มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของประชากรไทยทั้งเพศชายและหญิง แต่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดในระยะใดก็ตาม หากได้รับการวินิจฉัยระยะของมะเร็งและได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น ก็สามารถรักษาได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
Posted by Bumrungrad International
November 18, 2013
comments
การดูแลสุขภาพเด็กดีใน Well Baby Clinic
การพาลูกน้อยไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดนัด หรือที่เรียกกันว่า ไป ‘Well Baby Clinic’ นั้น ก็เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจสุขภาพลูกน้อยเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มตามที่ควรจะเป็น พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับช่วงอายุของลูกในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และสุดท้าย ลูกน้อยก็จะได้รับวัคซีนที่จำเป็นพร้อมกันไปด้วย
Posted by Bumrungrad International
November 11, 2013
comments
เมื่อพูดถึง โบทูลินัมท็อกซิน หลายๆ คนคงคุ้นเคยชื่อนี้กันอยู่บ้างแล้วจากการนำมาใช้เสริมความงาม แต่ทราบหรือไม่ว่าโบทูลินัมท็อกซินยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรคทางระบบประสาท
Posted by Bumrungrad International
October 29, 2013
comments
มะเร็งปอด เป็นมะเร็งที่พบมากและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในอันดับต้นๆ ของประชากรไทยทั้งเพศชายและหญิง แต่ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งปอดในระยะใดก็ตาม หากได้รับการวินิจฉัยระยะของมะเร็งและได้รับการรักษาที่ถูกต้องตั้งแต่ต้น ก็สามารถรักษาได้ ซึ่งจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
 
Posted by Bumrungrad International
November 18, 2013
comments
การดูแลสุขภาพเด็กดีใน Well Baby Clinic
การพาลูกน้อยไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดนัด หรือที่เรียกกันว่า ไป ‘Well Baby Clinic’ นั้น ก็เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจสุขภาพลูกน้อยเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มตามที่ควรจะเป็น พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับช่วงอายุของลูกในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และสุดท้าย ลูกน้อยก็จะได้รับวัคซีนที่จำเป็นพร้อมกันไปด้วย
Posted by Bumrungrad International
November 11, 2013
comments
เมื่อพูดถึง โบทูลินัมท็อกซิน หลายๆ คนคงคุ้นเคยชื่อนี้กันอยู่บ้างแล้วจากการนำมาใช้เสริมความงาม แต่ทราบหรือไม่ว่าโบทูลินัมท็อกซินยังสามารถนำมาใช้ในการรักษาโรคได้ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือโรคทางระบบประสาท
Posted by Bumrungrad International
October 29, 2013
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ