ขยันเดินลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง

งานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ค้นพบหลักฐานยืนยันว่าการรับประทานแอปเปิ้ลวันละผลช่วยให้สุขภาพดีได้จริง ๆ ทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ดในสหราชอาณาจักรค้นพบว่าการรับประทานแอปเปิ้ลหนึ่งผลเป็นประจำทุกวันมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการรับประทานยากลุ่ม Statin ที่ช่วยป้องกันการเสียชีวิตจากโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดในผู้ป่วยที่อายุ 50 ปีขึ้นไป ผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ อังกฤษ (British Medical Journal)

ยากลุ่ม Statin โดยทั่วไปจะใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูงและ/หรือมีประวัติโรคหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมองซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับการใช้ยากลุ่มดังกล่าวก่อนหน้านี้ แสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์ในการลดความเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมองและโรคร้ายแรงอื่น ๆ เกี่ยวกับ หลอดเลือด ไม่ว่าจะมีโรคประจำตัวหรือไม่ก็ตาม

ผลลัพธ์ของการรับประทานแอปเปิ้ลวันละหนึ่งลูกซึ่งให้ผลเช่นเดียวกับการรับประทานยากลุ่ม Statin นี้เป็นข้อพิสูจน์ว่า การปรับเปลี่ยนการรับประทานอาหารและวิถีชีวิตแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นประโยชน์มากพอต่อสุขภาพจนสามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคร้ายแรงลงได้หลายโรค
 

ยีนเครียดเพิ่มความเสี่ยง หัวใจวายและเสียชีวิตอัตราความเสี่ยงและเสียชีวิตด้วยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในผู้ป่วยโรคหัวใจที่มียีนไวต่อความเครียด เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยโรคหัวใจที่ไม่มียีนดังกล่าวความแตกต่างนี้ถูกค้นพบโดยการศึกษาวิจัยทางการแพทย์โดยนักวิทยาศาสตร์จาก Duke University Medical Center ในสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยดังกล่าวซึ่งเผยแพร่ครั้งแรกในวารสารออนไลน์ PLosOneช่วยอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดผู้ป่วยบางรายจึง มีแนวโน้มที่จะประสบกับภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่รุนแรงถึงชีวิต ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่าขณะเกิดความเครียดนั้น ผู้ที่มียีน 5HTR2C จะมีระดับของฮอร์โมนคอร์ติซอลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติถึงสองเท่าเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มียีนดังกล่าว

ฮอร์โมนคอร์ติซอลผลิตขึ้นจากต่อมหมวกไตทำหน้าที่ควบคุมการตอบสนองทางอารมณ์และทาง ร่ายกายในสภาวะตึงเครียด ระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลที่สูงอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรง อาทิ ทำให้ระดับนำตาลในเลือดสูงขึ้น ก่อให้เกิดภาวะการเจริญพันธุ์บกพร่อง ปัญหาเรื่องการย่อยอาหาร และรบกวนการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย
 

ขยันเดินช่วยลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองเพียงไม่กี่ก้าว คุณก็ลดความเสี่ยงจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองลงได้การศึกษาชิ้นใหม่ในผู้มีภาวะก่อนเบาหวานพบประโยชน์มหาศาลจากการขยันเดินซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี จากการศึกษาในผู้ใหญ่จำนวนกว่า 9,000 คนใน 40 ประเทศ โดยทั้งหมดเป็นผู้มีภาวะก่อนเบาหวานและมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด หลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจอื่น ๆ ผลการศึกษาดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร The Lancet เมื่อไม่นานมานี้

อาสาสมัครทั้งหมดเข้าร่วมโครงการเป็นเวลา 12 เดือนโดยทุกคนต้องออกกำลังกาย ลดนำหนัก ปรับเปลี่ยนอาหารเพื่อลดปริมาณการบริโภคไขมัน นักวิจัยทำการบันทึกจำนวนก้าวที่อาสาสาสมัครเดินในแต่ละวันในช่วงเริ่มโครงการและอีกครั้งหลังโครงการผ่านไป 12 เดือน

การศึกษาพบว่าความเสี่ยงโรคหัวใจของอาสาสมัครแปรผันไปตามจำนวนก้าวที่เดินตั้งแรกเริ่มโครงการและตามจำนวนการเดินที่เปลี่ยนแปลงในช่วง 12 เดือน การเดินที่เพิ่มขึ้น 2,000 ก้าวในแต่ละวันตั้งแต่เริ่มต้นโครงการ ลดความเสี่ยงโรคหัวใจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ถึงร้อยละ 10 และในแต่ละครั้งที่เดินเพิ่มขึ้น 2,000 ก้าวต่อวันในระยะ 12 เดือนของการร่วมโครงการ ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 8

นับว่าการเดินมีประโยชน์อย่างชัดเจน ไม่ว่าอาสาสมัครจะมีนำหนักตัวเท่าไรหรือมีกิจกรรมทางร่างกายมากน้อยเพียงใดในช่วงเริ่มต้นโครงการ
 
Posted by Bumrungrad International
โรคมือปากเท้า...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก
คุณพ่อคุณแม่จะมีทางใดที่จะรู้ว่าลูกรักกำลังป่วยด้วยโรคมือปากเท้า และจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ไหม อีกทั้งมีวิธีใดที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายโดยไม่เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆ นี้ได้ คุณหมอขออนุญาตรวบรวมคำถามและคำตอบต่างๆ มาให้ไว้ที่นี้
Posted by Bumrungrad International
January 15, 2014
comments
ข่าวสารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ร่วมกับโรงพยาบาล เซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการจัดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
บุหรี่-เหล้า ส่วนผสมของมะเร็งหลอดอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่ต่างก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งในหลอดอาหาร แต่จากการศึกษาล่าสุดซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน The American Journal of Gastroenterology พบว่า ผู้ที่ทั้งดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ควบคู่กันนั้น มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในหลอดอาหารมากกว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเกือบสองเท่าตัว
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ถาม-ตอบ โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัญหาสุขภาพช่องท้องเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และบางครั้งอาจเกิดในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือ คำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและลดความกังวลไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
โรคของตับอ่อน อีกหนึ่งภัยร้ายในระบบทางเดินอาหาร
ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับอ่อน และถุงน้ำในตับอ่อน อาจเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับโรคในระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ แต่โรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนเหล่านี้มีความรุนแรงและในบางกรณีไม่มีอาการบ่งชี้และไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง จากท่อน้ำดีอุดตัน
หลายคนรู้จักภาวะตัวเหลืองตาเหลืองจากดีซ่าน แต่ท่อน้ำดีอุดตันคืออะไร และเกี่ยวข้องกับภาวะตัวเหลืองตาเหลืองอย่างไร?
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ไม่ร้ายแรงแต่เรื้อรัง รู้จัก เข้าใจโรค IBS
อาการปวดท้องน้อย ท้องผูก ท้องเสียต่อเนื่องเป็นเวลานาน รับประทานยาแล้วก็ยังไม่หายขาด สร้างความกังวลและเป็นอุปสรรค ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จะทำ อย่างไรเมื่อเป็น โรคลำไส้แปรปรวน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
อาการปวดท้อง กับโรคกระเพาะอาหาร
โรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารดูจะเป็นโรคที่คุ้นเคยกันดีสำหรับคนทั่วไป เมื่อมีอาการปวดท้องหลายคนจึงคิดถึงโรคกระเพาะก่อนเป็นสาเหตุแรก จริงหรือไม่ที่โรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติต้องมาพร้อมกับอาการ ปวดท้อง อาการปวดท้องบอกอะไรกับเราบ้าง และปวดท้องแบบไหนที่คุณไม่อาจนิ่งนอนใจ คำตอบรอคุณอยู่แล้วใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์ 2014
33 ปี รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
รู้จักแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ขยันเดินลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
เพียงไม่กี่ก้าว คุณก็ลดความเสี่ยงจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองลงได้การศึกษาชิ้นใหม่ในผู้มีภาวะก่อนเบาหวานพบประโยชน์มหาศาลจากการขยันเดินซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
ใช่หรือไม่? กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน หรือที่เรียกกันอย่าง คุ้นปากกว่าหัวใจวายนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของ คนไทยเช่นเดียวกับคนทั่วโลก โดยข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอก ระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคหัวใจ
โรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่สร้างความทุกข์กายและกังวลใจให้กับผู้ป่วยและคน รอบข้าง มาหาคำตอบกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
5 เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิด
เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิดความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับโรคหัวใจอาจทำให้คุณเสี่ยชีวิตโดยไม่รู้ตัวใ นรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
สรีรวิทยาไฟฟ้ารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
EP Study กับการวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะความรู้และเทคนิคใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นความหวังของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รู้ทัน รับมือได้
ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ วูบ ใจสั่น เหนื่อยง่าย รู้สึกคล้ายจะเป็นลม อาจเป็นอาการธรรมดาสามัญที่หลายคนไม่ให้ความสนใจ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า นี่อาจเป็นอาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหนึ่งในโรคหัวใจที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งซึ่งไม่เพียงบั่นทอนคุณภาพชีวิตแต่ยังเป็นภัยคุกคามให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ