ศูนย์การเจริญพันธุ์


ศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมช่วยให้คู่สามีภรรยาสามารถเอาชนะอุปสรรคอันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการมีบุตรยาก โดยทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของศูนย์กว่า 20 ท่านพร้อมจะให้คำแนะนำและการรักษาโดยพิจารณาวิธีที่เหมาะสมที่สุดกับผู้ป่วยแต่ละราย และเน้นการให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

 
การที่คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรได้อาจเกิดจากความผิดปกติบางอย่างที่ส่งผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์ ทำให้ไม่สามารถเกิดการปฏิสนธิได้ตามธรรมชาติ โดยอาจมีสาเหตุจากฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย หรือทั้งสองฝ่าย หรือไม่ทราบสาเหตุ
 
ศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลครอบคลุมเพื่อแก้ไขปัญหาภาวะมีบุตรยาก
 
ศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการตรวจวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาการตั้งครรภ์อย่างละเอียด และให้การรักษาเพื่อแก้ปัญหาภาวะมีบุตรยาก ด้วยวิธีที่เหมาะสม ปลอดภัย และเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์
สาเหตุของภาวะมีบุตรยาก 40% เกิดจากฝ่ายชาย ศูนย์การเจริญพันธุ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่จะช่วยแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลสำเร็จในการเพิ่มจำนวนครอบครัวที่สมบูรณ์และมีความสุข
 

ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง


สาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะมีบุตรยากในผู้หญิง

 • ความผิดปกติของฮอร์โมน ซึ่งส่งผลต่อการตกไข่
 • มีความผิดปกติของท่อนำไข่ ซึ่งอาจเกิดจากภาวะการติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ หรือการผ่าตัดอุ้งเชิงกราน
 • ความผิดปกติของมดลูก
 • ปัญหาของปากมดลูก ทำให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้
 • ภาวะหมดประจำเดือนก่อนวัย

วิธีการตรวจรักษา

 • การตรวจระดับฮอร์โมนและพันธุกรรม
 • การอัลตราซาวนด์มดลูกและรังไข่
 • การส่องกล้องตรวจช่องท้อง
 • การส่องกล้องตรวจโพรงมดลูก
 • การเอกซเรย์ฉีดสีท่อนำไข่และโพรงมดลูก

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายหญิง

 

ภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายชาย


สาเหตุที่พบได้บ่อยของภาวะมีบุตรยากในผู้ชาย

 • มีจำนวนอสุจิน้อยและมีความสามารถในการเคลื่อนที่ต่ำ
 • หย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือมีปัญหาการหลั่งน้ำอสุจิ
 • หลอดเลือดดำภายในถุงอัณฑะโป่งพอง ทำให้มีผลต่อคุณภาพของน้ำอสุจิ
 • ภาวะฮอร์โมนเพศผิดปกติ
 • เป็นโรคที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ เช่น โรคตับ โรคไต การติดเชื้อที่ระบบอวัยวะเพศ การติดเชื้อที่ระบบอวัยวะสืบพันธุ์ (เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ)
 • โรคทางพันธุกรรมซึ่งส่งผลต่อการผลิตอสุจิ
 • ท่อนำน้ำเชื้ออุดตัน
 • ใช้ยารักษาโรคบางชนิด รวมถึงการรักษาโรคด้วยรังสีและการใช้เคมีบำบัดรักษาโรคมะเร็ง 

วิธีการตรวจรักษา

 • การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อ
 • การตรวจระดับฮอร์โมนและพันธุกรรม
 • การอัลตราซาวนด์ลูกอัณฑะและหลอดเลือดภายในถุงอัณฑะ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่นำมาใช้ในการรักษาภาวะมีบุตรยากที่มีสาเหตุจากฝ่ายชาย

 

การบริการอื่นๆ

 • การตรวจพันธุกรรมตัวอ่อนก่อนย้ายเข้าสู่โพรงมดลูก (PGD: Pre-implantation Genetic Diagnosis, PGD: Pre-implantation Genetic Screening) เป็นวิธีการตรวจคัดกรองหรือการตรวจวินิจฉัยทางพันธุกรรมของตัวอ่อนที่ใช้ร่วมกับกระบวนการปฏิสนธินอกร่างกาย (IVF) เพื่อตรวจความผิดปกติของจำนวนโครโมโซมหรือโรคที่ส่งผ่านทางพันธุกรรม เช่น Down Syndrome โรคโลหิตจาง เป็นต้น และยังเป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์ต่อรอบของการย้ายตัวอ่อน ทั้งนี้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้บริการโดยยึดถือหลักจริยธรรมและกฎระเบียบของแพทยสภาเป็นหลัก
 
Contact
Phone:
Fax: 02 011 2161
Service Hours
วันจันทร์-วันเสาร์:
07.00-20.00 น.
วันอาทิตย์:
07.00-17.00 น.
Location
ศูนย์การเจริญพันธุ์:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 2 ฝั่งทิศเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110