เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
ในปัจจุบันภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กจึงมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น บทความนี้หมอได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยๆ มาฝากกันค่ะ
Posted by Bumrungrad International
October 06, 2014
comments
เมื่อลูกเป็นสาวก่อนวัย
ในปัจจุบันภาวะโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กดีขึ้นกว่าในอดีต เด็กจึงมีแนวโน้มเป็นสาวเร็วขึ้น บทความนี้หมอได้รวบรวมคำถามที่พบบ่อยๆ มาฝากกันค่ะ
Posted by Bumrungrad International
October 06, 2014
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ