เวียนศีรษะบ้านหมุน รีบรักษา แก้ไขได้
อาการเวียนศีรษะเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่คงเคยประสบพบเจอ แต่บางรายอาจมีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุน คือรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนไป หรือรู้สึกว่าตัวเองหมุนไปทั้งๆ ที่ตนเองอยู่กับที่
Posted by Bumrungrad International
March 31, 2015
comments
โรคก้มหน้า
โรคกระดูกสันหลังส่วนใหญ่เป็นโรคของความเสื่อม เมื่อมีการขยับมาก ใช้มาก รับน้ำหนักมาก มันก็เสื่อมเร็ว และกระดูกสันหลังส่วนคอก็เป็นกระดูกสันหลังส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
March 23, 2015
comments
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “วัยทอง”
วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงนับเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
Posted by Bumrungrad International
March 02, 2015
comments
เวียนศีรษะบ้านหมุน รีบรักษา แก้ไขได้
อาการเวียนศีรษะเป็นอาการที่คนส่วนใหญ่คงเคยประสบพบเจอ แต่บางรายอาจมีอาการเวียนศีรษะแบบรู้สึกหมุน คือรู้สึกว่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวหรือสิ่งของที่มองเห็นหมุนไป หรือรู้สึกว่าตัวเองหมุนไปทั้งๆ ที่ตนเองอยู่กับที่
Posted by Bumrungrad International
March 31, 2015
comments
โรคก้มหน้า
โรคกระดูกสันหลังส่วนใหญ่เป็นโรคของความเสื่อม เมื่อมีการขยับมาก ใช้มาก รับน้ำหนักมาก มันก็เสื่อมเร็ว และกระดูกสันหลังส่วนคอก็เป็นกระดูกสันหลังส่วนที่มีการเคลื่อนไหวมากที่สุด
Posted by Bumrungrad International
March 23, 2015
comments
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ “วัยทอง”
วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือนของผู้หญิงนับเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และการปรับตัวเข้ากับสังคม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต
Posted by Bumrungrad International
March 02, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ