โรคมือ เท้า ปาก หรือ Hand Foot Mouth Disease ที่มีข่าวว่ากำลังระบาดอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ คงสร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ไม่ใช่น้อย จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ พบผู้ป่วยแล้วประมาณ 13,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี และยังไม่พบผู้เสียชีวิตในประเทศไทย มาทำความรู้จักโรคนี้ พร้อมเรียนรู้วิธีการป้องกัน เพื่อช่วยกันยับยั้งการระบาดของโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังวงกว้าง
Posted by Bumrungrad International
July 19, 2012
comments
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทำคลอด “แฝด 6” สำเร็จ
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ทำคลอดให้คุณดวงชนก วรวุฒิ วัย 29 ปี คุณแม่ตั้งครรภ์ “แฝด 6” สำเร็จและปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยทารกทั้ง 6 คน เป็นเพศชายและหญิงอย่างละ 3 คน ซึ่งการทำคลอดครั้งนี้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของแม่และทารกเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวม 20 คน ร่วมกันทำคลอดทารกทั้ง 6 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชุดจากปกติ ปัจจุบันทารกทุกคนมีสุขภาพปลอดภัยดี
Posted by Bumrungrad International
July 11, 2012
comments
สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
อายุที่มากขึ้นย่อมตามมาด้วยความเสื่อมถอยของร่างกาย แต่การดูแลตัวเองอย่างดีจะช่วยชะลอความเสื่อมนั้นได้ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ ควรทำความรู้จักกับร่างกายตนเอง และเรียนรู้เรื่องโรคต่างๆ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตในช่วงปลายได้อย่างปราศจากโรคและมีความสุข

Posted by Bumrungrad International
July 06, 2012
comments
โรคมือ เท้า ปาก หรือ Hand Foot Mouth Disease ที่มีข่าวว่ากำลังระบาดอยู่ตามโรงเรียนต่างๆ คงสร้างความกังวลใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองอยู่ไม่ใช่น้อย จากรายงานของกระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ พบผู้ป่วยแล้วประมาณ 13,000 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี และยังไม่พบผู้เสียชีวิตในประเทศไทย มาทำความรู้จักโรคนี้ พร้อมเรียนรู้วิธีการป้องกัน เพื่อช่วยกันยับยั้งการระบาดของโรคไม่ให้แพร่กระจายไปยังวงกว้าง
Posted by Bumrungrad International
July 19, 2012
comments
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ทำคลอด “แฝด 6” สำเร็จ
คณะแพทย์โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้ทำคลอดให้คุณดวงชนก วรวุฒิ วัย 29 ปี คุณแม่ตั้งครรภ์ “แฝด 6” สำเร็จและปลอดภัย เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 ที่ผ่านมา โดยทารกทั้ง 6 คน เป็นเพศชายและหญิงอย่างละ 3 คน ซึ่งการทำคลอดครั้งนี้มีการวางแผนเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีตามมาตรฐานสากล เน้นความปลอดภัยของแม่และทารกเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด โดยมีคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวม 20 คน ร่วมกันทำคลอดทารกทั้ง 6 คน พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ทุกอย่างเพิ่มขึ้นเป็น 6 ชุดจากปกติ ปัจจุบันทารกทุกคนมีสุขภาพปลอดภัยดี
Posted by Bumrungrad International
July 11, 2012
comments
สูงวัยอย่างมีสุขภาพดี
อายุที่มากขึ้นย่อมตามมาด้วยความเสื่อมถอยของร่างกาย แต่การดูแลตัวเองอย่างดีจะช่วยชะลอความเสื่อมนั้นได้ ผู้สูงอายุหรือผู้ที่กำลังย่างเข้าสู่วัยสูงอายุ ควรทำความรู้จักกับร่างกายตนเอง และเรียนรู้เรื่องโรคต่างๆ เพื่อให้เตรียมพร้อมรับมือและเริ่มต้นดูแลตัวเองให้ใช้ชีวิตในช่วงปลายได้อย่างปราศจากโรคและมีความสุข

Posted by Bumrungrad International
July 06, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ