ป้องกันโรคติดต่อ…ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

travel-prevention-vaccine-blog.jpg

การเดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศอาจทำให้เกิดความเสี่ยงของการติดเชื้อหรือการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อได้ง่าย ผู้เดินทางจึงควรได้รับวัคซีนป้องกันการติดเชื้อโรคติดต่อ ซึ่งวัคซีนสำหรับผู้เดินทางที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
 

1. วัคซีนที่ควรได้รับประจำ เป็นวัคซีนพื้นฐานที่กำหนดไว้ของแต่ละประเทศ ซึ่งวัคซีนพื้นฐานของประเทศไทย ได้แก่

 • วัคซีนวัณโรค (BCG) (สำหรับคนไทยเคยได้รับแล้วไม่แนะนำให้กระตุ้น)
 • วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน
 • วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน
 • วัคซีนโปลิโอชนิดรับประทานและชนิดฉีด
 • วัคซีนตับอักเสบบี
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ Pneumococcus (สำหรับคนที่โรคประจำตัวเรื้อรังหรืออายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป)

 


2. วัคซีนที่แนะนำให้รับก่อนเดินทาง โดยพิจารณาจากความชุกของโรคหรือความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคในสถานที่ที่จะเดินทางไป เช่น

 • วัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค
 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ
 • วัคซีนป้องกันโรคไทฟอยด์
 • วัคซีนพิษสุนัขบ้า
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี


3. วัคซีนที่จำเป็นต้องได้รับก่อนเข้าบางประเทศ ได้แก่ วัคซีนไข้เหลืองและวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ตามกฎหมายอนามัยระหว่างประเทศกำหนดให้ฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนเข้าประเทศบางประเทศเท่านั้น เพื่อป้องกันบุคคลในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคไข้เหลือง และเพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เหลืองแพร่ระบาดจากพื้นที่เสี่ยงเข้าไปในประเทศอื่น ผู้เดินทางจะต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน เพราะเป็นข้อกำหนดในการเดินทางให้เข้าประเทศ


วัคซีนไข้เหลือง เป็นวัคซีนชนิดเชื้อมีชีวิต ให้ฉีด 1 ครั้งและฉีดกระตุ้นทุก 10 ปี โรคนี้อาจทำให้ผู้ป่วยที่ไม่เคยมีภูมิคุ้มกันถึงแก่ชีวิตได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้วัคซีนแก่ผู้เดินทางทุกคนที่อายุมากกว่า 9 เดือน ที่จะเดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค ได้แก่ ประเทศในทวีปแอฟริกาและอเมริกาใต้ การใช้วัคซีนนี้ในประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน


วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น ควรพิจารณาให้วัคซีนไข้กาฬหลังแอ่น 1 ครั้ง ให้แก่ผู้เดินทางที่เป็นเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ที่จะเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่นควรฉีดวัคซีนก่อนเดินทางอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ดังนี้

 • ผู้ที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์และอุมเราะห์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต้องได้รับวัคซีนไข้กาฬหลังแอ่นล่วงหน้าก่อนเข้าประเทศอย่างน้อย 10 วัน และไม่เกิน 2 ปี โดยต้องแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • แนะนำผู้เดินทางไปอยู่หรือทำงานในทวีปแอฟริกาทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา (Meningitis belt)
 • แนะนำให้ฉีดในนักท่องเที่ยวที่ไม่มีม้าม เช่น ตัดม้าม หรือผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย โรคพิษสุราเรื้อรังหรือมีภูมิคุ้มกันบกพร่อง

เรียบเรียงโดย ผศ.นพ. อัษฎา วิภากุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก
(Pediatric Obstructive Sleep Apnea) ภาวะหยุดหายใจขณะหลับในเด็ก เป็นโรคที่ผู้ปกครองควรให้ความใส่ใจ
Posted by Bumrungrad International
August 30, 2017
comments
ความบกพร่องทางการได้ยินในเด็ก
ปัญหาความบกพร่องทางการได้ยินในเด็กส่งผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาการด้านสื่อสารของเด็ก
Posted by Bumrungrad International
August 30, 2017
comments
โรคอ้วนในเด็ก
ปัจจุบันเด็กทั่วโลกมีแนวโน้มเป็นโรคอ้วนเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว
Posted by Bumrungrad International
August 22, 2017
comments
ดูแลสุขภาพของลูกน้อยตั้งแต่วันนี้
เพื่อวางรากฐานให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพแข็งแรง
Posted by Bumrungrad International
August 22, 2017
comments
ป้องกันโรคติดต่อ…ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
วัคซีนสำหรับผู้เดินทางที่ควรได้รับอย่างเหมาะสม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
Posted by Bumrungrad International
August 22, 2017
comments
สัญญาณเตือน.....ปัสสาวะบ่อยในผู้สูงอายุ
ชายที่มีอายุ 50-60 ขึ้นไปและเมื่อมีอายุมากขึ้น โอกาสในการเป็นต่อมลูกหมากโตก็สูงขึ้นตามไปด้วย
Posted by Bumrungrad International
August 17, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ