ตรวจสุขภาพตาสำคัญอย่างไร?

ตาเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น จึงถือว่าเป็นอวัยวะที่สำคัญมาก และถึงแม้โรคเกี่ยวกับตาจะไม่ทำให้เสียชีวิต แต่อย่าลืมว่าดวงตาเสียแล้วซ่อมไม่ได้ ดังนั้น จุดประสงค์ของการตรวจคัดกรองตา เพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคทางตา ได้แก่

  • ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เอดส์ หรือโรคเลือด sickle cell
  • มีประวัติโรคทางตา เช่น จอประสาทตาลอก อุบัติเหตุเกี่ยวกับตาหรือสูญเสียการมองเห็นในตาข้างหนึ่งหรือสองข้าง
  • มีประวัติครอบครัวเกี่ยวกับโรคทางตา เช่น ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม
  • เชื้อชาติแอฟริกัน-อเมริกัน ซึ่งอายุมากกว่า 20 ปี
  • ทำงานที่ใช้สายตามาก
  • ใช้ยาที่มีผลต่อตา
  • ใส่คอนแทคเลนส์


นอกจากนี้ โดยทั่วไปผู้ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจคัดกรองตาแม้จะไม่มีความเสี่ยงใดๆ ก็ตาม เนื่องจากโรคทางตาที่พบบ่อยหรือการเปลี่ยนแปลงของสายตามักจะเริ่มที่ช่วงอายุนี้ การตรวจคัดกรองจะช่วยในการตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย รวมถึงโรคบางอย่างที่พบไม่บ่อยแต่มีความร้ายแรงจนอาจทำให้สูญเสียตาได้ เช่น เนื้องอกในลูกตา ทั้งนี้ความผิดปกติของตาอาจเป็นตัวบ่งบอกถึงความผิดปกติทางร่างกายบางอย่างได้อีกด้วย เช่น โรคความดันโลหิตสูง หรือ เบาหวาน

ความถี่ในการตรวจคัดกรองตา

อายุ

ความถี่ในการตรวจ

ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยง

ผู้ทีมีความเสี่ยง

แรกเกิด-24 เดือน

ตอนอายุ 6 เดือน

ตอนอายุ 6 เดือน หรือตามที่แพทย์แนะนำ

2-5 ปี

ตอนอายุ 3 ปี

ตอนอายุ 3 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

6-18 ปี

ก่อน 6 ปี และหลังจากนั้นทุก 2 ปี

ทุกปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

18-39 ปี

อย่างน้อย 1 ครั้ง ระหว่างช่วงอายุนี้

ทุก 1-2 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

40-45 ปี

ทุก 2-4 ปี

ทุก 1-3 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

55-64 ปี

ทุก 1-3 ปี

ทุก 1-2 ปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

65 ปีขึ้นไป

ทุก 1-2 ปี (แม้ไม่มีอาการใดๆ เลย)

ทุกปี หรือตามที่แพทย์แนะนำ

 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
การเป็นโรคไตเรื้อรังจะเพิ่มความเสี่ยงในการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร
ในปัจจุบันคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น และส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าตัวเองกำลังเป็นโรค
Posted by Bumrungrad International
June 28, 2017
comments
5 วิธีหนีภูมิแพ้
เมื่อทราบว่าเป็นภูมิแพ้แล้ว อันดับแรกที่ควรทำคือ การหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้แพ้
Posted by Bumrungrad International
June 27, 2017
comments
เปลือกตาตกหย่อน...ปัญหาตาที่แก้ไขได้
เปลือกตาตกหย่อนสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดแก้ไขเปลือกตา
Posted by Bumrungrad International
June 21, 2017
comments
8 กลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
กลุ่มอาการที่เป็นปัญหาเฉพาะหรือพบบ่อยในผู้สูงอายุ เกิดได้จากหลายสาเหตุ
Posted by Bumrungrad International
June 21, 2017
comments
4 เคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
หลากหลายโรคที่มารุมเร้าในผู้สูงอายุ ส่งผลต่อสุขภาพและการดูแลตนเองที่ถดถอยลง
Posted by Bumrungrad International
June 21, 2017
comments
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะ…รักษาอย่างไรไม่ให้กลับมาเป็นซ้ำ
นิ่วในกระเพาะปัสสาวะเป็นโรคที่มักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
Posted by Bumrungrad International
June 19, 2017
comments
8 วิธีป้องกันกระเพาะปัสสาวะอักเสบ
ลองมาดูปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบพร้อมกับวิธีป้องกัน
Posted by Bumrungrad International
June 19, 2017
comments
ตรวจสุขภาพตาสำคัญอย่างไร?
จุดประสงค์ของการตรวจคัดกรองตา เพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย
Posted by Bumrungrad International
June 09, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ