Step 1
Step 2
ข้อมูลแพ็จเกจ
หมายเลขแพ็คเกจ:
OB02
ชื่อแพ็คเกจ:
การคลอดปกติโดยฉีดยาชาที่ไขสันหลัง (ปี 2562)
*
*
 
*
 
*
*
*
*
*
*
*
*
 
 
ถ้าท่านต้องการพบแพทย์ภายใน 24 ชั่วโมงหรือมีความต้องการทางการแพทย์ในกรณีฉุกเฉิน กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์