รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก จึงได้เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center) โดยใช้หุ่นที่จำลองเหมือนผู้ป่วยจริงสำหรับฝึกอบรมพยาบาลให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดในทุกขั้นตอน
Posted by Bumrungrad International
July 10, 2014
comments
รพ.บำรุงราษฎร์ เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เล็งเห็นความสำคัญของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีศักยภาพในการให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นหลัก จึงได้เปิดศูนย์ฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยด้วยสถานการณ์เสมือนจริง (Simulation Training Center) โดยใช้หุ่นที่จำลองเหมือนผู้ป่วยจริงสำหรับฝึกอบรมพยาบาลให้เกิดความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยที่สุดในทุกขั้นตอน
Posted by Bumrungrad International
July 10, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ