โรคตาในเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้
การมองเห็นที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตาของลูก ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคร้ายทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้
Posted by Bumrungrad International
July 19, 2013
comments
ปวดหัว อาการที่ดูเหมือนธรรมดา แต่จริงๆ แล้วอาจเป็นอาการสำคัญและเป็นสัญญาณเตือนของโรคทางสมองและระบบประสาทหลายๆ โรค หนึ่งในนั้นก็คือ โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ซึ่งรุนแรงและอันตราย อาจทำให้พิการจนถึงเสียชีวิต
Posted by Bumrungrad International
July 05, 2013
comments
โรคตาในเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ควรรู้
การมองเห็นที่ดีส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ของเด็ก คุณพ่อคุณแม่จึงไม่ควรเพิกเฉยต่อการดูแลสุขภาพตาของลูก ซึ่งจะช่วยป้องกันโรคร้ายทางตาที่อาจเกิดขึ้นได้
Posted by Bumrungrad International
July 19, 2013
comments
ปวดหัว อาการที่ดูเหมือนธรรมดา แต่จริงๆ แล้วอาจเป็นอาการสำคัญและเป็นสัญญาณเตือนของโรคทางสมองและระบบประสาทหลายๆ โรค หนึ่งในนั้นก็คือ โรคหลอดเลือดสมองโป่งพอง ซึ่งรุนแรงและอันตราย อาจทำให้พิการจนถึงเสียชีวิต
Posted by Bumrungrad International
July 05, 2013
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ