Health Briefs คุมความดันช่วยป้องกันอัลไซเมอร์

คุมความดันช่วยป้องกันอัลไซเมอร์

งานวิจัยของสหรัฐฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association Neurology ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมหรือป้องกันความดันโลหิตสูงตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยปกป้องเซลล์สมองและระบบประสาทจากการถูกทำลายที่เกิดขึ้นตามวัยซึ่งรวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ด้วย

สัญญาณแรกเริ่มของ โรคอัลไซเมอร์ เกิดขึ้นเมื่อมีคราบโปรตีนสะสมในสมองซึ่งกินระยะเวลานานหลายปีก่อนที่จะส่งผลกับความทรงจำ ทั้งนี้มีผู้ป่วยเพียง 1 ใน 5 ที่มียีน ApoE4 ที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการสะสมของคราบโปรตีนอะไมลอยด์ในสมอง

กลุ่มอาสาสมัครอายุระหว่าง 30-89 ปี ถูกแบ่งตามสภาวะความดันโลหิต (กลุ่มผู้มีความดันสูงแต่ใช้ยาควบคุม กลุ่มผู้ที่ความดันสูงแต่ไม่ใช้ยาควบคุม และกลุ่มที่มีความดันปกติ) และแบ่งกลุ่มย่อยโดยแยกตามยีน ApoE4 อัลลีลซึ่งเป็นตัวควบคุมทางพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวพันกับภาวะสมองเสื่อม 
 
กลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตที่ไม่ได้รับยาควบคุมและมียีนเพิ่มความเสี่ยง มีระดับโปรตีนอะไมลอยด์สะสมสูงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเปรียบเทียบกับอาสาสมัครกลุ่มอื่น ๆ ที่น่าสนใจ คือ ผู้ป่วยโรคความดันที่มีการควบคุมโรคด้วยยาและมียีนที่เพิ่มความเสี่ยง ไม่พบการสะสมของคราบโปรตีนอะไมลอยด์สูงกว่าคนปกติที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความดันและไม่ได้มียีนเพิ่มความเสี่ยง ดังนั้นการควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้มีคุณูปการกับโรคหลอดเลือดสมองและโรคหัวใจเท่านั้น แต่ยังเป็นการลดความเสี่ยงต่อโรคอัลไซเมอร์ในระยะยาวอีกด้วย

หูหนวกฉับพลันอาจเป็นสัญญาณของโรคสมองเสื่อมชนิด CJD

การสูญเสียการได้ยินอย่างกะทันหันของหูทั้งสองข้างเป็นอาการหนึ่งของโรค CJD ซึ่งพบได้ไม่บ่อยนักแต่มีความร้ายแรงถึงชีวิต เมื่อเร็ว ๆ นี้ นักวิจัยจากโรงพยาบาลเฮนรี่ฟอร์ดในสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลแก่สาธารณชนหลังจากที่ทีมแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยชายวัย 67 ปี ด้วยอาการหูหนวกฉับพลันโดยที่ไม่มีปัญหาอื่นนอกเหนือจากปัญหาการได้ยิน ในการทดสอบ มีการตรวจพบโปรตีนตัวหนึ่งที่มักพบในผู้ป่วย CJD จากนั้นไม่นานผู้ป่วยดังกล่าวมีการรับรู้ลดลง และเสียชีวิตภายในเวลาหนึ่งเดือน 
 
นักวิจัยศึกษาอุบัติการณ์เรื่องนี้อย่างจริงจังโดยการวิเคราะห์ข้อมูลย้อนหลังในกลุ่มผู้ป่วยที่มีคุณสมบัติทำนองเดียวกัน กล่าวคือ สูญเสียการได้ยินของหูทั้งสองข้าง ไม่มีภาวะอื่น ๆ ทางสุขภาพ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อมชนิด CJD และเสียชีวิต ข้อมูลที่ค้นพบทำให้ทีมนักวิจัยเสนอให้ทีมแพทย์ตรวจคัดกรองโรคสมองเสื่อมชนิด CJD ในผู้ป่วยที่มีอาการหูหนวกฉับพลันด้วย
 
โรคสมองเสื่อมชนิด CJD ทำให้เนื้อเยื่อสมองเกิดรูพรุนซึ่งมีความร้ายแรงถึงแก่ชีวิต โดยอาการที่พบได้บ่อย คือ ร่างกายกระตุก ความรับรู้ลดลงและสูญเสียความทรงจำ
 

นอนไม่หลับอาจเป็นอาการเตือนของอัลไซเมอร์


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Science เปิดเผยว่าการนอนไม่หลับอาจเป็นสัญญาณเริ่มต้นของโรคอัลไซเมอร์ 
 
ปัญหาการนอนค่อนข้างพบได้บ่อยในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ จากการศึกษาในสัตว์ทดลองพบว่าการนอนไม่เพียงพอมีความสัมพันธ์กับการก่อตัวขึ้นของโปรตีนอะไมลอยด์ งานวิจัยฉบับอื่น ๆ ระบุถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างปัญหาการนอนและโรคอัลไซเมอร์ กล่าวคือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมองจากโรคอัลไซเมอร์อาจส่งผลให้ผู้ป่วยนอนหลับได้ยากขึ้น ขณะที่การนอนไม่พอก็อาจเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในสมองดังกล่าว  
 
มีการศึกษาในกลุ่มอาสาสมัครจำนวน 145 ราย อายุระหว่าง 45-75 ปีที่ไม่พบสัญญาณว่าเป็นโรคสมองเสื่อมหรือมีปัญหาเรื่องความจำมาก่อน โดยการตรวจวิเคราะห์น้ำจากไขสันหลังพบว่าอาสาสมัครจำนวน 1 ใน 5 มีสารบ่งชี้ของโรคอัลไซเมอร์ และจากการวิเคราะหข้อมูลการนอนหลับและกิจกรรมระหว่างวัน ผู้ที่มีสารบ่งชี้ของโรคอัลไซเมอร์มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับร้อยละ 80 ขณะที่ผู้ที่ไม่มีสารบ่งชี้ มีคะแนนคุณภาพการนอนหลับร้อยละ 84 โดยที่ทั้งสองกลุ่มใช้เวลานอนเท่า ๆ กัน แต่กลุ่มแรกไม่อาจหลับอย่างต่อเนื่องได้นาน รวมทั้งหลับ ๆ ตื่นๆ อยู่บ่อยครั้ง

อย่างไรก็ตาม อาการนอนไม่หลับอาจเกิดจากหลายสาเหตุ และไม่ใช่อาการที่บ่งชี้ว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์เสมอไป
 
Posted by Bumrungrad International
พอเริ่มต้นปี 2013 ก็มีข่าวเรื่องการระบาดของไข้หวัดใหญ่ในอเมริกาดังไปทั่วโลก จนหลายคนคงเกิดความสงสัยและวิตกกังวลว่าไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดอยู่ในอเมริกาครั้งนี้น่ากลัวไหม และจะลุกลามมาถึงประเทศไทยหรือไม่
Posted by Bumrungrad International
January 28, 2013
comments
News from Bumrungrad International
บำรุงราษฎร์ "รักษ์ทะเลไทย" ร่วมสนับสนุนโรงพยาบาลเต่าทะเล มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ มอบยาและเวชภัณฑ์ เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการก่อสร้าง โรงพยาบาลเต่าทะเล เฉลิมพระเกียรติฯ โดยมีนาวาโท ขวัญเมือง คเรศตรี ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนปฏิบัติการ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ เป็นผู้รับมอบ
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
โรคพาร์กินสัน รู้เร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
โรคพาร์กินสันเป็นโรคความเสื่อมอย่างช้า ๆ ของสมองซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาให้หายขาด แต่การวินิจฉัยโรคและรับการดูแลแต่เนิ่น ๆ จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสามารถช่วยชะลออาการของโรคและทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
Health Briefs คุมความดันช่วยป้องกันอัลไซเมอร์
งานวิจัยของสหรัฐฯ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association Neurology ชี้ให้เห็นว่าการควบคุมหรือป้องกันความดันโลหิตสูงตั้งแต่เนิ่น ๆ ช่วยปกป้องเซลล์สมองและระบบประสาทจากการถูกทำลายที่เกิดขึ้นตามวัยซึ่งรวมทั้งโรคอัลไซเมอร์ด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
เรียนรู้รับมือ...โรคลมชักในเด็ก
อาการชัก ร่างกายแข็งเกร็ง กล้ามเนื้อกระตุกอย่างควบคุมไม่ได้ อาจสร้างความตระหนกตกใจให้กับหลายคนที่พบเห็น ซึ่งโดยมากแล้วมักจะรับมือกันไม่ถูก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดขึ้นกับเด็ก หลายคนที่พบเห็นต่างก็พยายามให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่คุณทราบหรือไม่ว่า หลายครั้งที่ความช่วยเหลือนั้นกลับกลายเป็นอันตรายตามมาหากทำไม่ถูกวิธี Better Health ในมือคุณฉบับนี้มีเรื่องราวของโรคลมชักในเด็กมาฝาก เพื่อความเข้าใจและรับมืออย่างถูกต้อง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
Q & A โรคหลอดเลือดสมอง (Stroke)
องค์การอัมพาตโลก (World Stroke Organization) ระบุว่าทุก ๆ 6 วินาที จะมีผู้เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดสมองหนึ่งคน การดูแลตนเองให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมองโดยการลดปัจจัยเสี่ยง เฝ้าระวังอาการเตือน และรับมืออย่างถูกต้องทันท่วงทีจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิต ลดภาวะพิการ และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคลงไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
หลอดเลือดสมองโป่งพอง 	ไม่มีอาการแต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต
หลอดเลือดสมองโป่งพอง ไม่มีอาการ แต่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิต โรคหลอดเลือดสมองโป่งพองไม่ค่อยเป็นที่กล่าวถึงมากนัก แม้จะเป็นหนึ่งในสาเหตุสำคัญของภาวะสมองขาดเลือด
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
เมื่อสมองเสื่อม...เราจะทำอะไรได้บ้าง
เมื่อสมองเสื่อม เราจะทำอะไรได้บ้าง ความเสื่อมของสมองเมื่อเกิดขึ้นแล้ว ไม่อาจย้อนคืน แต่ผู้ป่วยสามารถมีชีวิตที่เปี่ยมสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
โรคเก๊าต์ เสี่ยงภาวะหลอดเลือดอุดตัน
นักวิจัยสวีเดนพบผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันในช่วงเวลาสิบปีหลังได้รับการวินิจฉัยการศึกษาซึ่งถูกตีพิมพ์ในวารสาร Journal of the American Medical Association มีเนื้อหาสอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าผู้ป่วยโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์มักเสี่ยงกับการเป็นโรคหลอดเลือดดำที่ขาอุดตัน หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโรคชั้นประหยัด ซึ่งอาจก่อให้เกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบตันและภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดตามมาได้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
อ้วน...อันตราย
ทุกวินาทีที่ร่างกายแบกน้ำหนักเกินเอาไว้คือภยันตรายที่ทำร้ายทำลายทุกภาพของคุณ
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
ก้าวใหม่ ชีวิตใหม่ กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยผู้ป่วยให้กลับมามีคุณภาพชีวิตที่ดี
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
ที่ว่าใช่ อาจไม่แน่ แก้ไขความเข้าใจผิดเรื่องกระดูกและข้อ
คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่เข้าใจเกี่ยวกับกระดูกและข้อนั้นถูกต้อง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
ปวดข้อ อย่ารอนาน
ปัญหาปวดข้อไม่ใช่เรื่องปกติไม่ว่าคุณจะอยู่ในวัยใด อย่าถอดใจยอมแพ้ง่าย ๆ
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2013
comments
Health Briefs โรคยอดฮิตในผู้สูงอายุ

 - โรคเบาหวานเกี่ยวพันกับภาวะหัวใจวาย

- ฮอร์โมนอ้วน เพิ่มความเสี่ยงกระดูกพรุน

- พบหนึ่งในสาเหตุของความจำเสื่อมในผู้สูงอายุ

Posted by Bumrungrad International
January 01, 2013
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ