สถานการณ์น้ำท่วมสามารถส่งผลเสียอย่างรุนแรงแก่สุขภาพของท่าน ทุกช่วงอายุคนสามารถได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุ ยิ่งน้ำท่วมยาวนานเท่าใด ความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บป่วยยิ่งสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดสารปนเปื้อนในน้ำหรือโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค
Posted by Bumrungrad International
October 28, 2011
comments
The flood situation can be very devastating for people’s health. Everyone can be affected, young or old, even if physically fit. The longer the flooding will last, the more risk there is of coming down with some kind of illness from contaminated water or insect borne diseases.
 
Below are 7 8 ways to protect you and your family from these conditions. (The original 7 tips have been expanded to 8).
Posted by Bumrungrad International
October 28, 2011
comments
หากคุณต้องการข้อมูลที่ทำให้คุณและครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงน้ำท่วมนี้ นี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมคำแนะนำจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
October 28, 2011
comments
สถานการณ์น้ำท่วมสามารถส่งผลเสียอย่างรุนแรงแก่สุขภาพของท่าน ทุกช่วงอายุคนสามารถได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมไม่ว่าจะเป็นวัยหนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุ ยิ่งน้ำท่วมยาวนานเท่าใด ความเสี่ยงที่จะเกิดความเจ็บป่วยยิ่งสูงมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบที่เกิดสารปนเปื้อนในน้ำหรือโรคที่เกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค
Posted by Bumrungrad International
October 28, 2011
comments
The flood situation can be very devastating for people’s health. Everyone can be affected, young or old, even if physically fit. The longer the flooding will last, the more risk there is of coming down with some kind of illness from contaminated water or insect borne diseases.
 
Below are 7 8 ways to protect you and your family from these conditions. (The original 7 tips have been expanded to 8).
Posted by Bumrungrad International
October 28, 2011
comments
หากคุณต้องการข้อมูลที่ทำให้คุณและครอบครัวอยู่อย่างปลอดภัยในช่วงน้ำท่วมนี้ นี่คือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมคำแนะนำจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
October 28, 2011
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ