ทำความรู้จัก “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา”

เมื่อช่วงปลายปี 2554 หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” จากข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งได้รายงานว่า พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา และจากข้อมูลเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 พบมีคนติดเชื้อไข้หวัดใหญ่นี้ใน 5 มลรัฐจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย โดยในจำนวนนี้เป็นเด็ก 11 ราย แต่ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์หรือการรักษาที่พิเศษ และยังไม่พบการระบาดอื่นๆ เพิ่มเติม

สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไอโอวา โดยยังคงเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้โดยง่าย จึงอยากให้มาทำความรู้จักกับ “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” กันครับ
 

ไข้หวัดใหญ่ไอโอวาคืออะไร


ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา เป็นชื่ออย่างไม่เป็นทางการของเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ มีข้อมูลทางรหัสพันธุกรรมเป็นสายพันธุ์เอ H3N2 ซึ่งมีส่วนผสมของสายพันธุ์ที่มีรหัสพันธุกรรมของไวรัส 3 ชนิด ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ H1N1 2009 (ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากหมู หรือ Swine Flu) ที่มีการระบาดมาก่อนหน้านี้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่มาจากสัตว์ปีกหรือไข้หวัดนก (Bird Flu) และไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล (Human Flu หรือ Seasonal Flu) ซึ่งในปัจจุบันกำลังมีการศึกษาเกี่ยวกับเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างละเอียดและจะมีชื่อเป็นทางการแบบทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

สำหรับสาเหตุที่พบไข้หวัดใหญ่ไอโอวามากในเด็ก เพราะเด็กมีภูมิคุ้มกันและความแข็งแรงไม่ดีเท่าผู้ใหญ่ จึงทำให้มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยได้มากกว่า
 

ความแตกต่างของไข้หวัดใหญ่ไอโอวากับไข้หวัดนก


ไข้หวัดใหญ่ไอโอวาเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอเช่นเดียวกับไข้หวัดนก แต่มีรหัสพันธุกรรมแตกต่างกัน คือ ไข้หวัดนกเป็น H5N1 หรือ H7 และโดยปกติไข้หวัดนกจะไม่แพร่ระบาดจากคนสู่คนโดยตรง แต่จะเป็นการแพร่ระบาดจากนกสู่คนที่มีการสัมผัสใกล้ชิด ซึ่งแตกต่างจากไข้หวัดใหญ่ไอโอวาที่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยง่าย
 

การติดต่อจากคนสู่คน


ไข้หวัดใหญ่ไอโอวามีการติดต่อจากคนสู่คนได้เหมือนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั่วไป โดยการไอ จาม และหายใจรดกัน รวมถึงการดูแลใกล้ชิดกัน ก็สามารถรับเชื้อได้
 

อาการของไข้หวัดใหญ่ไอโอวา


อาการของไข้หวัดใหญ่ไอโอวาเหมือนกับอาการของไข้หวัดใหญ่ทั่วไป ได้แก่ ปวดศีรษะ มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ปวดตามแขนขา แต่สำหรับเด็ก สิ่งที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องให้ความสำคัญไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไอโอวาหรือไข้หวัดใหญ่ทั่วไป คือ เด็กมีโอกาสเกิดอาการแทรกซ้อน เช่น ปอดบวม หรือมีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจรุนแรงได้ง่าย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมาได้ เพราะฉะนั้นถ้าเด็กมีอาการไข้สูง หายใจเหนื่อย และไอจัด ควรรีบมาพบแพทย์
 

การรักษาไข้หวัดใหญ่ไอโอวา


การรักษาทำได้เช่นเดียวกับการรักษาไข้หวัดใหญ่ทั่วไป เท่าที่ตรวจพบขณะนี้ เชื้อยังตอบสนองดีต่อยาต้านไวรัสสำหรับไข้หวัดใหญ่ เช่น ยา Oseltamivir และ Zanamivir ซึ่งเป็นยาที่มีใช้ในประเทศไทย แต่อย่างไรก็ตาม หากมีอาการของไข้หวัด ควรพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนและพิจารณาว่ามีข้อบ่งชี้สำหรับการใช้ยาเหล่านี้หรือไม่
 

การป้องกันไข้หวัดใหญ่ไอโอวา


การป้องกันไข้หวัดใหญ่ไอโอวาไม่แตกต่างจากการป้องกันไข้หวัดใหญ่ทั่วไป โดยมีหัวใจสำคัญคือ การหลีกเลี่ยงการสัมผ้สโรค ซึ่งสามารถทำได้โดย

  • หลีกเลี่ยงการคลุกคลีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการของไข้หวัดใหญ่
  • ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาด โดยเฉพาะเมื่อต้องไปสัมผัสกับสิ่งของต่างๆ ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น ปุ่มลิฟต์ ราวบันไดหรือบันไดเลื่อน ลูกบิดประตู ราวจับบนรถไฟฟ้าหรือรถใต้ดิน เป็นต้น
  • หลีกเลี่ยงการขยี้ตา แคะจมูก หรือเอานิ้วเข้าปาก คุณพ่อคุณแม่ควรดูแลไม่ให้ลูกอมนิ้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย
  • หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านและอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ ช้อนส้อม ผ้าเช็ดหน้า
  • หมั่นทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ต้องใช้ร่วมกับผู้อื่น เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้
  • ดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอด้วยการออกกำลังกาย และพักผ่อนให้เพียงพอ

 

ไข้หวัดใหญ่ไอโอวากับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่มีใช้ขณะนี้เป็นสายพันธุ์ของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ยังไม่ครอบคลุมถึงสายพันธุ์ใหม่อย่างไข้หวัดใหญ่ไอโอวา เพราะฉะนั้นยังไม่สามารถป้องกันไข้หวัดใหญ่ไอโอวาได้ แต่อย่างไรก็ตาม วัคซีนไข้หวัดใหญ่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันยังมีประโยชน์และใช้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลซึ่งจะพบมีการระบาดอยู่ตลอดเวลาตามช่วงเวลานั้นๆ ยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้อยู่


ในปัจจุบันมักมีโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ๆ ที่มีการระบาด และสร้างความตื่นตระหนกให้กับผู้คนอยู่เสมอ การใส่ใจดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอ จะเป็นวิธีป้องกันโรคต่างๆ ได้ดีที่สุดครับ

หมายเหตุ: Flu = Influenza = ไข้หวัดใหญ่


เรียบเรียงโดย นพ.ประสงค์ พฤกษานานนท์ กุมารแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อในเด็ก ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ 

Posted by Bumrungrad International
จะทำอย่างไรเมื่อหมอบอกต้องผ่าตัด คงเป็นคำถามในใจของใครหลายๆ คน โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักมีโรคอื่นร่วมด้วย การจะตัดสินใจบอกหมอว่าตกลง ผมยอมผ่าตัด คงไม่ใช่เรื่องที่ทำกันได้ง่ายๆ หมอมีตัวอย่างของผู้ป่วยอายุ 70 ปีจะเล่าให้ฟังครับ
Posted by Bumrungrad International
January 16, 2012
comments
สูงวัยอย่างไร้โรค
การมีชีวิตที่ยืนยาวอาจเป็นเรื่องน่ายินดี แต่เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าช่วงเวลาที่เพิ่มขึ้นนั้นเป็นช่วงชีวิตที่มีคุณภาพ ปราศจากโรคร้ายรุมเร้า และไม่มีอาการเสื่อมสุขภาพใด ๆ ที่รังแต่จะทำให้ชีวิตที่ยืนยาวนั้นหมดความสุข
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Health Briefs
ผลการวิจัยจากประเทศเดนมาร์กซึ่งเป็นการติดตามผู้ใหญ่จำนวนมากกว่า 320,000 คนได้ข้อสรุปว่า การปล่อยให้เด็ก ๆ มีน้ำหนักเกินนั้น เท่ากับเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งตับให้กับพวกเขาเมื่อเติบโตขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Q & A ปัญหากวนใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร
ปัญหากวนใจเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารอาจเกิดกับใครก็ได้ การมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความผิดปกติต่าง ๆ เป็นก้าวแรกดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องเหมาะสม นพ. สิน อนุราษฎร์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินอาหารและตับ เป็นผู้ไขข้อสงสัยของคุณในฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 12, 2012
comments
Health briefs
ออกกำลังกายแม้เพียงน้อยนิดก็ดีมากพอสำหรับหัวใจ
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2012
comments
รับมือกับโรคหัวใจในเด็ก
โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ซับซ้อน และบางครั้งไม่อาจสังเกตอาการได้ทันที แต่กว่าร้อยละ 99 สามารถรักษาให้ดีขึ้นได้
Posted by Bumrungrad International
January 06, 2012
comments
เมื่อช่วงปลายปี 2554 หลายๆ คนคงได้ยินคำว่า “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” จากข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุและโทรทัศน์ ซึ่งได้รายงานว่า พบการแพร่ระบาดของไข้หวัดใหญ่ชนิดนี้ในหลายมลรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทย ถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ไอโอวา โดยยังคงเป็นเชื้อที่แพร่ระบาดในประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้น แต่เนื่องจากโรคนี้สามารถแพร่ระบาดจากคนสู่คนได้โดยง่าย จึงอยากให้มาทำความรู้จักกับ “ไข้หวัดใหญ่ไอโอวา” กัน
Posted by Bumrungrad International
January 05, 2012
comments
News from Bumrungrad International
- รพ. บำรุงราษฎร์ จัดฝึกอบรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องของภูมิภาคเอเชีย
- พบกับ “ล้านน้ำใจ” ร้านค้าของที่ระลึกจากมูลนิธิโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
- จัดอบรมการดูแลสุขภาพปากและฟันแก่นักเรียนชั้นประถม
- มอบของขวัญจากใจ...ถึงใจ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Q & A สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต
สภาพร่างกายของคนเราย่อมเปลี่ยนแปลงไปทุกช่วงวัยของชีวิต หลายคนอาจประสบกับอาการไม่พึงประสงค์
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Q & A ตอบคำถาม นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ กรุงเทพ

พฤติกรรมการใช้ชีวิตของคนเราในแต่ละวันส่งผลอย่างมากต่อการดูแลสุขภาพร่างกาย ฉบับนี้มี นพ. วัธนพล พิพัฒนนันท์ อายุรแพทย์โรคหัวใจ มาช่วยไขข้อข้องใจของคุณกัน

Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
หัวใจเต้นผิดจังหวะอาจร้ายแรงกว่าที่คิด
อาจไม่ใช่ผลพวงของความรักโรแมนติกเสมอไป แต่อาจหมายถึงอาการของโรคหัวใจอีกชนิดหนึ่งที่พบบ่อยก็เป็นได้
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
หรือเราจะสมองเสื่อมเสียแล้ว?
เรื่องของความหลงลืมนั้น ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันมักจะเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่ผู้สูงวัย แต่ความธรรมดาก็อาจกลายเป็นเรื่องไม่ธรรมดาได้ หากอาการหลง ๆ ลืม ๆ นั้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากภาวะสมองเสื่อม
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์   ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง  พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้
โรคหัวใจในผู้ป่วยเบาหวาน ประมาทไม่ได้ภาวะแทรกซ้อนของเบาหวานไม่ได้มีเพียง ตา ไต และปลายเท้าเท่านั้น เรื่องหลอดเลือดหัวใจก็นิ่งนอนใจไม่ได้
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ออกกำลังกาย เรื่องจำเป็นของคนวัยเกษียณ
อันที่จริง วัยเกษียณควรจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุข เพราะปลอดจากภาระต่าง ๆ แล้ว แต่ความจริงคือ หลายคนต้องเวียนเข้าออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัว
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
News from Bumrungrad
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เปิดคลินิกเฉพาะทางโรค IBD หรือ Inflammatory Bowel Diseases เพื่อรักษาภาวะการอักเสบเรื้อรังของลำไส้ ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมวิทยาการทางการแพทย์ และห้องปฏิบัติการมาตรฐานสากล
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
Heart attack - ฉับพลัน อันตราย
ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันเป็นอาการที่ต้องรับมืออย่างฉับไวและป้องกันอย่างต่อเนื่อง
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ภัยต่อเนื่องของโรคตับ
กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าคนไทยมีอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับสูงที่สุดในโลก (ชาย = 36.9 ต่อประชากร 100,000 คนและหญิง = 15.2 ต่อประชากร 100,000 คน) โดยแต่ละวันมีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยถึง 30 รายทั่วประเทศ ทั้งยังมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
 สุขภาพกับการขับถ่าย
คุณเคยสงสัยบ้างไหมว่าคำกล่าวนั้นจริงเท็จเช่นไร คำตอบรออยู่แล้วในห้องน้ำของคุณนั่นเอง เมื่อพูดถึงสุขภาพของการขับถ่าย บางคนอาจไม่สะดวกใจนักที่จะกล่าวถึง ขณะที่อีกหลายคนเห็นเป็นเรื่องขำขัน แต่ในความเป็นจริงแล้ว สิ่งที่คุณขับถ่ายออกมากำลังบอกให้รู้ถึงสุขภาพภายใน ที่หลายครั้งอาจไม่ใช่เรื่องชวนหัวเราะเสมอไป
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ จำเป็นอย่างไร
การตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักช่วยลดอัตราการเกิดและเสียชีวิตจากมะเร็งลงไปได้มาก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments
ปวดท้อง ท้องเสีย อาการธรรมดาที่อาจไม่ธรรมดา
ความผิดปกตินานัปการที่เกิดกับระบบทางเดินอาหารของเราแทบจะทุกเมื่อเชื่อวันนั้น อาจเป็นเรื่องที่ใครหลายคนคุ้นชินจนกระทั่งไม่เห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่ แต่คุณทราบหรือไม่ว่า อาการทั่ว ๆ ไป อาทิ ปวดท้อง ท้องเสียที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น อาจเกิดได้ทั้งจากปัจจัยภายนอก
Posted by Bumrungrad International
January 01, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ