Windows Server, Windows Clustering, Active Directory, Exchange Server, IIS, Virtualization (Hyper-V and VMware). Scripting (e.g. PowerShell, VBS), SAN and NAS storage, Backup software and Backup best practices, BCP/DRP.
 3. Possess knowledge of current networking infrastructure e.g. Wired network (LAN, WAN), Wireless network, TCP/IP, DNS/DHCP, LAN/WAN Load balancers (Including Windows NLB), IPS, Firewall, Proxy Servers, Bandwidth Management and Traffic Shaping, VPN.
 4. Must have a good command of English with excellent verbal and written communication skills, a strong sense of urgency to meet deadlines, strong time management skills, advanced and demonstrable analytical and problem solving skills, good documentation skills, ability to work on multiple project/work items simultaneously, well organized, a proven team leader, always delivers high quality work, and maintains a highly professional manner and appearance.
 5. Must be able to motivate others and have a willingness and ability to work through difficult situations and solve challenging problems.

 

Required Training

 • Cisco, Microsoft Windows Server, VMware and ITIL certifications are highly desirable

Job Title:
Position: Email Management Nurse
Department: Referrals Management
Basic Requirement:

Responsibilities:

     - Arrange appointments logs into Hospital Information System to meet customers’ requirements.
     - Liaise with doctors, nurses and staffs of the various departments to gather information
       to meet the customer needs.
     - Liaise with doctors, nurses and staffs of the various departments to provide necessary medical treatment
       to customers in advance.
     - Provide general information regarding hospital services and facilities via email and fax
       and reply e-mail to customers within the proper time.
     - Collaborate with Supervisor to provide services in accordance with Hospital Strategies and policies
       and maintain service excellent.

 

Qualifications:
     
     - Male/Female, Thai Nationality only.

     - Bachelor’s Degree in Nursing Science.
     - At Least 1-2 years of experience in nursing.
     - Good command in English. (TOEIC Score ≥ 650)
     - Excellent computer skills especially Microsoft Office such as MS Outlook and MS Word.
     - Pleasant personality and excellent interpersonal and communication skills.

Job Title:
Position: Pharmacist
Department: Pharmacist
Basic Requirement:

คุณสมบัติ

·       ปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
·       เป็นสมาชิกของสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลแห่งประเทศไทย
·       สัญชาติไทย / มีทักษะในการสื่อสารและการอธิบาย
·       มีความเข้าใจในมาตรฐานวิชาชีพเภสัชกรรมโรงพยาบาล
·       มีความกระตือรือร้นในการค้นหาข้อมูลเพื่อใช้ปรับปรุงการบริการ
·       มีความอดทนและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถปฏิบัติงานร่วมกับแพทย์และทีมบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยได้
·       สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษร
·       สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่างๆ สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลา และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการทำงาน
·       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการพื้นฐาน(MS office)ได้
·       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (คะแนน TOEIC>600)
·       หากมีประสบการณ์ด้านโรงพยาบาล จะรับพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ


ผู้สมัครที่สนใจสามารถติดต่อหรือส่งเอกสารสมัครงาน ประวัติย่อหรือเดินทางมาสมัครด้วยตนเองได้ที่

Human Resources Division, 

5th Floor, Ploenchit Center Building

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

33 Sukhumvit 3 (Soi Nana Nua), Wattana, Bangkok 10110

E-mail:  recruitment@bumrungrad.com

Tel.02 011 4015

Walk-in candidates are welcome Mon-Fri 8.00AM – 3.00PM (Except Public Holidays)

 

 

Job Title:
Position: Clinical Research Associate/ผู้ประสานงานการวิจัย
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน


วุฒิการศึกษา:   ปริญญาตรี/ปริญญาโท

สาขาวิชา: พยาบาลศาสตร์บัณฑิต หรือวิทยาศาสตร์บัณฑิตทีเกียวข้อง

 

ประสบการณ์ในการทำงาน:

 • มีประสบการณ์ทีกียวข้องในการทำงานวิจัยไม่ตากว่า ปีโดยเฉพาะการกำกับดูแลงานวิจัย การดูแลยาวิจัย การวิจัยทางคลินิกและการพัฒนาการวิจัยทางคลินิก

 

คุณสมบัติทีจำเป็นอืนๆ:

    1. มีความรู้ทางด้านการเสนอข้อมูลเพื่อขอการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์/คณะกรรมการอาหารและยา/กฎระเบียบต่างๆ/หลักการวิจัยทีดี
    2. มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
    3. มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
    4มีการวางแผน จัดการที่ดี, รวมทั้งมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
    5มีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษได้คล่อง (ทักษะในการพูด อ่าน ฟังและเขียน)
    6. มี ทักษะการเจรจาต่อรอง และการบริหารงานหลายอย่างในเวลาจำกัด
    7. สามารถทำงานโดยลำพัง

การฝึกอบรมทีจำเป็นต่อการปฎิบัติงาน

 • ICH/GCP refreshes training
 • Training รายละเอียดของแต่ละโครงการวิจัย
 • Project management
 • Prioritization

 

 

Job Title:
Position: พนักงานขับรถส่วนกลาง
Department: Bumrungrad Hospital Public Company Limited
Basic Requirement:

 วุฒิการศึกษาและคุณสมบัติขั้นพื้นฐาน :

 • มัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 • ประสบการณ์ขับรถมากกว่า1ปี
 • มีใบขับขี่รถยนต์
 • มีความคุ้นเคยเส้นทางการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑล
 • มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์เบื้องต้น 

คุณสมบัติทีจำเป็นอื่นๆ :

 • รับส่งงานหรือพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ตรงเวลา
 • รับส่งงานหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกสถานที่ 
 • ดูแลสภาพความสะอาดของรถทั้งภายในและภายนอกให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • ดูแลความพร้อมเครื่องยนต์เบื้องต้นให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

 

 

Interested candidates are invited to write in with full resume, stating present and expected salaries, and enclosing a recent photograph to the address below :

Human Resources Division 

BUMRUNGRAD INTERNATIONAL

ชั้นG ห้องสมัครงาน อาคาร Bumrungrad Tower

33 สุขุมวิท3 (นานาเหนือ) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม 10110

เปิดรับสมัครทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 15.30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)

Tel.: 0-20114015

Website: www.bumrungrad.com

FACEBOOK - http://www.facebook.com/jobopportunities.bumrungrad

Twiiter - https://twitter.com/Jobopportuniti4

 

Job Title:
Position: Health Insurance Services
Department: Health Insurance Services
Basic Requirement:

 Health Insurance Services
 
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมงานในตำแหน่ง
 
Utilization Concurrent Review Nurse (Oversea)
Utilization Concurrent Review Nurse (Local)
 
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทประกัน 
• จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลของผู้ป่วยที่ต้องการใช้ในการติดต่อบริษัทประกัน
• ติดตามและรายงานความคืบหน้าในการติดต่อ ประกัน ให้ผู้ป่วยและแพทย์รับทราบ
• ติดต่อประสานงานกับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่การเงิน แผนกบริการบริษัทคู่สัญญา
ในการเก็บเงินมัดจําเป็นระยะ
 
Insurance Officer (Oversea)
Insurance Officer (Local) 

ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่ผู้มาติดต่อ คัดกรองข้อมูลทาง โทรศัพท์ การขอเข้าพบตามความจําเป็นเร่งด่วน 
• ให้คําปรึกษาเกียวกับข้อมูลทางการแพทย์แก่ เจ้าหน้าที่บริการบริษัทคู่สัญญา และเจ้าหน้าที่การเงินแผนกบริการบริษัทคู่สัญญา 

ติตด่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 02 667 2040 หรือ 02 011 4015 
Recruitment & Hiring Management Department
02 011 4015
02 011 4016
E-mail: Recruitment@Bumrungrad.com
 

Job Title:
Position: Coordinator, Risk Management
Department: Risk Management
Basic Requirement:

คุณสมบัติที่ต้องการ
• วุฒิปริญญาตรี ทางการพยาบาล (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีทักษะการสื่อสารที่ดี และเหมาะสม มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นอย่างดี และตอบสนองกับปัญหาต่างๆได้อย่างมืออาชีพ
• มีทักษะการวิเคราะห์ สามารถประเมินเงื่อนไขต่างๆ และแสดงออกอย่างมืออาชีพ
• สามารถทำงานร่วมกับแพทย์ ลูกค้า และพนักงานทุกระดับในโรงพยาบาล 

ติตด่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 02 667 2040 หรือ 02 011 4015
Recruitment & Hiring Management Department
02 011 4015
02 011 4016
E-mail: Recruitment@Bumrungrad.com

Job Title:
Position: พนักงานผู้ช่วยเทคนิเชี่ยน
Department: Imaging- Ct.scan / MRI
Basic Requirement:

 Qualifications

 • วุฒิการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป  สาขาวิทยาศาสตร์
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่องแคล่ว (Microsoft Office)
 • มี Service Mind และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถปฏิบัติงานภายใต้แรงกดดันได้
 • มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา และมีความมั่นใจ
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และช่วยเหลือผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงานรวมทั้งรังสีแพทย์ 

Responsibilities

 • ช่วยเหลือผู้ป่วยในการเตรียมตัวก่อนการตรวจ
 • เตรียมสถานที่ อุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมก่อน และหลังการตรวจ 
 • รับ-ส่งเครื่องมือเพื่อฆ่าเชื้อ และตรวจสอบวันหมดอายุของอุปกรณ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานที่กำหนด
ติตด่อสอบถามหรือสมัครได้ที่ 02 667 2040 หรือ 02 011 4015 
Recruitment & Hiring Management Department
02 011 4015
02 011 4016
E-mail: Recruitment@Bumrungrad.com

Job Title:
Position: ช่างเทคนิคไฟฟ้า (Electrical Services Technician )
Department: Engineering Services
Basic Requirement:

Qualifications

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เทียบเท่า หรือ สูงกว่า สาขาไฟฟ้ากําลัง, สาขาไฟฟ้าอิเล็คโทรนิคส์
 • มีประสบการณ์การทํางานดูแลรักษาระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง
 • มีประสาบการณ์ทํางานงานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น งานติดตั้งระบบสุขาภิบาล หรือ ระบบปรับอากาศ
 • มีความรู้ พื้นฐานของระบบไฟฟ้ากําลังในอาคารสูง และ ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม MS Office ขั้นต้น

Responsibilities

 

 • ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ทั่วไป หรือส่วนประกอบทั่วไปในระบบไฟฟ้า
 • ติดตั้งอุปกรณ์พื้นฐานในระบบไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานบํารุงรักษาและจดบันทึกผล การปฏิบัติงานบํารุงรักษาอุปกรณ์
 • อ่านและเข้าใจแผนงานบํารุงรักษาระบบไฟฟ้า ประจําปี
 

Job Title:
Position: Contact Center officer (Full Time)
Department: Contact Center officer (Full Time)
Basic Requirement:

 Required Qualifications:

 • ปริญญาตรีคณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือ ธุรกิจการบริการ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล์
 •  มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนน TOEIC 650
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค ไมโครซอฟท์ เวิร์ด

Roles and Responsibilities:

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามรายชื่อใน Queue Entry เรียกหมายเลขรับบริการ ตามคิวที่ completed ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ทวนชื่อ นามสกุลผู้วันเดือนปีเกิดตามมาตรฐาน Patient Goal 1 เพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้งยอดค่าใช้จ่าย และสอบถามวิธีการชำระเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ และมอบต้นฉบับให้ลูกค้า
 • อธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องทำการ Transfer Queue ไปที่แผนกเภสัชกรรมหากผู้ป่วยมียากลับบ้าน
 • ตรวจนับเงินสดประจำวัน เมื่อเสร็จงาน  แยก เงินสด เช็ค และเงินตราต่างประเทศ และกรอกรายละเอียดลงในใบตรวจสอบรายการส่งเงิน

 

Job Title:
Position: OPD Patient Finance (เจ้าหน้าที่การเงินผู้ป่วย)
Department: Patient Finance
Basic Requirement:

 Required Qualifications:

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการติดต่อบุคลากรและลูกค้า
 • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ มีความอดทน สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • มีทักษะการสื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี  มี TOEIC Score มากกว่า 450
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน
 • มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินหรือการบริการ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

Roles and Responsibilities:

 • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายตามรายชื่อใน Queue Entry เรียกหมายเลขรับบริการ ตามคิวที่ completed ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์
 • ทวนชื่อ นามสกุลผู้วันเดือนปีเกิดตามมาตรฐาน Patient Goal 1 เพื่อยืนยันความถูกต้อง และแจ้งยอดค่าใช้จ่าย และสอบถามวิธีการชำระเงิน
 • ออกใบเสร็จรับเงิน ลงชื่อ และมอบต้นฉบับให้ลูกค้า
 • อธิบายรายละเอียดค่าใช้จ่ายในเบื้องต้น ได้อย่างถูกต้องทำการ Transfer Queue ไปที่แผนกเภสัชกรรมหากผู้ป่วยมียากลับบ้าน
 • ตรวจนับเงินสดประจำวัน เมื่อเสร็จงาน  แยก เงินสด เช็ค และเงินตราต่างประเทศ และกรอกรายละเอียดลงในใบตรวจสอบรายการส่งเงิน

 

Job Title:
Position: Radiologic Technologist
Department: Radiologic Technologist
Basic Requirement:

Required Qualifications:

 • จบปริญญาตรี  สาขา รังสีเทคนิค
 • มีความรู้ในวิชาชีพรังสีเทคนิค
 • สื่อสารได้ดีทั้งการพูดและการเขียน, มีทักษะในการใช้มือ ตา ที่สัมพันธ์กัน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีสามารถทำงานเป็นทีมเพื่อให้เกิดคุณภาพสูงสุดในการบริการผู้ป่วย
 • สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ได้รวมทั้งทำงานล่วงเวลาได้และมีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงตารางการ ทำงานได้

Roles and Responsibilities:

 • อ่าน และ/หรือสอบถามประวัติผู้ป่วย รวมทั้งผลการตรวจต่างๆที่เกี่ยวข้อง และ ส่งต่อข้อมูลกับแพทย์และผู้เกี่ยวข้องได้ อย่างถูกต้องครบถ้วน
 • บริหารและจัดคิวตรวจตามความ จำเป็นเร่งด่วน ความพร้อมรับการตรวจ ของผู้ป่วยเพื่อให้บริการตรวจได้อย่าง เหมาะสม
 • เตรียมความพร้อมผู้ป่วย อธิบายขั้นตอนการตรวจและการปฏิบัติตนก่อน ระหว่างและหลังการตรวจ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและความร่วมมือ
 • ตรวจวินิจฉัยตามคำสั่งแพทย์ ด้วยรังสี หรือเครื่องมือในการสร้างภาพอื่น ๆ โดย ยึดหลัก ALARPเพื่อความปลอดภัยทาง รังสี(Radiation Safety) ของผู้ป่วย
 • วิเคราะห์ผล รายงานผลการตรวจ เพื่อ วินิจฉัยหาสาเหตุและพยากรณ์ความรุนแรงของโรคให้แพทย์

 

Job Title:
Position: Customer Services Officer
Department: Customer Services Officer
Basic Requirement:

Customer Service Officer (Dispatching)


คุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา


คุณสมบัติ
 • มีความสามารถในการใช้เครื่องเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมการพิมพ์และเก็บข้อมูลได้ (Microsoft Officeฯลฯ)
 • สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี (ฟัง พูดอ่าน เขียน)
 • มีService mind และบุคลิกภาพที่ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่องานบริการ,เพื่อนร่วมงานและลูกค้า
 • สามารถทางานได้ในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ติดต่อประสานงานระหว่างล่ามและแผนกที่ต้องการล่ามเพื่อจัดส่งล่ามแปลภาษาไปยังแผนกนั้นๆ

Job Title:
Position: Registrar (เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนผู้ป่วย)
Department: Registration
Basic Requirement:

คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี การบริหาร และวิทยการจัดการ/ มนุษศาสตร์ และสังคมศาสตร์
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับงานโรงพยาบาลหรืองานด้านบริการต่างๆ
 • มีความประพฤติและวาจาที่สุภาพเรียบร้อย
 • สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้อยู่ในเกณฑืดี คะแนน TOEIC ≥ 500หรือเทียบเท่า
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ
 • สามารถทางานเป็นกะได้
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กรอกหรือตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวผู้ป่่วยใหม่ใน แบบฟอร์มและคีย์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์
 • ทาการUpdateข้อมูลส่วนตัวผู้ป่่วยเก่าอันได้แก่ทีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์และE-mailเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นปัจจุบัน
 • ชี้แจงแนะนาให้ผู้ป่่วยใหม่เซ็น General Consent และให้ผู้ป่่วยเก่าเซ็นย้อนหลังกรณียังไม่ได้เซ็น
 • ตรวจสอบบัตรประจาตัวต่างๆและทาการScanเพื่อใช้ในการบ่งชี้ตัวผู้ป่วย
 • ทาการแก้ไขชื่อ-นามสกุล หรือวันเดือนปีเกิดตามหลักฐานคาร้องขอของผู้ป่วย
 • สอบถามข้อมูลในการบ่งชี้ตัวผู้ป่่วยให้ครบถ้วนและคีย์เข้าในระบบคอมพิวเตอร์
 • ตรวจสอบ Future Order(ถ้ามี)และส่งผู้ป่วยไปทา Procedureตามแผนกต่างๆ

Job Title:
Position: E-mail Management Officer
Department: Referral Center
Basic Requirement:

 Required Qualifications:

 • ปริญญาตรี คณะมนุษย์ศาสตร์ หรือศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2ปี ในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือ ธุรกิจการบริการ
 • มีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางอีเมล์
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนน TOEIC ≥ 650
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค ไมโครซอฟท์เวิร์ด
Roles and Responsibilities:
 • ให้บริการนัดหมายล่วงหน้า ให้ข้อมูลการบริการทั่วไปของโรงพยาบาลฯ แก่ลูกค้าผ่านช่องทาง จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์/โทรศัพท์และ โทรสาร โดยให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน กลยุทธ์ของโรงพยาบาลฯ
 • ติดต่อประสานงาน กับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่แผนกต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อมูลในการตอบกลับลูกค้า
 • ตรวจสอบรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องเหมาะสมก่อนตอบกลับลูกค้า
 • ดำเนินการบันทึก แก้ไข ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกค้าในระบบตามที่กาหนด ให้ถูกต้องครบถ้วน

Job Title:
Position: Referral Correspondence Officer (เจ้าหน้าที่แผนกประสานงานรับย้ายผู้ป่วย)
Department: Referral Center
Basic Requirement:

Required Qualifications

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย1-2 ปีในหน่วยงานในโรงพยาบาล หรือ ธุรกิจการบริการที่เกี่ยวข้องด้านการติดต่อต่างประเทศ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร พูด-อ่าน-เขียน ได้ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีระดับคะแนนTOEIC≥550
 • มีความสามารถในการใช้โปรแกรม ไมโครซอฟท์ ออฟฟิศ เช่น ไมโครซอฟท์ เอาท์ลุค ไมโครซอฟท์เวิร์ด
Roles and Responsibilities
 • เตรียมการจัดบริการล่วงหน้าแก่ลูกค้าและสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ
 • ให้ข้อมูลด้านการนัดหมาย การบริการด้านการแพทย์ และแผนการรักษาประสานงานกับแพทย์ พยาบาล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตราฐานการให้บริการ

Job Title:
Position: เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายผู้ป่วย (Porter)
Department: Concierge
Basic Requirement:

Roles and Responsibilities

 • เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตามมาตรฐานขั้นตอนที่กำหนดและนำผู้ป่วยไปส่งยังแผนกที่เกี่ยวข้องด้วยความปลอดภัย
 • ให้การดูแลผู้ป่วยในระหว่างการเคลื่อนย้าย และดูแลอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานให้สอดคล้องตามนโยบายที่กำหนด
Qualifications
 • มัธยมปลาย หรือเทียบเท่า
 • อย่างน้อย 1 ปี ในงาน Bellboy/Porter ของโรงแรม จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน
 • มีความกระตือรือร้นและมีจิตสำนึกในการบริการ

Job Title:
Position: เจ้าหน้าที่คลังเวชภัณฑ์ (Store)
Department: Medical Supplies Department
Basic Requirement:

Roles and Responsibilities

 • สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบในการปฏิบัติการคลังสินค้า
 • เข้าใจถึงวิธีตรวจรับสินค้า ตรวจนับ การนับสต็อก การจัดเก็บ การจัดเรียง การเบิกจ่าย และบรรจุสินค้าตามใบสั่งงาน
 • ปฏิบัติงานตรวจนับสินค้า มีความรู้เบื่องต้นและความเข้าใจ ในงานที่รับผิดชอบ
 • เข้าใจในเอกสาร ประกอบการตรวจรับสินค้า การจัดเก็บ การเบิกจ่าย และ บันทึกข้อมูลให้เป็นไปตามที่กําหนด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Qualifications

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีความกระตือรือร้น
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน เช่น โปรแกรม Microsoft Office

Job Title:
Position: Specialist , Business Process Improvement
Department: Business Process Improvement
Basic Requirement:

Work Experiences:

 • Experience in simulation, process improvement, transition planning, business process reengineering, organizational development, change management, and/or business analysis.
Required Qualifications:
 • Bachelor's degree or higher in Industrial Engineering (Master degree would be an advantage) 
 • Able to use Simulation programming.
 • Pro-active with high interpersonal skills
 • Knowledge of transition management, process improvement & change management.
 • Self-motivated with abilities to take initiative and execute projects
 • Efficient time and project management skills
 • Good command of spoken & written English and computer literacy

Job Title:
Position: Credit Management Officer /เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
Department: Credit Management
Basic Requirement:

Required Qualifications

 • ปริญญาตรีทุกสาขา
 • หากมีประสบการณ์การทำงาน งานการเงิน งานบริษัทประกันภัยหรืองานคลินิกมาก่อนจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ทั้ง ฟัง พูด อ่าน เขียน (TOEIC score มากกว่า 450 คะแนน)
 • สามารถใช้ program computer Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถปฎิบัติงานที่ อาคารบำรุงราษฎร์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 (ใกล้อาคารมาลีนนท์)
Roles and Responsibilities
 • ตรวจสอบเอกสารเพื่อ เรียกเก็บเงินกับบริษัทคู่สัญญาและผู้ป่วย
 • นําส่งเอกสารเรียกเก็บเงินกับบริษัทคู่สัญญาและผู้ป่วย
 • เรียกเก็บเงินจากบริษัทคู่สัญญาและผู้ป่วย เมื่อครบกําหนดตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ ระหว่างโรงพยาบาลและบริษัทคู่สัญญา หรือผู้ป่วยรายบุคคล
บริหารจัดการหนี้ที่บริษัทคู่สัญญา และผู้ป่วยผิดนัดชําระเงิน และหรือ ปฏิเสธการชําระเงินตามนโยบายโรงพยาบาล

Job Title:
Position: Accounting Officer – A/R others/Fixed Assets
Department: Accounting
Basic Requirement:

หน้าที่และความรับผิดชอบ      

 • ออกใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี ของร้านเช่าพื้นที่
 • บันทึกบัญชีรับเงิน
 • รายละเอียดประกอบบัญชีแยกประเภทรายเดือน
 • บันทึกสินทรัพย์ถาวรเข้าระบบ
 • ทำการเช็คเอกสารที่ได้รับมาจากแผนกต่างๆและ ทำ Disposal หรือ Transfer Assets ในระบบ
 • ดูแลและจัดเก็บเอกสาร
 
คุณสมบัติ
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์งานด้านบัญชีอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
มีความละเอียดรอบคอบและกระตือรือร้นในการทำงาน 

Job Title:
Position: Clinical Perfusionist (นักปฏิบัติการเครื่องปอดและหัวใจเทียม)
Department: Operating Room
Basic Requirement:

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา: สหเวชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีหัวใจและ ทรวงอก หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ใบอนุญาตผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
 • มีประสบการณ์การเป็ นนักปฏิบัติการเครื่องปอดและหัวใจเทียม (Perfusionist)
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้าน Cardiovascular Perfusionist
 • มีความรู้พื้นฐานด้าน anatomy, physiology, pharmacology และเทคนิคปราศจากเชื้อ
 • สามารถสื่อสารอ่านและพูดภาษาอังกฤษได้ดี (คะแนน TOEIC มากกว่า 300)
 • จัดการกับสถานการณ์ตึงเครียดและฉุกเฉินได้ดี (Stress Tolerance)
 • มีความสามารถที่จะทำงานเป็นทีมได้ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ช่วยเหลือแพทย์ในระหว่างการผ่าตัด โดยการปรับเครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจ ให้เหมาะกับการทำหัตถการ หรือการผ่าตัด จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ด้านหัวใจและปอดให้เป็นไปตามที่แพทย์สั่งการ ช่วยเหลือแพทย์ในการทำหัตถการตามมาตรฐานและ นโยบายที่กำหนด

Job Title:
Position: HCM Technical Analyst, (Human Capital Management)
Department: ็HR
Basic Requirement:

วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาอื่่นที่่เกี่่ยวข้อง

(เช่น บริหารข้อมูลสารสนเทศ เป็นต้น)
 

ประสบการณ์ในการทํางาน:

1. ประสบการณ์ด้านงานระบบสารสนเทศ ด้านบุคลากร (HRIS) 3-5 ปี

2. ประสบการณ์การสร้างเครื่องมือในระบบสารสนเทศ เพื่อวิเคราะห์ รวบรวม และจัดทํารายงาน 3-5 ปี

 

คุณสมบัติที่จําเป็นอื่นๆ:

1. มีความรู้ และความชํานาญในงานบริหารด้านสารสนเทศทรัพยากรบุคคล

2. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่่อง

3. มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการและองค์กร

4. มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษดี

5. มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel และ PowerPoint และสามารถใช้งาน เวปไซด์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยความชํานาญ

6. สามารถใช้งาน SAP and PeopleSoft ในระดับสูง
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าการบริหารจัดการข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมาก ไม่เว้นแม้แต่งานของฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ทางทีมจึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความสามารถในการสร้างเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนงานที่ดีในอนาคตขององค์กรต่อไป

Job Title:
Position: Embryologist
Department: Laboratory - IVF Unit
Basic Requirement:

Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน IVF Lab อย่างน้อย 2 ปี
 • มีประสบการณ์การทำหัตถการเกี่ยวกับอสุจิ
 • สามารถเพาะเลี้ยงและทำหัตถการกับตัวอ่อนได้ดี โดยผ่านการทำ IVF procedure มาอย่างน้อย 30 procedures
 • มีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับดี


Roles and Responsibilities

 • ตรวจวิเคราะห์อสุจิ
 • เตรียมอสุจิเพื่อใช้ในเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
 • ดูแลจัดการน้ำยา, เครื่องมือ/อุปกรณ์
 • ตรวจวิเคราะห์ด้านปฎิบัติการเด็กหลอดแก้ว

Job Title:
Position: Registered Nurse-Chemotherapy
Department: Chemotherapy
Basic Requirement:

       ให้การพยาบาลผู้ป่วยนอกที่มารับยาเคมีบำบัด ตามมาตรฐานการพยาบาล ในระดับเบื้องต้น ภายใต้การกำกับของพยาบาลหัวหน้าเวร บริหารยาตามคำสั่ง การรักษาอย่างเคร่งครัด และตามมาตรฐานที่กำหนด ให้การดูแลผู้ป่วยระหว่างการให้เคมีบำบัด ตามสภาวะผู้ป่วย ให้คำแนะนำคำอธิบายแก่ผู้ป่วย ตลอดจนอาการข้างเคียง จากการได้รับยา อย่างครบถ้วน

Qualifications

 • ปริญญาตรี สาขาการพยาบาล
 • เพศชาย / หญิง
 • ผ่านการอบรมทางด้านเคมีบำบัด (จะพิจารณาเป็นพิเศษ