เนื่องในโอกาสวันที่ 29 กันยายน 2555 ที่จะถึงนี้เป็น "วันหัวใจโลก (World Heart Day 2012)" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเอง รวมถึงคนในครอบครัว โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ทราบวิธีการป้องกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะช่วยให้หัวใจมีสุขภาพที่ดี HealthSpot ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่ดีไปยาวนาน

Posted by Bumrungrad International
September 26, 2012
comments
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการหลงๆ ลืมๆ อยู่เป็นประจำ ในบางครั้งอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นกับคนเราบ่อยๆ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในบางครั้งอาการหลงลืมนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่อาการหลงลืมปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน แต่เป็นอาการที่เป็นผลมาจากภาวะสมองเสื่อม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อตัวคนๆ นั้นและคนรอบข้าง รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
Posted by Bumrungrad International
September 11, 2012
comments
เนื่องในโอกาสวันที่ 29 กันยายน 2555 ที่จะถึงนี้เป็น "วันหัวใจโลก (World Heart Day 2012)" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกคนตื่นตัวในการดูแลสุขภาพหัวใจของตนเอง รวมถึงคนในครอบครัว โดยการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากโรคหัวใจและหลอดเลือด ทราบวิธีการป้องกันและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่จะช่วยให้หัวใจมีสุขภาพที่ดี HealthSpot ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมรณรงค์ให้ความรู้ เพื่อการมีสุขภาพหัวใจที่ดีไปยาวนาน

Posted by Bumrungrad International
September 26, 2012
comments
คุณเป็นคนหนึ่งหรือไม่ที่มีอาการหลงๆ ลืมๆ อยู่เป็นประจำ ในบางครั้งอาการหลงลืมที่เกิดขึ้นกับคนเราบ่อยๆ อาจดูเป็นเรื่องธรรมดา แต่ในบางครั้งอาการหลงลืมนั้นอาจไม่ใช่เพียงแค่อาการหลงลืมปกติที่เกิดขึ้นได้กับทุกๆ คน แต่เป็นอาการที่เป็นผลมาจากภาวะสมองเสื่อม ซึ่งสามารถส่งผลกระทบต่อตัวคนๆ นั้นและคนรอบข้าง รวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
Posted by Bumrungrad International
September 11, 2012
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ