รู้จักแพทย์บำรุงราษฎร์

เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น 

 

นพ. สุริยะ จักกะพาก ศัลยแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ

 

นอกจากจะเป็นศัลยแพทย์ทั่วไปแล้ว นพ. สุริยะยังมีความเชี่ยวชาญด้านโรคระบบทางเดินอาหาร โดยเป็นหนึ่งในแพทย์ผู้ริเริ่มการศึกษาด้านประสาททางเดินอาหารและการเคลื่อนไหว และ เริ่มทำ Gastrointestinal Motility Lab เป็นคนแรก ๆ ของประเทศ 

Q: เรื่องของกรดไหลย้อนมีความน่าสนใจอย่างไร 

A: เมื่อประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว ในประเทศไทยยังไม่มีผู้ศึกษาด้านนี้อย่าง จริงจัง จากการที่ได้ไปศึกษาในสหรัฐอเมริกาก็พบว่าความผิดปกติของ หลอดอาหารมีหลายแง่มุมมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคกรดไหลย้อนและโรค หลอดอาหารทำงานผิดปกติ เมื่อผมกลับมาก็อยากขยายให้เรื่องนี้ได้รับ ความสนใจมากขึ้น จึงได้จัดตั้งแล็บเพื่อดูการทำงานของหลอดอาหาร กรดไหลย้อนและหูรูดทวารหนักเพื่อศึกษาและให้การรักษาผู้ป่วยให้มี ประสิทธิภาพดีขึ้น ในตอนนันมีความเชื่อกันว่าคนไทยไม่เป็นโรคกรดไหลย้อน จนกระทั่งมีการพูดถึงและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารอย่าง จริงจัง และมีการตรวจวินิจฉัยเป็นการเฉพาะจึงพบว่าในประเทศไทยเรามี ผู้ป่วยโรคนี้จำนวนไม่น้อย 

Q: แนวคิดหลักในการทำงาน 

A: เราต้องให้การรักษาโดยคิดว่าผู้ป่วยทุกคนเปรียบเสมือนญาติของเรา ดังนั้น ต้องปฏิบัติกับทุกคนภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพราะเคยดูแลผู้ป่วยทั้งใน ฐานะที่เป็นข้าราชการและแพทย์โรงพยาบาลเอกชน จึงได้เจอผู้ป่วยหลากหลาย ทั้งจากชนบทห่างไกลและคนมีฐานะ ไม่ได้เน้นดูแลผู้ป่วยรายใดเป็นพิเศษแต่ ต้องรักษาทุกรายให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้

 


 

นพ. วรกิจ เฉลิมสกุลรัตน์ อายุรแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤติและโรคปอด

 

จบการศึกษาเฉพาะทางด้านอายุรศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ นครชิคาโก ก่อนจะศึกษา ต่อเฉพาะทางพิเศษด้านเวชบำบัดวิกฤติ โรคปอดและการปลูกถ่ายปอดและในภายหลังรับหน้าที่ เป็นอาจารย์แพทย์ที่มหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา นพ.วรกิจเลือกกลับมาร่วมงาน กับบำรุงราษฎร์ โดยดูแลผู้ป่วยด้านเวชบำบัดวิกฤติเป็นหลัก 

Q: แพทย์เฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤติ ควรมีคุณสมบัติอย่างไร 

A: เวชบำบัดวิกฤติ หรือ ICU เป็นยูนิตเฉพาะที่ดูแลผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เป็นพิเศษ มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง แพทย์ต้องนำความรู้ที่มีทั้งหมดมา ใช้ทำงานแข่งกับเวลา ดังนั้น นอกจากแม่นยำ รวดเร็ว แล้วต้องตัดสินใจได้ ดีภายใต้สถานการณ์คับขันด้วย เนื่องจากเวชบำบัดวิกฤติรักษาผู้ป่วยหลาก หลายโรค แพทย์ ICU จึงต้องสามารถทำงานสอดประสานกับแพทย์จาก สาขาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญที่สุดคือต้องมีจริยธรรมเพราะผู้ป่วย ICU ส่วนใหญ่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เราต้องทำทุกอย่างให้เต็มที่และ ดีที่สุด จะได้ไม่เสียใจภายหลัง 

Q: เพราะเหตุใดถึงเลือกมาร่วมงานกับบำรุงราษฎร์ 

A: คิดว่าบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ขณะนั้นโรงพยาบาลมีนโยบายที่จะบุกเบิกเพื่อเป็นผู้นำด้านเวชบำบัดวิกฤติ ซึ่งเป็นแขนงวิชาแพทย์ที่ใหม่มากสำหรับประเทศไทย และการที่มีแพทย์ที่ สำเร็จการศึกษาจากอเมริกาหลายท่านหลายสาขาทำงานที่นี่ รูปแบบการ ทำงานจึงคล้ายคลึงกับในต่างประเทศ ทำให้เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา คนไข้และส่งเสริมการทำงานนี้เป็นอย่างมากครับ

 


 

พญ. ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, อายุรศาสตร์ทั่วไป

 

อายุรแพทย์ท่านแรก ๆ ของบำรุงราษฎร์ที่ดูแลให้การรักษาผู้ป่วยสูงอายุอย่างเป็นทางการโดย ให้การรักษาและวินิจฉัยโรคแบบองค์รวมก่อนส่งต่อยังแพทย์เฉพาะทางเพื่อรับการรักษาที่ตรง จุดต่อไป ด้วยประสบการณ์ด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุกว่า 10 ปี จาก Charing Cross and Westminster Medical School ในสหราชอาณาจักร 

Q: เพราะเหตุใดถึงสนใจศึกษาด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 
 

A: ความต้องการแรกคืออยากให้การดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม เมื่อไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษซึ่งสังคมที่นั่นเป็นสังคมผู้สูงอายุในระดับ หนึ่งจึงทำให้เราได้เห็นภาพรวมของการดูแลผู้ป่วยที่ครอบคลุมไปถึงการ ดูแลผู้สูงอายุ ยิ่งพบว่าเวชศาสตร์ผู้สูงอายุถือเป็นศาสตร์เฉพาะทางด้าน หนึ่งในประเทศอังกฤษ ก็เลยคิดว่าศาสตร์ด้านนี้เหมาะกับตัวเองมาก ที่สุดแล้ว

 

Q: จากการดูแลผู้ป่วย มีเรื่องใดที่รู้สึกลำบากใจ/ ท้าทายบ้าง
 

A: ในกรณีผู้สูงอายุมักจะพบว่าผู้ป่วยมีโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ หลายโรค ซึ่งเราไม่เพียงต้องทำให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงปัญหาเท่านั้น แต่ญาติก็ต้องเข้าใจ ด้วย เรามีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องซึ่งมีหลายกรณีที่ญาติของผู้ป่วย มีความต้องการที่แตกต่างออกไป ความท้าทายอีกประการหนึ่งคือ ความ จริงที่ว่า ผู้ป่วยอยู่ในช่วงบั้นปลายของชีวิต การตัดสินใจแต่ละขั้นก็ยิ่ง ยากขึ้น รวมถึงอาการแทรกซ้อนจากโรคต่าง ๆ ของผู้ป่วยก็มีความ ละเอียดอ่อน เราก็ต้องให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยและญาติเสมอ ต้อง รับฟังความเห็นจากหลาย ๆ ฝ่ายในการดำเนินการรักษาให้ดีที่สุด

 

Posted by Bumrungrad International
โรคมือปากเท้า...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก
คุณพ่อคุณแม่จะมีทางใดที่จะรู้ว่าลูกรักกำลังป่วยด้วยโรคมือปากเท้า และจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ไหม อีกทั้งมีวิธีใดที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายโดยไม่เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆ นี้ได้ คุณหมอขออนุญาตรวบรวมคำถามและคำตอบต่างๆ มาให้ไว้ที่นี้
Posted by Bumrungrad International
January 15, 2014
comments
ข่าวสารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ร่วมกับโรงพยาบาล เซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการจัดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
บุหรี่-เหล้า ส่วนผสมของมะเร็งหลอดอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่ต่างก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งในหลอดอาหาร แต่จากการศึกษาล่าสุดซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน The American Journal of Gastroenterology พบว่า ผู้ที่ทั้งดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ควบคู่กันนั้น มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในหลอดอาหารมากกว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเกือบสองเท่าตัว
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ถาม-ตอบ โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัญหาสุขภาพช่องท้องเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และบางครั้งอาจเกิดในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือ คำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและลดความกังวลไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
โรคของตับอ่อน อีกหนึ่งภัยร้ายในระบบทางเดินอาหาร
ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับอ่อน และถุงน้ำในตับอ่อน อาจเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับโรคในระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ แต่โรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนเหล่านี้มีความรุนแรงและในบางกรณีไม่มีอาการบ่งชี้และไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง จากท่อน้ำดีอุดตัน
หลายคนรู้จักภาวะตัวเหลืองตาเหลืองจากดีซ่าน แต่ท่อน้ำดีอุดตันคืออะไร และเกี่ยวข้องกับภาวะตัวเหลืองตาเหลืองอย่างไร?
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ไม่ร้ายแรงแต่เรื้อรัง รู้จัก เข้าใจโรค IBS
อาการปวดท้องน้อย ท้องผูก ท้องเสียต่อเนื่องเป็นเวลานาน รับประทานยาแล้วก็ยังไม่หายขาด สร้างความกังวลและเป็นอุปสรรค ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จะทำ อย่างไรเมื่อเป็น โรคลำไส้แปรปรวน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
อาการปวดท้อง กับโรคกระเพาะอาหาร
โรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารดูจะเป็นโรคที่คุ้นเคยกันดีสำหรับคนทั่วไป เมื่อมีอาการปวดท้องหลายคนจึงคิดถึงโรคกระเพาะก่อนเป็นสาเหตุแรก จริงหรือไม่ที่โรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติต้องมาพร้อมกับอาการ ปวดท้อง อาการปวดท้องบอกอะไรกับเราบ้าง และปวดท้องแบบไหนที่คุณไม่อาจนิ่งนอนใจ คำตอบรอคุณอยู่แล้วใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์ 2014
33 ปี รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
รู้จักแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ขยันเดินลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
เพียงไม่กี่ก้าว คุณก็ลดความเสี่ยงจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองลงได้การศึกษาชิ้นใหม่ในผู้มีภาวะก่อนเบาหวานพบประโยชน์มหาศาลจากการขยันเดินซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
ใช่หรือไม่? กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน หรือที่เรียกกันอย่าง คุ้นปากกว่าหัวใจวายนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของ คนไทยเช่นเดียวกับคนทั่วโลก โดยข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอก ระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคหัวใจ
โรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่สร้างความทุกข์กายและกังวลใจให้กับผู้ป่วยและคน รอบข้าง มาหาคำตอบกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
5 เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิด
เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิดความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับโรคหัวใจอาจทำให้คุณเสี่ยชีวิตโดยไม่รู้ตัวใ นรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
สรีรวิทยาไฟฟ้ารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
EP Study กับการวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะความรู้และเทคนิคใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นความหวังของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รู้ทัน รับมือได้
ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ วูบ ใจสั่น เหนื่อยง่าย รู้สึกคล้ายจะเป็นลม อาจเป็นอาการธรรมดาสามัญที่หลายคนไม่ให้ความสนใจ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า นี่อาจเป็นอาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหนึ่งในโรคหัวใจที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งซึ่งไม่เพียงบั่นทอนคุณภาพชีวิตแต่ยังเป็นภัยคุกคามให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ