รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์

 รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์ เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น


นพ. นนท์ วัจนพรศาล   อายุรแพทย์ เวชบำบัดวิกฤติ

หลังจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 นพ. นนท์ได้ไปศึกษาต่อยั’สถาบันการแพทย์ชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยพิตส์เบิร์ก สหรัฐอเมริกา โดยได้เลือกศึกษาทางด้านเวชบำบัดวิกฤติ ซึ่งเป็นสาขาที่ต้องใช้ความรู้ทางการแพทย์อย่างกว้างขวาง


Q: หน้าที่ของแพทย์เวชบำบัดวิกฤติคืออะไร

A: หน้าที่ของผมคือ ดูแลผู้ป่วยหนักในไอซียูซึ่งจะประกอบด้วยหลาย ๆ โรค เช่น การหายใจล้มเหลว ความดันโลหิตต่ำ อวัยวะล้มเหลว ผู้ป่วยเหล่านี้ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิดในหลาย ๆ ด้าน เพื่อดูแลการทำงานของร่างกายและรักษาชีวิตเอาไว้Q: มีความลำบากในการทำงานอย่างไร

A: การเป็นหมอ ICU ต้องรักษาสภาพร่างกายและจิตใจให้พร้อมรับสภาพความเครียด เนื่องจากผู้ป่วยส่วนมากอาการหนักและเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้นเมื่อไรก็ได้ การเสียชีวิตของผู้ป่วยใน ICU ก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำใจรับให้ได้ เพราะมันเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมชาติ ต้องทำใจปล่อยวางเพื่อพร้อมดูแลผู้ป่วยรายอื่นๆ ได้เต็มที่Q: คำแนะนำข้อใดที่นำมาปรับใช้ในการทำงาน

A: เวลาที่รู้สึกเหนื่อยและท้อกับงาน ผมจะคิดถึงคำสอนของอาจารย์ที่เคยบอกว่า “งานของคุณเป็นงานที่ดีที่สุดในโลก เพราะไม่มีงานไหนที่จะมีโอกาสช่วยชีวิตคนได้มากและชัดเจนอย่างนี้อีกแล้ว” มาคิดดูก็เห็นว่าจริง และการที่เราได้ช่วยคนที่ถ้าไม่ทำอะไรเขาเสียชีวิตแน่นอนให้กลับมามีชีวิตได้ มันเป็นความรู้สึกที่ดีมาก


 
นพ. วิชพันธ์ เหมรัญช์โรจน์   ศัลยแพทย์ หู คอ จมูก

หลังจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว นพ. วิชพันธ์ได้ศึกษาต่อทางด้านศัลยกรรมหูคอจมูกจนได้รับวุฒิบัตรรับรอง ก่อนจะเดินทางไปศึกษาเพิ่มเติมด้านการรักษาผ่านการส่องกล้อง ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงซับซ้อนจำนวนมาก ทำให้ปัจจุบัน นพ. วิชพันธ์เป็นศัลยแพทย์ด้านหู คอ จมูกที่เชี่ยวชาญคนหนึ่งของประเทศไทย


Q: สิ่งที่รับมือได้ยากที่สุดในการเป็นแพทย์คืออะไร

A: ผมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งค่อนข้างเยอะ คงต้องบอกว่าการรับมือกับสภาพจิตใจของผู้ป่วยเป็นเรื่องที่ลำบากใจที่สุด เพราะเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ยิ่งในกรณีที่ผู้ป่วยอาการรุนแรงมาก ต้องผ่าตัด ต้องพิการ หรืออาจสายเกินไปที่จะช่วย เรื่องเหล่านี้ต้องใช้ศิลปะในการสื่อสาร เราจะบอกอย่างไรให้เขารู้สึกกลัวน้อยที่สุด เพราะบางรายกลัวมากจนปฏิเสธการรักษา ทำให้โรคลุกลามจนแก้ไขได้ยาก เรื่องอย่างนี้หมอต้องใจเย็น ค่อย ๆ อธิบาย ต้องรับมือกับปฏิกิริยาของผู้ป่วยให้ได้


Q: มีผู้ป่วยรายไหนที่จำได้อย่างแม่นยำ

A: มีผู้ป่วยมะเร็งไซนัสคนหนึ่งมาหาผมในระยะที่มะเร็งกินเข้าไปลึกมากแล้ว แต่ผู้ป่วยบอกว่าเขายังตายไม่ได้เพราะลูกยังเล็กมาก ธุรกิจที่บ้านก็ยังต้องพึ่งเขาอยู่ ถ้าไม่มีโอกาสรอด เขาขอเวลาอีกสองปีเพื่ออยู่กับลูกและเตรียมทุกอย่างให้เรียบร้อยได้หรือไม่ เราก็คุยกันว่าจะรักษาแบบประคับประคอง พยายามให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด แม้จะนอกตำราก็ต้องทำในที่สุดเขาก็อยู่ต่อมาได้อีกสองปีกว่า และจากไปอย่างสงบโดยไม่มีอะไรติดค้างอีก ฉะนั้น แม้โอกาสจะน้อย แต่แทนที่จะยอมแพ้ทุกประตู เราต้องทำให้ดีที่สุด

ผศ. พญ. เกศริน พาณิชย์พิศาล   อายุรแพทย์ระบบประสาท
นอกเหนือจากปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แล้ว พญ. เกศรินยังได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์และประสาทวิทยา จากสหรัฐอเมริกา รวมทั้งได้ศึกษาต่อทางด้านประสาทวิทยาหลอดเลือด ณ State University of New York และทำหน้าที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำศูนย์การแพทย์ Suny Downstate รัฐนิวยอร์ค ก่อนจะกลับมาร่วมงานกับบำรุงราษฎร์


Q: เพราะเหตุใดจึงเลือกเรียนทางด้านประสาทวิทยา

A: หมอชอบศึกษาเรื่องกายวิภาคอยู่แล้ว โดยเฉพาะในส่วนของระบบประสาท รู้สึกว่ามันซับซ้อนและท้าทาย ชอบที่จะหาสาเหตุการเจ็บป่วยว่าผู้ป่วยเป็นอะไรกันแน่ โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการหลอดเลือดสมองตีบเฉียบพลัน ซึ่งเมื่อมาถึงมือหมอก็มักจะพูดไม่ได้ และเริ่มมีอาการของอัมพาต ทำให้เราต้องตื่นตัวอยู่เสมอเพราะต้องทำงานแข่งกับเวลา ต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็ว เพราะเวลามีส่วนสำคัญมากกับผลการรักษาQ: เทคโนโลยีอะไรบ้างที่มีส่วนช่วยในการรักษาผู้ป่วยอย่างชัดเจน

A: ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยรักษาโรคหลอดเลือดสมองอุดตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ในกรณีที่การใช้ยาละลายลิ่มเลือดไม่ได้ผล แพทย์ก็สามารถใช้การฉีดสีเพื่อระบุตำแหน่งของลิ่มเลือดแล้วฉีดยาเข้าไปละลายลิ่มเลือดโดยตรงได้ หรือใช้ขดลวดถ่างขยายหลอดเลือดเพื่อนำลิ่มเลือดออกมา ซึ่งช่วยให้แพทย์รักษาเนื้อเยื่อสมองไว้ได้มากกว่าแต่ก่อน


Q: ทำไมถึงเลือกมาทำงานกับบำรุงราษฎร์

A: เพราะระบบการทำงานของบำรุงราษฎร์ได้มาตรฐานในระดับนานาชาติโดยเฉพาะการมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา อย่างแพทย์ระบบประสาทก็จะมีทั้งด้านหลอดเลือดสมองตีบ ด้านกระดูกสันหลัง ด้านโรคลมชัก และด้านสมองเสื่อม เป็นต้น ทำให้เราสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน
 
Posted by Bumrungrad International
จะทำอย่างไรเมื่อหมอบอกต้องผ่าตัด คงเป็นคำถามในใจของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักมีโรคอื่นร่วมด้วย การจะตัดสินใจบอกหมอว่าตกลง ผมยอมผ่าตัด คงไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆ หมอมีตัวอย่างของผู้ป่วยอายุ 70 ปีจะเล่าให้ฟังครับ
Posted by Bumrungrad International
January 16, 2012
comments
สูงวัยอย่างไร้โรค
การมีชีวิตที่ยืนยาวอาจเป็นเรื่องน่ายินดี แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคร้ายรุมเร้า และไม่มีอาการเสื่อมสุขภาพใด ๆ ที่รังแต่จะทำให้ชีวิตที่ยืนยาวนั้นหมดความสุข
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Health Briefs
ผลการวิจัยจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นการติดตามผู้ใหญ่จำนวนมากกว่า 320,000 คนได้ข้อสรุปว่า การปล่อยให้เด็ก ๆ มีน้ำหนักเกินนั้น เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับให้กับพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Q & A ปัญหากวนใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ปัญหากวนใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจเกิดกับใครก็ได้ การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดปกติต่าง ๆ เป็นก้าวแรกดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม นพ. สิน อนุราษฎร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้ไขข้อสงสัยของคุณในฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Health briefs
ออกกำลังกายแม้เพียงน้อยนิดก็ดีมากพอสำหรับหัวใจ
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2012
comments
รับมือกับโรคหัวใจในเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซับซ้อน และบางครั้งไม่อาจสังเกตอาการได้ทันที แต่กว่าร้อยละ 99 สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2012
comments
เมื่อช่วงปลายปี 2554 หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” จากข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งได้รายงานว่า พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไอโอวา โดยยังคงเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้โดยง่าย จึงอยากให้มาทำความรู้จักกับ “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” กัน
Posted by Bumrungrad International
January 05, 2012
comments
News from Bumrungrad International
- รพ. บำรุงราษฎร์ จัดฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชีย
- พบกับ “ล้านน้ำใจ” ร้านค้าของที่ระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- จัดอบรมการดูแลสุขภาพปากและฟันแก่นักเรียนชั้นประถม
- มอบของขวัญจากใจ...ถึงใจ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Q & A สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต
สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต หลายคนอาจประสบกับอาการไม่พึงประสงค์
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Q & A ตอบคำถาม นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ กรุงเทพ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันส่งผลอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย ฉบับนี้มี นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ มาช่วยไขข้อข้องใจของคุณกัน

Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจร้ายแรงกว่าที่คิด
อาจไม่ใช่ผลพวงของความรักโรแมนติกเสมอไป แต่อาจหมายถึงอาการของโรคหัวใจอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อยก็เป็นได้
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
หรือเราจะสมองเสื่อมเสียแล้ว?
เรื่องของความหลงลืมนั้น ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันมักจะเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้สูงวัย แต่ความธรรมดาก็อาจกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาได้ หากอาการหลง ๆ ลืม ๆ นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสมองเสื่อม
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์   ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง  พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้
โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไม่ได้มีเพียง ตา ไต และปลายเท้าเท่านั้น เรื่องหลอดเลือดหัวใจก็นิ่งนอนใจไม่ได้
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ออกกำลังกาย เรื่องจำเป็นของคนวัยเกษียณ
อันที่จริง วัยเกษียณควรจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข เพราะปลอดจากภาระต่าง ๆ แล้ว แต่ความจริงคือ หลายคนต้องเวียนเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
News from Bumrungrad
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดคลินิกเฉพาะทางโรค IBD หรือ Inflammatory Bowel Diseases เพื่อรักษาภาวะการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวิทยาการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Heart attack - ฉับพลัน อันตราย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นอาการที่ต้องรับมืออย่างฉับไวและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ภัยต่อเนื่องของโรคตับ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก (ชาย = 36.9 ต่อประชากร 100,000 คนและหญิง = 15.2 ต่อประชากร 100,000 คน) โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยถึง 30 รายทั่วประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
 สุขภาพกับการขับถ่าย
คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าคำกล่าวนั้นจริงเท็จเช่นไร คำตอบรออยู่แล้วในห้องน้ำของคุณนั่นเอง เมื่อพูดถึงสุขภาพของการขับถ่าย บางคนอาจไม่สะดวกใจนักที่จะกล่าวถึง ขณะที่อีกหลายคนเห็นเป็นเรื่องขำขัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่คุณขับถ่ายออกมากำลังบอกให้รู้ถึงสุขภาพภายใน ที่หลายครั้งอาจไม่ใช่เรื่องชวนหัวเราะเสมอไป
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จำเป็นอย่างไร
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักช่วยลดอัตราการเกิดและเสียชีวิตจากมะเร็งลงไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ปวดท้อง ท้องเสีย อาการธรรมดาที่อาจไม่ธรรมดา
ความผิดปกตินานัปการที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารของเราแทบจะทุกเมื่อเชื่อวันนั้น อาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนคุ้นชินจนกระทั่งไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า อาการทั่ว ๆ ไป อาทิ ปวดท้อง ท้องเสียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น อาจเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายนอก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ