หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่มีอาการแต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองไม่ค่อยเป็นที่กล่าวถึงมากนัก
แม้จะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะสมองขาดเลือด

โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตและภาวะทุพพลภาพอันดับต้น ๆ ของคนไทย ในทุก ๆ ปี ทั่วโลกมีประชากรที่เจ็บป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองราว 15 ล้านคน และเกือบครึ่งไม่รอดชีวิตจากโรค (World Stroke Organization 2555)

ในปัจจุบัน เชื่อว่าเกือบทุกคนต้องเคยได้ยิน หรือมีคนรู้จักเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตกะทันหันจากโรคเลือดออกในสมองบ้าง หลอดเลือดสมองแตกบ้าง โดยที่หลายครั้งยังไม่ทันได้รับมือใด ๆ แต่คุณทราบหรือไม่ว่าในปัจจุบันที่วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมาก ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลายชนิดไม่จำเป็นต้องกลายเป็นผู้ทุพพลภาพหรือเสียชีวิตเสมอไป

Better Health ฉบับเจาะลึกเรื่องสมองนี้ ขอกล่าวถึงหนึ่งในสาเหตุที่สำคัญของภาวะเลือดออกในสมองอันเกิดจากพยาธิสภาพบางประการของหลอดเลือดสมองเอง ภาวะนั้นได้แก่ภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพอง หรือ Cerebral Aneurysm

ผนังหลอดเลือดโป่งพองอันตรายอย่างไร

ภาวะผนังหลอดเลือดสมองโป่งพองเกิดจากความผิดปกติของผนังหลอดเลือดในสมองบางตำแหน่งมีลักษณะบางกว่าบริเวณอื่น เมื่อต้องรับมือกับความดันในหลอดเลือดอยู่เรื่อย ๆ อาจส่งผลให้บริเวณที่บางนั้นโป่งพองเป็นกระเปาะและอาจแตกออกส่งผลร้ายแรงต่อสมองในเวลาใดเวลาหนึ่ง

นายแพทย์สมเกียรติ ศิริวิมลมาส รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีร่วมรักษาทางประสาทวิทยาอธิบายว่า “ภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้น ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าเพราะเหตุใดผนังหลอดเลือดบางบริเวณ

จึงบางกว่าบริเวณอื่น อาจมีสาเหตุมาจากความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดหรือจากโรคบางอย่าง ในประเทศไทยยังไม่มีการรวบรวมสถิติที่แน่นอนแต่คาดกันว่าน่าจะมีอยู่ราว ๆ ร้อยละ 2 ของประชากร”

“ความน่าเป็นห่วงของภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองอยู่ตรงที่ไม่มีใครทราบได้ว่าผนังหลอดเลือดที่โป่งพองนั้นจะแตกออกมาเมื่อไร”

นพ. สมเกียรติ ศิริวิมลมาส  
นายแพทย์สมเกียรติกล่าวว่า ความน่าเป็นห่วงของภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองอยู่ตรงที่ไม่มีใครทราบได้ว่าผนังหลอดเลือดที่โป่งพองนั้นจะแตกออกมาเมื่อไร และโอกาสที่จะทราบได้ว่าใครบ้างที่มีภาวะผนังหลอดเลือดโป่งพองก็มีไม่มากนัก อีกทั้งตราบเท่าที่หลอดเลือดยังไม่แตกก็จะไม่มีอาการใด ๆ ปรากฏเลย “โดยปกติเราจะพบผู้ป่วยในสามลักษณะ”

นายแพทย์สมเกียรติอธิบาย “กล่าวคือ พบโดยบังเอิญขณะตรวจซีทีสแกนหรือเอ็มอาร์ไอ โดยที่ผู้ป่วยเข้ามารับการวินิจฉัยความผิดปกติอย่างอื่น ๆ หรือมีอาการที่เกิดจากการกดทับโดยเส้นเลือดที่โป่งพอง หรือพบตอนที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลเมื่อหลอดเลือดสมองแตกแล้ว”

ความน่ากังวลของภาวะดังกล่าวได้แก่ความจริงที่ว่า เราไม่สามารถป้องกันได้ นายแพทย์สมเกียรติเสริมว่าที่ผ่านมาแม้จะตระหนักถึงอันตรายที่ไม่ต่างจากการมีระเบิดเวลาอยู่ในตัว แต่ก็ยังไม่มีประเทศใดในโลกระบุให้มีการตรวจคัดกรองภาวะดังกล่าว เนื่องจากการตรวจนั้นมีราคาค่อนข้างสูง อีกทั้งไม่มีใครบอกได้ว่าหลอดเลือดที่โป่งพองนี้จะแตกหรือไม่ และจะแตกเมื่อไร ตรงนี้ต้องทำความเข้าใจกันว่าไม่ใช่ทุกรายจะลงเอยด้วยหลอดเลือดสมองแตกไปเสียหมด

“หากมีอาการปวดศีรษะชนิดที่ว่า ‘ไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนในชีวิต’ ต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีและอย่างน้อยที่สุดควรได้พบแพทย์ทางด้านประสาทวิทยา”

นพ. ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ

 

เมื่อทราบแล้วแพทย์จะทำอย่างไร

ในกรณีที่ผู้ป่วยมีภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพอง นายแพทย์สมเกียรติบอกว่าต้องแบ่งออกเป็น 2 กรณี กล่าวคือ หลอดเลือดสมองโป่งพองที่แตก และหลอดเลือดสมองโป่งพองที่ยังไม่แตก “ในกรณีของหลอดเลือดสมองโป่งพองที่แตกแล้ว เราต้องพยายามหาทางรักษาโดยเร็วที่สุดด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ส่วนอีกกลุ่มเจอโดยบังเอิญและยังไม่แตกก็ต้องมาดูกันว่าหลอดเลือดที่โป่งพองนั้นเป็นชนิดที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ อยู่ในตำแหน่งใด โดยทั่วไปเราจะดูขนาดของกะเปาะที่หลอดเลือด หากใหญ่กว่า 7 มิลลิเมตร ก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูง ถ้าเล็กกว่านี้ก็ถือว่ามีความเสี่ยงต่ำ สำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มความเสี่ยงสูงนั้น มักจะแนะนำให้รักษา ส่วนในกลุ่มความเสี่ยงต่ำคงต้องมีการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยในการติดตามความเปลี่ยนแปลงรูปร่างและขนาดของเส้นเลือดโป่งพอง หรือถ้าตัดสินใจรักษาต้องพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อเปรียบเทียบระหว่างความเสี่ยงจากการรักษาเทียบกับความเสี่ยงตามธรรมชาติจากการที่ไม่ได้รักษา”

สำหรับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง สามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น การผ่าตัด หาตำแหน่งที่หลอดเลือดโป่งพองแล้วใช้คลิปหนีบ ส่วนอีกวิธี คือการใช้ท่อสอดเข้าไปทางหลอดเลือดใหญ่ที่ขาไปยังตำแหน่งที่โป่งพองและใส่ขดลวดอุดตรงตำแหน่งนั้น ๆ ไว้ ทั้งสองวิธีมีหลักการคล้ายกันคือการปิดผนังหลอดเลือดบริเวณที่อ่อนแอไม่ให้ขยายขนาดจนแตกออกและเป็นอันตราย ทั้งนี้ขึ้นกับความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยแต่ละรายมีลักษณะเฉพาะของโรคแตกต่างกันไป ส่งผลให้เหมาะสมกับวิธีการรักษาที่ไม่เหมือนกันด้วย ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งของรอยโรค สภาวะทางร่างกายของผู้ป่วยเอง ซึ่งแพทย์จะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเป็นกรณี ๆ ไป

รักษา /ไม่รักษา?

อ่านมาถึงตรงนี้ หลายคนอาจเกิดความสงสัยว่า เมื่อไม่มีใครบอกได้ว่าผนังหลอดเลือดที่โป่งพองนั้นจะแตกหรือไม่ การรักษานั้นจะจำเป็นหรือไม่อย่างไร Better Health จึงไปคุยกับนายแพทย์ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาหลอดเลือดสมองซึ่งให้ข้อมูลไว้อย่างน่าสนใจ

“การรักษาภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองนั้นเป็นไปเพื่อลดโอกาสในการเกิดหลอดเลือดแตกในอนาคต เพราะเราไม่มีทางทราบได้เลยว่าเมื่อหลอดเลือดสมองแตกแล้ว จะเกิดผลกระทบอะไรกับผู้ป่วยบ้าง” นายแพทย์ฤกษ์ชัยกล่าว “ข้อมูลที่รวบรวมกันไว้ในต่างประเทศระบุว่าหลอดเลือดโป่งพองขนาดมากกว่า 7 มิลลิเมตรมีโอกาสสูงที่จะแตกในเวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนที่มีขนาดเล็กว่า 7 มิลลิเมตรนั้น โอกาสที่จะแตกมีอยู่ร้อยละ 0.1 ซึ่งดูเป็นตัวเลขที่ไม่มากเลยใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่ต้องตระหนักให้ดีคือ เมื่อไรก็ตามที่หลอดเลือดแตกขึ้นมา ผู้ป่วยมีโอกาสเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ 50 หรือไม่ก็ต้องทนทุกข์ทรมานกับภาวะอัมพฤกษ์อัมพาตไปตลอดชีวิตหากมารับการรักษาไม่ทัน สำหรับผม ผู้ที่มีโอกาสทราบว่าตนเองมีภาวะหลอดเลือดสมองโป่งพองนั้นนับว่าโชคดี ส่วนจะทำอะไรต่อหรือไม่นั้น ผู้ป่วยแต่ละรายย่อมต้องชั่งน้ำหนักให้ดี”

นายแพทย์ฤกษ์ชัยซึ่งให้การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทั้งในและต่างประเทศ ตระหนักดีถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับตัวผู้ป่วยภายหลังภาวะเลือดออกในสมอง “ไม่มีใครยืนยันได้ว่าผนังหลอดเลือดที่โป่งพองนั้นจะแตกหรือไม่ แตกเมื่อไร หรือแตกแล้วจะส่งผลแก่ผู้ป่วยมากน้อยเพียงใด โดยส่วนตัวผม ถ้าผมมีโอกาสได้ทราบถึงความเสี่ยงของตัวเองและมีทางเลือกที่จะลดความเสี่ยงได้ ผมก็เลือกที่จะทำนะ ต้องบอกตรง ๆ ว่าผมเห็นมามากและผมกลัว” นายแพทย์ฤกษ์ชัยกล่าว  

ฝากไว้ให้จำ

ความสำคัญของโรคนี้คือเมื่อไรที่หลอดเลือดแตก ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาทันทีเพื่อป้องกันการแตกซ้ำ “สาเหตุที่ต้องรีบพาผู้ป่วยมาส่งถึงมือแพทย์โดยเร็ว ก็เพื่อบรรเทาความเสียหายที่เกิดกับสมองให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด และป้องกันการแตกซ้ำของหลอดเลือด เมื่อไรก็ตามที่หลอดเลือดแตกเป็นครั้งที่สองซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากภายหลังจากการแตกครั้งแรกไม่นานนัก โอกาสในการเสียชีวิตของผู้ป่วยก็ยิ่งเพิ่มสูงมากขึ้น” จากประสบการณ์ที่ผ่านมา นายแพทย์ฤกษ์ชัยเผยว่า หากมีอาการปวดศีรษะชนิดที่ว่า ‘ไม่เคยปวดแบบนี้มาก่อนในชีวิต’ ต้องรีบมาพบแพทย์ทันทีและอย่างน้อยที่สุดควรได้พบแพทย์ทางด้านประสาทวิทยา

“เราได้เรียนรู้กันเรื่อยมาว่าผู้ป่วยที่หลอดเลือดสมองแตกแล้ว ท่าทางดูยังดี ๆ พูดคุยรู้เรื่อง เดินได้ตามปกติ พวกนี้มักจะพลาดการรักษาไปมาก และถือว่าเป็นกลุ่มที่อันตราย เนื่องจากมักไม่ค่อยได้รับการตรวจอย่างที่ควรจะเป็น เมื่อหลอดเลือดแตกครั้งที่สองมักจะถึงแก่ชีวิต ตรงกันข้ามกับกลุ่มที่อาการแย่มาเลย หมดสติ แขนขาชา ขยับไม่ได้ พวกนี้มาถึงโรงพยาบาลก็ได้รับการดูแลเลยเพราะอาการชัดเจน”

โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองเป็นภัยเงียบที่ไม่อาจทราบได้ล่วงหน้า แต่สิ่งสำคัญที่อยากฝากไว้คือ หากมีอาการปวดศีรษะที่ผิดปกติ (Unusual Headache) แบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน หรือปวดศีรษะชนิดที่รุนแรงที่สุดในชีวิต (Worst Headache in My Life) อย่ารอช้าควรรีบมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันที “แม้ในท้ายที่สุดแล้วคุณจะถูกส่งกลับบ้านโดยที่แพทย์บอกว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็ไม่ควรละเลย เพราะคุณบอกเองว่าปวดศีรษะแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แพทย์ก็จะต้องนัดคุณกลับมาติดตามดู เพื่อหาสาเหตุของอาการปวดศีรษะที่ผิดปกตินั้นต่อไป” นายแพทย์ฤกษ์ชัยกล่าวทิ้งท้าย 

คุณทราบหรือไม่

การที่หลอดเลือดสมองแตกไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยจะต้องมีอาการมาก เช่น อาการวูบ ปวดศีรษะ หมดสติ เช่นเดียวกันเสมอไป บางรายอาจมีเพียงอาการปวดศีรษะมาก ๆ แล้วหายไป ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของหลอดเลือดสมองที่แตก ตามสถิติแล้วผู้ป่วยร้อยละ 25 อาจเสียชีวิตเมื่อหลอดเลือดสมองแตกครั้งแรก และสูงขึ้นเมื่อมีการแตกครั้งที่สอง

อาการแบบนี้ต้องรีบมาพบแพทย์

  • ปวดศีรษะแบบผิดปกติ ชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อน: เราทุกคนย่อม เคยปวดศีรษะ แต่เมื่อไรก็ตามที่ปวดแล้วรู้สึกว่าคราวนี้ต่างออกไป ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน
  • อาการอื่น ๆ เช่น ปวดศีรษะร่วมกับแขนขาอ่อนแรง แม้ลงท้ายผู้ป่วยจะดูอาการทุเลาลง พูดคุยได้ เดินได้ตามปกติ  
Posted by Bumrungrad International
พอเริ่มต้นปี 2013 ก็มีข่าวเรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอเมริกาดังไปทั่วโลก จนหลายคนคงเกิดความสงสัยและวิตกกังวลว่าไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ในอเมริกาครั้งนี้น่ากลัวไหม และจะลุกลามมาถึงประเทศไทยหรือไม่
Posted by Bumrungrad International
January 28, 2013
comments
News from Bumrungrad International
บำรุงราษฎร์ "รักษ์ทะเลไทย" ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลเต่าทะเล มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนาวาโท ขวัญเมือง คเรศตรี ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
โรคพาร์กินสัน รู้เร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมอย่างช้า ๆ ของสมองซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่การวินิจฉัยโรคและรับการดูแลแต่เนิ่น ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยชะลออาการของโรคและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
Health Briefs คุมความดันช่วยป้องกันอัลไซเมอร์
งานวิจัยของสหรัฐฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association Neurology ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมหรือป้องกันความดันโลหิตสูงตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยปกป้องเซลล์สมองและระบบประสาทจากการถูกทำลายที่เกิดขึ้นตามวัยซึ่งรวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
เรียนรู้รับมือ...โรคลมชักในเด็ก
อาการชัก ร่างกายแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้ อาจสร้างความตระหนกตกใจให้กับหลายคนที่พบเห็น ซึ่งโดยมากแล้วมักจะรับมือกันไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับเด็ก หลายคนที่พบเห็นต่างก็พยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่คุณทราบหรือไม่ว่า หลายครั้งที่ความช่วยเหลือนั้นกลับกลายเป็นอันตรายตามมาหากทำไม่ถูกวิธี Better Health ในมือคุณฉบับนี้มีเรื่องราวของโรคลมชักในเด็กมาฝาก เพื่อความเข้าใจและรับมืออย่างถูกต้อง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
Q & A โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) ระบุว่าทุก ๆ 6 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหนึ่งคน การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองโดยการลดปัจจัยเสี่ยง เฝ้าระวังอาการเตือน และรับมืออย่างถูกต้องทันท่วงทีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดภาวะพิการ และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคลงไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
หลอดเลือดสมองโป่งพอง 	ไม่มีอาการแต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่มีอาการ แต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองไม่ค่อยเป็นที่กล่าวถึงมากนัก แม้จะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะสมองขาดเลือด
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
เมื่อสมองเสื่อม...เราจะทำอะไรได้บ้าง
เมื่อสมองเสื่อม เราจะทำอะไรได้บ้าง ความเสื่อมของสมองเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่อาจย้อนคืน แต่ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
โรคเก๊าต์ เสี่ยงภาวะหลอดเลือดอุดตัน
นักวิจัยสวีเดนพบผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันในช่วงเวลาสิบปีหลังได้รับการวินิจฉัยการศึกษาซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association มีเนื้อหาสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มักเสี่ยงกับการเป็นโรคหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโรคชั้นประหยัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาได้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
อ้วน...อันตราย
ทุกวินาทีที่ร่างกายแบกน้ำหนักเกินเอาไว้คือภยันตรายที่ทำร้ายทำลายทุกภาพของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
ที่ว่าใช่ อาจไม่แน่ แก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องกระดูกและข้อ
คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับกระดูกและข้อนั้นถูกต้อง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
ปวดข้อ อย่ารอนาน
ปัญหาปวดข้อไม่ใช่เรื่องปกติไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด อย่าถอดใจยอมแพ้ง่าย ๆ
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
Health Briefs โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ

 - โรคเบาหวานเกี่ยวพันกับภาวะหัวใจวาย

- ฮอร์โมนอ้วน เพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุน

- พบหนึ่งในสาเหตุของความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ

Posted by Bumrungrad International
January 01, 2013
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ