มะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไป
“มะเร็ง” โรคที่ใครๆ ก็กลัวและไม่อยากเป็น เพราะได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แต่แท้จริงแล้วหากตรวจพบเจอมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจรักษาให้หายได้ ก็เช่นกัน แม้จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 90% มักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2 ปี แต่นั่นเป็นเพราะผู้ป่วยเหล่านี้ตรวจพบโรคเมื่อเลยระยะแรกไปแล้ว ทั้งนี้หากตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรก ก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึง 90%

Posted by Bumrungrad International
November 02, 2012
comments
มะเร็งปอด ตรวจคัดกรองได้ก่อนสายเกินไป
“มะเร็ง” โรคที่ใครๆ ก็กลัวและไม่อยากเป็น เพราะได้ยินได้ฟังมาว่าเป็นแล้วจะเสียชีวิตทุกราย แต่แท้จริงแล้วหากตรวจพบเจอมะเร็งตั้งแต่เนิ่นๆ ก็อาจรักษาให้หายได้ ก็เช่นกัน แม้จะมีข้อมูลว่าผู้ป่วยมะเร็งปอด 90% มักเสียชีวิตภายในเวลา 1-2 ปี แต่นั่นเป็นเพราะผู้ป่วยเหล่านี้ตรวจพบโรคเมื่อเลยระยะแรกไปแล้ว ทั้งนี้หากตรวจพบมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรก ก็จะมีโอกาสรักษาให้หายขาดได้สูงถึง 90%

Posted by Bumrungrad International
November 02, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ