การเตรียมตัวก่อนและหลังรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (ReLEx SMILE)

เทคโนโลยีที่ใช้แก้ไขสายตาผิดปกติที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย คือ LASIK ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่เรียกว่า ReLEx SMILE ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุดแบบแผลเล็ก ไร้ใบมีด ที่พัฒนามาจาก LASIK ให้มีข้อดีเพิ่มมากขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนบางประการของ LASIK ลง ซึ่งก่อนที่จะเข้ารับการรักษา จะต้องตรวจประเมินสภาพสายตาก่อน โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง จึงควรหยุดใส่คอนแทคเลนส์แบบนิ่มอย่างน้อย 3 วัน แบบแข็ง 1 สัปดาห์ก่อนที่จะมาตรวจ และไม่ควรขับรถมาเองและควรนำแว่นกันแดดมาด้วย เพราะจะมีการตรวจขยายม่านตา อาจทำให้ตาพร่ามัวประมาณ 3-4 ชั่วโมง


ขั้นตอนการตรวจประเมินสภาพสายตาก่อนการรักษาด้วย ReLEx SMILE

 • ตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบการมองเห็น
 • วัดความดันตา
 • ตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์
 • วัดปริมาณน้ำตา
 • ถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา
 • หยอดยาขยายม่านตา
 • ตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์

ซึ่งในวันที่เข้ารับการรักษา ควรมาถึงก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง เพื่อมาหยอดตา และควรสระผมก่อนมา งดน้ำหอม งดแต่งหน้า และใส่เสื้อผ่าหน้า ไม่ควรขับรถมาเอง ควรมีญาติมาด้วย ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที เมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะต้องใส่ที่ครอบตา 1 วัน และสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล


การปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาด้วย ReLEx SMILE

 

 1. หลีกเลี่ยงการบีบตาหรือขยี้ตาแรงๆ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 2. ควรใส่ที่ครอบตาเวลานอนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 3. ระวังไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 4. หยอดตาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
 5. ไม่ควรใช้สายตาในการจ้องมองมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์
 6. ตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์นัดหมาย


เรียบเรียงโดย พญ.ฐาริณี กุลกำม์ธร จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
ใครเหมาะสมรักษาสายตาผิดปกติแบบ ReLEx SMILE
ReLEx SMILE เป็นเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุด แล้วใครบ้างที่สามารถเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้ได้
Posted by Bumrungrad International
March 30, 2017
comments
การเตรียมตัวก่อนและหลังรักษาภาวะสายตาผิดปกติ (ReLEx SMILE)
การรักษาด้วยวิธี ReLEx SMILE ควรมาถึงก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง และเมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพัก
Posted by Bumrungrad International
March 30, 2017
comments
ทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก
ข้อบ่งชี้ของทางเลือกในการรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก ได้แก่ ตำแหน่ง ขนาด ระยะของเซลล์มะเร็ง สภาพร่างกายและจิตใจ
Posted by Bumrungrad International
March 27, 2017
comments
รักษาท่อน้ำตาอุดตันด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง
ด้วยเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบส่องกล้อง (endoscopic dacryocystorhinostomy)
Posted by Bumrungrad International
March 09, 2017
comments
ม่านตาอักเสบ ปล่อยไว้เสี่ยงตาบอด
เมื่อมีการอักเสบของเนื้อเยื่อยูเวียนี้จึงสามารถส่งผลต่อคุณภาพการมองเห็นได้เป็นอย่างมาก
Posted by Bumrungrad International
March 09, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ