เมื่อมีข่าวการระบาดของไข้หวัดใหญ่ก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามมา บทความนี้ได้รวบรวมเรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาฝากกันครับ
Posted by Bumrungrad International
February 05, 2013
comments
เมื่อมีข่าวการระบาดของไข้หวัดใหญ่ก็มักจะมีคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามมา บทความนี้ได้รวบรวมเรื่องควรรู้เกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาฝากกันครับ
Posted by Bumrungrad International
February 05, 2013
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ