ข่าวสารบำรุงราษฎร์ 2014

33 ปี รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมส่งเสริม สุขภาพดีสู่สังคมไทย

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสังคม เนื่องในโอกาส ครบรอบ 33 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยผู้บริหารของโรงพยาบาลฯ แพทย์ พยาบาลและพนักงาน ร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ ชุมชนนิคม มักกะสัน เขตราชเทวี บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้แก่เด็กและครูของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนนิคมมักกะสัน การจัดกิจกรรมสันทนาการและเลี้ยง อาหารกลางวัน นอกจากนี้ยังมอบถังขยะให้กับตัวแทนชุมชน เพื่อส่งเสริมการคัด แยกขยะที่ถูกวิธี พร้อมหน่วย “อาสาบำรุงราษฎร์” ออกแนะนำสุขภาพเบื้องต้น ตรวจวัดความดันโลหิต และมอบยาสามัญประจำบ้านให้กับทุกครอบครัว

รพ. บำรุงราษฎร์ คว้ารางวัลองค์กรยอดเยี่ยม ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ปี 2556

มร. แมค แบนเนอร์ ผู้อำนวยการด้านบริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้า รับรางวัลองค์กรยอดเยี่ยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2556 ซึ่งจัด โดยหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) ในฐานะที่โรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ ได้ดำเนินโครงการช่วยเหลือสังคมมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อยโอกาส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของ องค์กรธุรกิจที่มีนโยบายช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง โดยรับรางวัลจากท่านทูต คริสตี เคนนีย์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (ซ้ายสุด) และ มร. ดาเรน บัคลีย์ รองประธานหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (ขวาสุด)

บทเพลงแห่งหัวใจ “ให้หัวใจ...นำทาง ครั้งที่ 3”

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ครูโรจน์และ The Professional by Kru Rodj ร่วมจัดการแสดงขับร้องเพลงการกุศล “ให้หัวใจ... นำทาง ครั้งที่ 3” เพื่อนำเงินบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ของมูลนิธิ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เพื่อช่วยผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดผู้ด้อย โอกาส เมื่อ 21 ธ.ค. 2556 ณ โถงรับรอง อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ โดย ทีมนักร้องรับเชิญ คุณชัย โสภณพนิช ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิโรงพยาบาล บำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา ของโรงพยาบาลฯ ร่วมขับขานบทเพลงประสานเสียงในเทศกาลแห่งความสุข นำทีม โดย ครูโรจน์ รุ่งโรจน์ ดุลลาพันธ์ และ The Professional by Kru Rodj ศิษย์เก่า-ศิษย์ปัจจุบัน
 

มอบของขวัญจากหัวใจกับ “บำรุงราษฎร์ รักษ์ใจไทย” ช่วยชีวิตเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

โครงการ “รักษ์ใจไทย” เป็นโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ผู้ด้อยโอกาส ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 โดยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ร่วมกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยที่ฐานะยากจน รวมถึงเด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ และป่วยเป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ให้ได้รับการผ่าตัดตามอาการและความ เหมาะสม ซึ่งตั้งแต่เริ่มโครงการฯ จนถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 นี้มีผู้ป่วยได้รับ การผ่าตัดไปแล้ว 681 ราย แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโดยเฉลี่ย 550,000 บาท

ผู้มีจิตเมตตาร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ “รักษ์ใจไทย” ได้โดยสั่งจ่ายเช็ค ในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์” หรือโอนเงิน เข้าบัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 197-0-111157 ธนาคารกรุงเทพ สาขานานาเหนือ และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ หมายเลขโทรสาร 0 2667 2031 หรือสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0 2667 1398

มูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นองค์การสถานสาธารณกุศล ลำดับ ที่ 524 ตามประกาศกระทรวงการคลัง ว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 227) เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 4030002447 เลขอนุญาตที่ ต.119/2533 ผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินเพื่อหักเป็นค่าลดหย่อนภาษี เงินได้ บุคคลธรรมดาได้

 
Posted by Bumrungrad International
โรคมือปากเท้า...สิ่งที่พ่อแม่ควรรู้เพื่อลูกรัก
คุณพ่อคุณแม่จะมีทางใดที่จะรู้ว่าลูกรักกำลังป่วยด้วยโรคมือปากเท้า และจะมีโอกาสป่วยเป็นโรคนี้ไหม อีกทั้งมีวิธีใดที่จะป้องกันหรือรักษาให้หายโดยไม่เกิดเรื่องร้ายแรงต่างๆ นี้ได้ คุณหมอขออนุญาตรวบรวมคำถามและคำตอบต่างๆ มาให้ไว้ที่นี้
Posted by Bumrungrad International
January 15, 2014
comments
ข่าวสารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ร่วมกับโรงพยาบาล เซนต์ แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นการจัดในประเทศไทยต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 5
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
บุหรี่-เหล้า ส่วนผสมของมะเร็งหลอดอาหาร
ไม่ว่าจะเป็นเหล้าหรือบุหรี่ต่างก็เป็นสาเหตุสำคัญของโรคมะเร็งในหลอดอาหาร แต่จากการศึกษาล่าสุดซึ่งได้รับการตีพิมพ์ใน The American Journal of Gastroenterology พบว่า ผู้ที่ทั้งดื่มแอลกอฮอล์และสูบบุหรี่ควบคู่กันนั้น มีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งในหลอดอาหารมากกว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์หรือสูบบุหรี่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งถึงเกือบสองเท่าตัว
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ถาม-ตอบ โรคระบบทางเดินอาหาร
ปัญหาสุขภาพช่องท้องเกิดได้กับทุกเพศทุกวัย และบางครั้งอาจเกิดในสถานการณ์ที่ยากจะรับมือ คำแนะนำที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญจะช่วยให้คุณจัดการกับปัญหาได้อย่างถูกต้องและลดความกังวลไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
โรคของตับอ่อน อีกหนึ่งภัยร้ายในระบบทางเดินอาหาร
ตับอ่อนอักเสบ มะเร็งตับอ่อน และถุงน้ำในตับอ่อน อาจเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยนักเมื่อเทียบกับโรคในระบบทางเดินอาหารอื่น ๆ แต่โรคที่เกี่ยวกับตับอ่อนเหล่านี้มีความรุนแรงและในบางกรณีไม่มีอาการบ่งชี้และไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ภาวะตัวเหลือง ตาเหลือง จากท่อน้ำดีอุดตัน
หลายคนรู้จักภาวะตัวเหลืองตาเหลืองจากดีซ่าน แต่ท่อน้ำดีอุดตันคืออะไร และเกี่ยวข้องกับภาวะตัวเหลืองตาเหลืองอย่างไร?
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ไม่ร้ายแรงแต่เรื้อรัง รู้จัก เข้าใจโรค IBS
อาการปวดท้องน้อย ท้องผูก ท้องเสียต่อเนื่องเป็นเวลานาน รับประทานยาแล้วก็ยังไม่หายขาด สร้างความกังวลและเป็นอุปสรรค ต่อการใช้ชีวิตประจำวัน จะทำ อย่างไรเมื่อเป็น โรคลำไส้แปรปรวน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
อาการปวดท้อง กับโรคกระเพาะอาหาร
โรคที่เกี่ยวข้องกับกระเพาะอาหารดูจะเป็นโรคที่คุ้นเคยกันดีสำหรับคนทั่วไป เมื่อมีอาการปวดท้องหลายคนจึงคิดถึงโรคกระเพาะก่อนเป็นสาเหตุแรก จริงหรือไม่ที่โรคกระเพาะอาหารทำงานผิดปกติต้องมาพร้อมกับอาการ ปวดท้อง อาการปวดท้องบอกอะไรกับเราบ้าง และปวดท้องแบบไหนที่คุณไม่อาจนิ่งนอนใจ คำตอบรอคุณอยู่แล้วใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์ 2014
33 ปี รพ.บำรุงราษฎร์ ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีสู่สังคมไทยโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสังคม เนื่องในโอกาสครบรอบ 33 ปี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
รู้จักแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2014
comments
ขยันเดินลดเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมอง
เพียงไม่กี่ก้าว คุณก็ลดความเสี่ยงจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองลงได้การศึกษาชิ้นใหม่ในผู้มีภาวะก่อนเบาหวานพบประโยชน์มหาศาลจากการขยันเดินซึ่งช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจได้เป็นอย่างดี
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
ใช่หรือไม่? กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน หรือที่เรียกกันอย่าง คุ้นปากกว่าหัวใจวายนั้นเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตของ คนไทยเช่นเดียวกับคนทั่วโลก โดยข้อมูลจากสถาบันโรคทรวงอก ระบุว่าในระหว่างปี พ.ศ. 2548-2552
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับโรคหัวใจ
โรคหัวใจเป็นหนึ่งในโรคร้ายแรงที่สร้างความทุกข์กายและกังวลใจให้กับผู้ป่วยและคน รอบข้าง มาหาคำตอบกับปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจกัน เพื่อหลีกเลี่ยงความ เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
5 เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิด
เรื่องเกี่ยวกับโรคหัวใจที่คุณอาจเข้าใจผิดความเข้าใจผิดหลายประการเกี่ยวกับโรคหัวใจอาจทำให้คุณเสี่ยชีวิตโดยไม่รู้ตัวใ นรอบหลายทศวรรษที่ผ่านมา
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
สรีรวิทยาไฟฟ้ารักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ
EP Study กับการวินิจฉัยและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะความรู้และเทคนิคใหม่ในการรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ เป็นความหวังของผู้ป่วยอย่างแท้จริง
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments
โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ รู้ทัน รับมือได้
ทุกเรื่องที่คุณควรรู้เกี่ยวกับ ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ วูบ ใจสั่น เหนื่อยง่าย รู้สึกคล้ายจะเป็นลม อาจเป็นอาการธรรมดาสามัญที่หลายคนไม่ให้ความสนใจ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า นี่อาจเป็นอาการของภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหนึ่งในโรคหัวใจที่พบได้บ่อยชนิดหนึ่งซึ่งไม่เพียงบั่นทอนคุณภาพชีวิตแต่ยังเป็นภัยคุกคามให้ผู้ป่วยถึงแก่ชีวิตได้อีกด้วย
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ