ผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก ทำได้อย่างไร
เมื่อกล่าวถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลัง บางท่านอาจจินตนาการถึงภาพแผลผ่าตัดขนาดใหญ่กลางหลัง ความเจ็บปวดรุนแรงภายหลังการผ่าตัด หรือเวลาในการพักฟื้นที่ยาวนานโดยไม่สามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้
Posted by Bumrungrad International
December 17, 2014
comments
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยของความพิการ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน เคลื่อนไหวและเดินได้ตามปกติ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิต กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายและเดินได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงเดิมโดยเร็วที่สุด
Posted by Bumrungrad International
December 12, 2014
comments
ผ่าตัดกระดูกสันหลังแผลเล็ก ทำได้อย่างไร
เมื่อกล่าวถึงการผ่าตัดกระดูกสันหลัง บางท่านอาจจินตนาการถึงภาพแผลผ่าตัดขนาดใหญ่กลางหลัง ความเจ็บปวดรุนแรงภายหลังการผ่าตัด หรือเวลาในการพักฟื้นที่ยาวนานโดยไม่สามารถทำกิจกรรมที่ชอบได้
Posted by Bumrungrad International
December 17, 2014
comments
เวชศาสตร์ฟื้นฟูสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุหนึ่งที่พบบ่อยของความพิการ ทำให้ผู้ป่วยไม่สามารถประกอบกิจวัตรประจำวัน เคลื่อนไหวและเดินได้ตามปกติ ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การรักษาทางเวชศาสตร์ฟื้นฟูจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาดำเนินชีวิต กลับมาเคลื่อนไหวร่างกายและเดินได้ปกติหรือใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีใกล้เคียงเดิมโดยเร็วที่สุด
Posted by Bumrungrad International
December 12, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ