ทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก

โดยทั่วไปแล้วอวัยวะของคนเราจะหยุดเจริญเติบโตเมื่อร่างกายเข้าสู่วัยผู้ใหญ่เต็มที่ หรืออายุราว 25 ปี แต่ต่อมลูกหมากยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก จนกระทั่งผู้ชายเข้าสู่วัยที่ฮอร์โมนเพศชาย (testosterone) ซึ่งหล่อเลี้ยงต่อมลูกหมากลดปริมาณลง เอนไซม์ชนิดหนึ่งในต่อมลูกหมากจะพยายามย่อยฮอร์โมนเพศชายให้ได้สาร DHT (Dihydrotestosterone) ในปริมาณมากขึ้น ทำให้ต่อมลูกหมากมีเซลล์เนื้อเยื่อเพิ่มขึ้นและมีขนาดโตขึ้นตามไปด้วย ซึ่งต่อมลูกหมากที่โตมากผิดปกติอาจพัฒนาไปสู่สาเหตุของโรคต่างๆ ที่เกี่ยวกับต่อมลูกหมากได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือมะเร็งต่อมลูกหมากนั่นเอง

ซึ่งข้อบ่งชี้ของทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ตำแหน่ง ขนาด ระยะของเซลล์มะเร็ง สภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภายหลังการรักษา โดยปัจจุบัน ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากอยู่หลายวิธี เช่น
 

การผ่าตัด

- การผ่าตัดโดยใช้วิธีส่องกล้อง ( laparoscopic radical prostatectomy) พัฒนามาจากการผ่าตัดเปิดหน้าท้องแบบเดิม ด้วยวิธีนี้ แพทย์จะสอดกล้องขนาดจิ๋วที่เรียกว่า laparoscope และเครื่องมือต่างๆ ผ่านแผลผ่าตัดขนาดเล็ก 5 จุด บริเวณใต้สะดือแล้วทำการผ่าตัดผ่านจอมอนิเตอร์ ผลคือผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง ฟื้นตัวเร็วขึ้น เกิดผลข้างเคียงน้อยกว่า และผลการรักษาดีกว่าการผ่าตัดใหญ่แบบเปิดหน้าท้อง

- การผ่าตัดโดยใช้แขนกลช่วยผ่าตัด (robotic–assisted da Vinci surgery หรือ da Vinci® prostatectomy) เป็นการผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ที่ควบคุมโดยแพทย์ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง และฟื้นตัวเร็วขึ้นเช่นเดียวกับการผ่าตัดโดยวิธีส่องกล้องเท่านั้น แต่ยังเพิ่มโอกาสที่ผู้ป่วยจะสามารถควบคุมการกลั้นปัสสาวะ และคงความสามารถในการแข็งตัวของอวัยวะเพศไว้ได้

รังสีรักษา

มีทั้งการฝังแร่ต่อมลูกหมากและการฉายรังสี ขึ้นอยู่กับผู้ป่วยว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากชนิดความเสี่ยงต่ำ ความเสี่ยงปานกลาง หรือความเสี่ยงสูง

การให้ยาเคมีบำบัด

ปัจจุบันให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น ขณะเดียวกัน แพทย์ก็มีวิธีบรรเทาอาการไม่พึงประสงค์ซึ่งเป็นผลข้างเคียงจากยาให้ลดน้อยลงได้

การรักษาด้วยฮอร์โมน

เป็นการรักษาเพิ่มเติมหลังการผ่าตัด หรือในกรณีที่มะเร็งอยู่ในระยะแพร่กระจาย โดยแพทย์จะทำการลดหรือกำจัดฮอร์โมนเพศชายด้วยการใช้ยาต้านฮอร์โมน หรือผ่าตัดเอาอัณฑะออก


เรียบเรียงโดย นพ.อภิชาต พานิชชีวลักษณ์ แพทย์รังสีรักษา ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
ใครเหมาะสมรักษาสายตาผิดปกติแบบ ReLEx SMILE
ReLEx SMILE เป็นเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุด แล้วใครบ้างที่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้
Posted by Bumrungrad International
March 30, 2017
comments
การเตรียมตัวก่อนและหลังรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (ReLEx SMILE)
การรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE ควรมาถึงก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง และเมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพัก
Posted by Bumrungrad International
March 30, 2017
comments
ทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
ข้อบ่งชี้ของทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ตำแหน่ง ขนาด ระยะของเซลล์มะเร็ง สภาพร่างกายและจิตใจ
Posted by Bumrungrad International
March 27, 2017
comments
รักษาท่อน้ำตาอุดตันด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง
ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (endoscopic dacryocystorhinostomy)
Posted by Bumrungrad International
March 09, 2017
comments
ม่านตาอักเสบ ปล่อยไว้เสี่ยงตาบอด
เมื่อมีการอักเสบของเนื้อเยื่อยูเวียนี้จึงสามารถส่งผลต่อคุณภาพการมองเห็นได้เป็นอย่างมาก
Posted by Bumrungrad International
March 09, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ