การขาดการออกกำลังกาย หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่แก้ไขได้...รักหัวใจ รักสุขภาพ เริ่มต้นออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ

Posted by Bumrungrad International
June 19, 2012
comments
น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการปรุงอาหารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการผัดหรือการทอด แต่น้ำมันพืชบางชนิดอาจเป็นตัวการทำร้ายหัวใจของเราได้ การเลือกน้ำมันพืชที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของเราและคนในครอบครัว
Posted by Bumrungrad International
June 12, 2012
comments
การขาดการออกกำลังกาย หรือการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกายเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด แต่ปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่แก้ไขได้...รักหัวใจ รักสุขภาพ เริ่มต้นออกกำลังกายตั้งแต่วันนี้ เพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจ

Posted by Bumrungrad International
June 19, 2012
comments
น้ำมันพืชเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับการปรุงอาหารที่เราคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการผัดหรือการทอด แต่น้ำมันพืชบางชนิดอาจเป็นตัวการทำร้ายหัวใจของเราได้ การเลือกน้ำมันพืชที่เหมาะสมจึงเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของเราและคนในครอบครัว
Posted by Bumrungrad International
June 12, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ