อัมพฤกษ์อัมพาต” เป็นโรคที่พบได้บ่อย และอาจทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้หากได้รับการรักษาไม่ทันเวลา การทำความรู้จักสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามก่อนสายเกินแก้
Posted by Bumrungrad International
August 27, 2012
comments
สมองดีเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมก่อนวัย และทำอย่างไรจึงจะทำให้สมองยังคงดีอยู่กับเราตลอดชีวิต การเลือกรับประทานอาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลสมอง เริ่มต้นดูแลสมองของคุณด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสมองและความจำจะได้อยู่กับเราไปนานๆ
Posted by Bumrungrad International
August 16, 2012
comments
อัมพฤกษ์อัมพาต” เป็นโรคที่พบได้บ่อย และอาจทำให้เกิดความพิการและเสียชีวิตได้หากได้รับการรักษาไม่ทันเวลา การทำความรู้จักสัญญาณเตือนของโรคหลอดเลือดสมองจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยป้องกันไม่ให้โรคลุกลามก่อนสายเกินแก้
Posted by Bumrungrad International
August 27, 2012
comments
สมองดีเป็นสิ่งที่ใครๆ ก็ต้องการ ทำอย่างไรจึงจะป้องกันไม่ให้สมองเสื่อมก่อนวัย และทำอย่างไรจึงจะทำให้สมองยังคงดีอยู่กับเราตลอดชีวิต การเลือกรับประทานอาหารที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยดูแลสมอง เริ่มต้นดูแลสมองของคุณด้วยอาหารที่มีประโยชน์ เพื่อสมองและความจำจะได้อยู่กับเราไปนานๆ
Posted by Bumrungrad International
August 16, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ