เนื่องด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่จะถึงนี้เป็นวันไตโลก HealthSpot ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทย เนื่องจากมีข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยที่คาดว่า มีคนไทย (ผู้ใหญ่) เป็นโรคไตถึง 7 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นจำนวนครึ่งหนึ่ง และเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะปานกลางถึงรุนแรงอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีเนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค
Posted by Bumrungrad International
March 02, 2012
comments
เนื่องด้วยวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่จะถึงนี้เป็นวันไตโลก HealthSpot ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทย เนื่องจากมีข้อมูลจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยที่คาดว่า มีคนไทย (ผู้ใหญ่) เป็นโรคไตถึง 7 ล้านคน โดยเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะเริ่มต้นจำนวนครึ่งหนึ่ง และเป็นผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังระยะปานกลางถึงรุนแรงอีกครึ่งหนึ่ง ซึ่งผู้ป่วยโรคไตส่วนใหญ่ไม่ได้รับการรักษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกวิธีเนื่องจากไม่ทราบว่าตนเองเป็นโรค
Posted by Bumrungrad International
March 02, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ