มะเร็งกับแนวทางรักษาใหม่ ไม่ใช่แค่หายแต่ป้องกันการกลับมา

ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น และยังคงมีการแสวงหาแนวทางใหม่ๆ ในการรักษาผู้ป่วยทุกชีวิตให้ดีขึ้น จึงได้มีการนำแนวคิด “Precision Medicine” มาเป็นแนวทางในการรักษา ซึ่งนับเป็นการรักษาที่ต้นเหตุของโรคมะเร็งอย่างแท้จริง โดย Precision Medicine จะทำการรักษามะเร็ง โดยเน้นไปที่ยีนที่มีความผิดปกติ ที่ทำให้เกิดมะเร็งนั้น และใช้ยาที่มีความเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น
 

 

Precision Medicine คืออะไร

คือ การรักษาแบบแม่นยำและจำเพาะ โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมหรือข้อมูลในระดับโมเลกุล มาใช้ในการตรวจวินิจฉัย การเลือกรูปแบบการรักษา การเลือกใช้ยา รวมถึงการป้องกันโรคและสร้างเสริมสุขภาพ
 

Precision Medicine สำหรับการรักษาโรคมะเร็ง

จุดประสงค์สำคัญของการใช้ precision medicine ในการรักษาโรคมะเร็งคือเพื่อเลือกยาที่เหมาะสมให้กับผู้ป่วยแต่ละราย โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรมของก้อนมะเร็งที่พบ เช่น เมื่อนำชิ้นเนื้อมะเร็งส่งตรวจ (Tumor sequencing) พบว่ามีความผิดปกติในระดับยีนที่เป็นต้นเหตุทำให้มีการทำงานของเซลล์ผิดปกติจนเกิดเป็นมะเร็ง ช่วยให้แพทย์สามารถเลือกให้ยาเพื่อเข้าไปยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานของเซลล์ที่ผิดปกตินั้น ทำให้สามารถรักษาได้อย่างจำเพาะ มีประสิทธิภาพ และลดการกลับมาเป็นซ้ำได้ดียิ่งขึ้น
 

Precision Medicine สำหรับการป้องกันโรคมะเร็ง

มะเร็งบางชนิดพบได้สูงขึ้น หากมีประวัติในครอบครัว เนื่องจากความผิดปกติบางอย่างสามารถ่ายทอดได้ในระดับพันธุกรรม เช่น ผู้ที่มีญาติสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม และตรวจพบยีน BRCA 1/2 จะมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านม และมะเร็งรังไข่สูงกว่าคนทั่วไป การได้ข้อมูลในระดับพันธุกรรมนี้ มีผลอย่างยิ่งต่อการวางแผนเฝ้าระวัง ติดตาม และป้องกัน เช่น แพทย์อาจแนะนำมาตรวจเต้านมบ่อยขึ้น หรือในบางรายอาจแนะนำให้ตัดเต้านมหรือรังไข่ออก เป็นต้น
 

3 ข้อดีของ Precision Medicine สำหรับโรคมะเร็ง

  1. สามารถเลือกใช้ยารักษาได้เหมาะกับผู้ป่วยแต่ละราย
  2. ช่วยค้นหา และป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสำหรับกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง
  3. ไม่ใช่รักษาแค่หาย แต่ป้องกันการกลับมา

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

Posted by Bumrungrad International
12 สารอาหารที่ผู้สูงอายุไม่ควรขาด
ปัญหาด้านโภชนาการในผู้สูงอายุเป็นปัญหาที่พบบ่อย และส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างชัดเจน เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรง
Posted by Bumrungrad International
September 13, 2017
comments
มะเร็งกับแนวทางรักษาใหม่ ไม่ใช่แค่หายแต่ป้องกันการกลับมา
ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้น และยังคงมีการแสวงหาแนวทางใหม่ๆในการรักษาผู้ป่วยทุกชีวิตให้ดีขึ้น
Posted by Bumrungrad International
September 08, 2017
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ