Health Briefs


สำหรับครั้งนี้ นักวิจัยได้นำเซลล์ของมนุษย์ไปไว้ในสภาวะที่มีความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ในระดับของการดื่มสังสรรค์ทั่วไป โดยเซลล์ได้ถูกดัดแปลงให้เผาผลาญแอลกอฮอล์จนกลายเป็น acetaldehyde โดยเอนไซม์ที่พบในตับและเนื้อเยื่อเต้านม ซึ่งสารดังกล่าวนี้เองที่ทำให้ DNA เด็กอ้วนเสี่ยงเป็นมะเร็งตับเมื่อโต
ผลการวิจัยจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นการติดตามผู้ใหญ่จำนวนมากกว่า 320,000 คนได้ข้อสรุปว่า การปล่อยให้เด็ก ๆ มีน้ำหนักเกินนั้น เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับให้กับพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น

งานวิจัยชิ้นนี้แสดงให้เห็นว่าทุกหนึ่งจุดที่ดัชนีมวลกายเพิ่มขึ้น ความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งของเซลล์ตับซึ่งเป็นมะเร็งตับที่พบได้มาก ก็จะเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 12

เป็นที่ทราบกันดีว่าภาวะน้ำหนักเกินเป็นปัจจัยเสี่ยงของปัญหาสุขภาพร้ายแรงหลายอย่างรวมถึงกลุ่มอาการเมตาบอลิก เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานชนิดที่สอง และภาวะไขมันพอกตับ งานวิจัยดังกล่าวจึงเน้นย้ำว่า ผู้ใหญ่ควรปลูกฝังให้เด็กมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพเสียแต่เนิ่น ๆ โดยการออกกำลังกายเป็นประจำและรับประทานให้ได้สารอาหารครบถ้วน
 

โรคตับกับอาหารเสริม

                ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยให้คุณดูดีอาจมีอันตรายที่คาดไม่ถึง เพราะจากผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือลดน้ำหนักอาจส่งผลร้ายต่อตับได้ ดังนั้นผู้บริโภคจึงควรระวังเป็นพิเศษ

                จากการศึกษาฐานข้อมูลผู้บริโภคของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียนว่าป่วยด้วยโรคตับหลังจากรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ นักวิจัยได้ให้ผู้ป่วยเหล่านี้ตอบคำถามเกี่ยวกับประวัติการรับประทานและเข้ารับการตรวจสุขภาพตับในรูปแบบต่าง ๆ

                ผลการวิจัยพบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบางชนิดกับความผิดปกติของตับ โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดที่ส่งผลร้ายต่อตับมากที่สุดคือชนิดที่ใช้เพื่อการเพาะกาย เนื่องจากพบว่าประมาณครึ่งหนึ่งของผู้บริโภคมีอาการป่วยเช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคตับทั่วไปซึ่งรวมถึงดีซ่านและบางรายมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

                นักวิจัยยังพบอีกว่า ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ช่วยในการลดน้ำหนักเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้ผู้บริโภคร้อยละ 40 มีอาการผิดปกติของตับ และมีถึงร้อยละสิบที่ต้องทำการผ่าตัดเปลี่ยนตับ

                การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงควรอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ เพราะยังมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้อีกจำนวนมากที่ไม่ผ่านการควบคุมคุณภาพ
 

แอลกอฮอล์อาจก่อให้เกิดโรคมะเร็ง

 
               ผลการศึกษาครั้งล่าสุดซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Alcoholism: Clinical & Experimental Research ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเผาผลาญแอลกอฮอล์กับความเสียหายที่เกิดกับ DNA ซึ่งทำให้ความเสี่ยงต่อมะเร็งเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะมะเร็งเต้านมของผู้หญิง มะเร็งตับ และมะเร็งของอวัยวะในระบบทางเดินอาหาร


                ทั้งนี้ ได้เคยมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้มาแล้วในช่วงทศวรรษที่ 1980 โดยได้ข้อสรุปว่าแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเอทานอลนั้นมีความสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านม ลำไส้ และตับ แต่ไม่ได้ชี้ชัดว่าแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งถูกทำลาย เกิดความผิดปกติในเซลล์และนำไปสู่การเกิดโรคมะเร็งในที่สุด
 
 
                โดยทั่วไปแล้ว ร่างกายคนเราสามารถเปลี่ยน acetaldehyde ให้เป็น acetate ซึ่งเป็นสารอีกชนิดหนึ่งที่แทบไม่เป็นอันตรายได้อย่างรวดเร็ว แต่จากการศึกษาพบว่าชาวเอเชียตะวันออกถึงร้อยละ 30 โดยประมาณ มีลักษณะพันธุกรรมที่ทำให้ร่างกายไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ผลก็คือคนกลุ่มนี้มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งหลอดอาหารจากการดื่มแอลกอฮอล์มากกว่าคนเชื้อชาติอื่น ๆ
 
               การศึกษาครั้งนี้อาจนำไปสู่งานวิจัยใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้เราเข้าใจระบบการเผาผลาญแอลกอฮอล์ของร่างกายได้มากขึ้น แต่ในระหว่างนี้ การดื่มแต่พอประมาณดูจะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด
 
Posted by Bumrungrad International
จะทำอย่างไรเมื่อหมอบอกต้องผ่าตัด คงเป็นคำถามในใจของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักมีโรคอื่นร่วมด้วย การจะตัดสินใจบอกหมอว่าตกลง ผมยอมผ่าตัด คงไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆ หมอมีตัวอย่างของผู้ป่วยอายุ 70 ปีจะเล่าให้ฟังครับ
Posted by Bumrungrad International
January 16, 2012
comments
สูงวัยอย่างไร้โรค
การมีชีวิตที่ยืนยาวอาจเป็นเรื่องน่ายินดี แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคร้ายรุมเร้า และไม่มีอาการเสื่อมสุขภาพใด ๆ ที่รังแต่จะทำให้ชีวิตที่ยืนยาวนั้นหมดความสุข
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Health Briefs
ผลการวิจัยจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นการติดตามผู้ใหญ่จำนวนมากกว่า 320,000 คนได้ข้อสรุปว่า การปล่อยให้เด็ก ๆ มีน้ำหนักเกินนั้น เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับให้กับพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Q & A ปัญหากวนใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ปัญหากวนใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจเกิดกับใครก็ได้ การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดปกติต่าง ๆ เป็นก้าวแรกดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม นพ. สิน อนุราษฎร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้ไขข้อสงสัยของคุณในฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Health briefs
ออกกำลังกายแม้เพียงน้อยนิดก็ดีมากพอสำหรับหัวใจ
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2012
comments
รับมือกับโรคหัวใจในเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซับซ้อน และบางครั้งไม่อาจสังเกตอาการได้ทันที แต่กว่าร้อยละ 99 สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2012
comments
เมื่อช่วงปลายปี 2554 หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” จากข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งได้รายงานว่า พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไอโอวา โดยยังคงเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้โดยง่าย จึงอยากให้มาทำความรู้จักกับ “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” กัน
Posted by Bumrungrad International
January 05, 2012
comments
News from Bumrungrad International
- รพ. บำรุงราษฎร์ จัดฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชีย
- พบกับ “ล้านน้ำใจ” ร้านค้าของที่ระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- จัดอบรมการดูแลสุขภาพปากและฟันแก่นักเรียนชั้นประถม
- มอบของขวัญจากใจ...ถึงใจ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Q & A สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต
สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต หลายคนอาจประสบกับอาการไม่พึงประสงค์
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Q & A ตอบคำถาม นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ กรุงเทพ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันส่งผลอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย ฉบับนี้มี นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ มาช่วยไขข้อข้องใจของคุณกัน

Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจร้ายแรงกว่าที่คิด
อาจไม่ใช่ผลพวงของความรักโรแมนติกเสมอไป แต่อาจหมายถึงอาการของโรคหัวใจอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อยก็เป็นได้
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
หรือเราจะสมองเสื่อมเสียแล้ว?
เรื่องของความหลงลืมนั้น ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันมักจะเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้สูงวัย แต่ความธรรมดาก็อาจกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาได้ หากอาการหลง ๆ ลืม ๆ นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสมองเสื่อม
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์   ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง  พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้
โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไม่ได้มีเพียง ตา ไต และปลายเท้าเท่านั้น เรื่องหลอดเลือดหัวใจก็นิ่งนอนใจไม่ได้
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ออกกำลังกาย เรื่องจำเป็นของคนวัยเกษียณ
อันที่จริง วัยเกษียณควรจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข เพราะปลอดจากภาระต่าง ๆ แล้ว แต่ความจริงคือ หลายคนต้องเวียนเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
News from Bumrungrad
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดคลินิกเฉพาะทางโรค IBD หรือ Inflammatory Bowel Diseases เพื่อรักษาภาวะการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวิทยาการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Heart attack - ฉับพลัน อันตราย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นอาการที่ต้องรับมืออย่างฉับไวและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ภัยต่อเนื่องของโรคตับ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก (ชาย = 36.9 ต่อประชากร 100,000 คนและหญิง = 15.2 ต่อประชากร 100,000 คน) โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยถึง 30 รายทั่วประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
 สุขภาพกับการขับถ่าย
คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าคำกล่าวนั้นจริงเท็จเช่นไร คำตอบรออยู่แล้วในห้องน้ำของคุณนั่นเอง เมื่อพูดถึงสุขภาพของการขับถ่าย บางคนอาจไม่สะดวกใจนักที่จะกล่าวถึง ขณะที่อีกหลายคนเห็นเป็นเรื่องขำขัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่คุณขับถ่ายออกมากำลังบอกให้รู้ถึงสุขภาพภายใน ที่หลายครั้งอาจไม่ใช่เรื่องชวนหัวเราะเสมอไป
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จำเป็นอย่างไร
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักช่วยลดอัตราการเกิดและเสียชีวิตจากมะเร็งลงไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ปวดท้อง ท้องเสีย อาการธรรมดาที่อาจไม่ธรรมดา
ความผิดปกตินานัปการที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารของเราแทบจะทุกเมื่อเชื่อวันนั้น อาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนคุ้นชินจนกระทั่งไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า อาการทั่ว ๆ ไป อาทิ ปวดท้อง ท้องเสียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น อาจเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายนอก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ