ครรภ์เสี่ยง ต้องดูแลเป็นพิเศษ

รู้จักและวางแผนรับมือกับภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เพื่อให้เก้าเดือนของการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลา แห่งความสุขที่น่าจดจำตลอดไป

โดยทั่วไปแล้วการตั้งครรภ์ไม่ใช่ความเจ็บป่วยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ แต่การตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูงไม่ใช่เช่นนั้น เพราะภาวะครรภ์เสี่ยงเป็นอันตรายทั้งต่อคุณแม่และทารกในครรภ์โดยอาจถึงขั้นทำให้เสียชีวิตได้ ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดจากอะไร จะป้องกันได้หรือไม่ และจะรักษาอย่างไร Better Health ฉบับนี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
 

ปัจจัยของการเกิดภาวะครรภ์เสี่ยง

รศ.นพ.รสิก รังสิปราการ สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ อธิบายถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดภาวะครรภ์เสี่ยงว่าสามารถเกิดได้ทั้งจากมารดาและทารก และแบ่งออกได้เป็นปัจจัยเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์และขณะตั้งครรภ์ โดยก่อนการตั้งครรภ์นั้น คุณแม่ที่ตั้งครรภ์อาจมีความเสี่ยงได้ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
  • อายุ โดยช่วงอายุที่มีความเสี่ยงคือต่ำกว่า 18 ปีและ 35 ปีขึ้นไป
  • รูปแบบการใช้ชีวิต เช่น สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ หรือใช้สารเสพติดต่างๆ
  • ประวัติการป่วย ในกรณีที่คุณแม่มีโรคประจำตัวที่เสี่ยงในการตั้งครรภ์ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต และโรคเลือดจางธาลัสซีเมีย

“นอกจากนี้ ในกรณีที่เคยตั้งครรภ์มาแล้ว ประวัติการตั้งครรภ์ครั้งก่อนๆ ก็สำคัญเช่นกัน คุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงสูงคือ ผ่านการคลอดมามากกว่า 4 ครั้งขึ้นไป ผ่าตัดคลอดมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป ทารกแรกคลอดมีน้ำหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม หรือมีประวัติการแท้งมาก่อน” รศ.นพ.รสิก อธิบายเพิ่มเติม ในส่วนของความเสี่ยงขณะตั้งครรภ์ ได้แก่ การตั้งครรภ์แฝด แม่อายุมาก การติดเชื้อ ครรภ์เป็นพิษ เบาหวานระหว่างตั้งครรภ์ ภาวะรกเกาะต่ำน้ำคร่ำมากหรือน้อยผิดปกติ ทารกในครรภ์อยู่ในท่าผิดปกติ หรือมีความ ผิดปกติบางอย่าง เช่น ปากแหว่ง เพดานโหว่ ลิ้นหัวใจรั่ว มีอวัยวะไม่ครบ เป็นต้น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้อาจนำไปสู่การคลอดก่อนกำหนดได้

ครรภ์เป็นพิษ พบไม่บ่อยแต่อันตราย

ครรภ์เป็นพิษเป็นภาวะแทรกซ้อนระหว่างการตั้งครรภ์ที่พบได้เพียงร้อยละ 5 แต่มีความรุนแรงและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณแม่และทารก ปัจจุบันแพทย์ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดของภาวะครรภ์เป็นพิษ แต่มีข้อบ่งชี้ค่อนข้างชัดเจน กล่าวคือมีความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ จุกแน่นมีอาการตัวบวมซึ่งเกิดจากไตทำงานผิดปกติและเมื่อตรวจปัสสาวะจะพบ โปรตีนหรือไข่ขาว หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้เกิดการชักได้

“เมื่อพบภาวะเป็นพิษร้ายแรงที่เสี่ยงต่อชีวิตแม่ แพทย์อาจพิจารณายุติการตั้งครรภ์ แต่ถ้ายังสามารถประคับประคองไปได้เราก็จะพยายามรอจนถึงที่สุดคือจนกว่าทารกจะมีโอกาสรอดโดยที่คุณแม่ก็ปลอดภัยด้วย ซึ่งกรณีเช่นนี้เราจะทำงานร่วมกันกับกุมารแพทย์เวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดเพื่อประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ก่อนตัดสินใจ” รศ.นพ.รสิก กล่าว

“การตั้งครรภ์ทุกครั้งถือว่ามีความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงมากหรือน้อยเท่านั้น ดังนั้นว่าที่คุณแม่ควรตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์และฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ”

รศ.นพ.รสิก รังสิปราการ

 

อย่างไรที่เข้าข่ายครรภ์เสี่ยง

เมื่อมีการฝากครรภ์ แพทย์จะประเมินภาวะครรภ์เสี่ยงสูงด้วยการซักประวัติและตรวจร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์ก่อน หากพบในเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยง แพทย์จะตรวจวินิจฉัยต่อตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป เช่น หากเป็นความเสี่ยงคลอดก่อนกำหนด สามารถวินิจฉัยเพิ่มเติมได้ด้วยการอัลตราซาวนด์เพื่อวัดความยาวของปากมดลูก หากพบว่าปากมดลูกสั้นกว่า 2.5 เซนติเมตรจากปกติที่ 3.5 เซนติเมตรก็อาจถือได้ว่ามีโอกาสคลอดก่อนกำหนด

“นอกเหนือจากการใช้ยาและให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อลดการบีบตัวของมดลูกแล้ว ปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ที่ช่วยยับยั้งการคลอดก่อนกำหนด ได้แก่ การเย็บผูกปากมดลูก (cervical cerclage) ซึ่งเป็นการเย็บปิดปากมดลูกไว้จนกว่าจะคลอด โดยสามารถทำได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 16-18 สัปดาห์ขึ้นไป” ส่วนกรณีของคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีโอกาสเกิดภาวะครรภ์เป็นพิษได้นั้น แพทย์อาจตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันด้วยการอัลตราซาวนด์วัดการไหลเวียนของหลอดเลือดที่เลี้ยงมดลูก (uterine artery) ร่วมกับการตรวจสารบ่งชี้ ภาวะครรภ์เป็นพิษ
 

ประเมินทารกในครรภ์

เพราะทารกในครรภ์เป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้ แพทย์จึงต้องประเมินทารกในครรภ์เพื่อตรวจหาความผิดปกติและวางแผนป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น

ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการตรวจอัลตราซาวนด์เพื่อดูรูปร่างลักษณะ ขนาด และน้ำหนักทารก รวมถึงการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งทำได้หลายวิธี อาทิ

  • การตรวจอัลตราซาวนด์แบบละเอียด ซึ่งสามารถบอกได้จากความหนา ของคอทารก หรือการสร้างอวัยวะอย่างกระดูกจมูก เป็นต้น ซึ่งความ แม่นยำขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแพทย์ผู้ตรวจ และจำเป็นต้อง ยืนยันผลด้วยการตรวจเลือดและตรวจวิธีอื่นๆ ร่วมด้วย
  • การเจาะตรวจน้ำคร่ำเพื่อหาความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งนอกจาก อาการดาวน์แล้วยังสามารถตรวจโรคทางพันธุกรรมอื่นๆ ได้ด้วย เป็นวิธีการที่ให้ผล 100% แต่เนื่องจากการเจาะต้องใช้เข็มขนาดเล็ก แทงผ่านหน้าท้องของแม่เข้าไปในถุงน้ำคร่ำ จึงทำให้ไม่เป็นที่นิยมของ คุณแม่ในปัจจุบัน
  • ตรวจดีเอ็นเอของทารกจากเลือดของคุณแม่ เช่น นิฟตี้เทสต์ (NIFTY test) และพาโนรามาเทสต์ (Panorama prenatal test) ซึ่งเป็นการตรวจ โครโมโซมเฉพาะคู่ แต่ไม่สามารถระบุความผิดปกติอื่นๆ ของทารกได้


การรักษาภาวะครรภ์เสี่ยง “การตั้งครรภ์ทุกครั้งถือว่ามีความเสี่ยงแต่จะเสี่ยงมากหรือน้อยเท่านั้น ดังนั้น ว่าที่คุณแม่ควรตรวจร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ และเมื่อตั้งครรภ์แล้วก็ควรมาฝากครรภ์แต่เนิ่นๆ รวมทั้งมาพบแพทย์ ตามนัดอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดภาวะครรภ์เสี่ยง” นอกจากนี้ รศ.นพ.รสิก ย้ำว่า ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาที่ตั้งครรภ์แต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งมารดาและทารกจะต้องมีปัญหาสุขภาพ เพราะหลายปัจจัยสามารถควบคุมได้ ที่สำคัญคือคุณแม่ต้องปรับรูปแบบ การใช้ชีวิตให้สมดุล ศึกษาโภชนาการสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์แล้วปรับให้เหมาะสม พักผ่อนให้เพียงพอ “ถ้ารู้สึกผิดปกติ เช่น ปวดท้องมาก มีน้ำเดิน ลูกดิ้นน้อยลง ปวดศีรษะ ตาพร่ามัว จุกแน่นปวดลิ้นปี่ อาการเหล่านี้ควรรีบมาพบแพทย์ ยิ่งใกล้กำหนดคลอดยิ่งต้องรีบมา ถึงแม้ว่ามาแล้วจะยังไม่มีอันตรายเกิดขึ้นก็ตาม” รศ.นพ.รสิก กล่าวทิ้งท้าย

 

Posted by Bumrungrad International
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันการผ่าตัดข้อเข่าเทียม หรือ total knee arthroplasty มีความก้าวหน้าขึ้นมาก มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่แพทย์ใช้ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เรียกว่า computer navigation ที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสภาพความสมดุลของเนื้อเยื่อข้อเข่าได้อย่างละเอียด
Posted by Bumrungrad International
January 21, 2015
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากบำรุงราษฎร์ 12 ท่าน นำโดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ นพ.เซบัสเตียน รุทเทิ่น โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2558 โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังจำนวน 22 ท่าน จากทวีปต่างๆ ทั่วโลกสนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำเทคนิคนี้ไปใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากหินปูนเกาะหรือการฉีกปลิ้นของหมอนรองกระดูกในบางกรณี
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การเตรียมตัว การปฏิบัติตนเพื่อดูแลตัวเองทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
อะลูมิเนียมอาจทำให้ผู้ชายเป็นหมันได้
ในช่วงหลายปีหลังมานี้ นักวิจัยพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายและจำนวนตัวอสุจิลดน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากการได้รับอะลูมิเนียมที่ปะปนอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือของกินของใช้ต่างๆ ตั้งแต่กระป๋อง ยาลดกรดกระดาษฟอยล์ ช้อนส้อมไปจนถึงโรลออนระงับเหงื่อ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เตรียมกาย เตรียมใจ เมื่อถึงวัยทอง
มีความสุขได้ในทุกวัยด้วยหลากหลายแนวทางในการรับมือ กับอาการไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงหลายคนผ่านพ้นช่วงวัยหมดประจำเดือนไปได้อย่างสุขกายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างไม่จำเป็น Better Health ฉบับนี้มีทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ก้าวใหม่ของ NICU ความเชี่ยวชาญเพื่อทารกทุกคน
ความสุขใจของการให้กำเนิดทารกอาจแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลใจ สัมผัสแรกที่รอคอยอาจกลายเป็นการเฝ้ามองผ่านตู้กระจกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพราะการให้กำเนิดทารกย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย การวางชีวิตใหม่ไว้ในมือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน ปัจจุบันแพทย์พบว่าความผิดปกติระหว่างการตั้ง ครรภ์และการคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มารดาอายุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อน รวมถึงกรณีครรภ์แฝดทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ครรภ์เสี่ยง ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดจากอะไร จะป้องกันได้หรือไม่ และจะรักษาอย่างไร Better Health ฉบับนี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ภาวะมีบุตรยาก สาเหตุและการรักษา
ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ามีคู่สมรสถึงร้อยละ 20 ที่เข้าข่ายคำจำกัดความของผู้มีบุตรยากเนื่องจากไม่สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติแม้จะอยู่ร่วมกันมาแล้ว 1 ปีโดยไม่มีการคุมกำเนิด Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ถึงสาเหตุของการมีบุตรยาก และเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้การตั้งครรภ์คุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชั้นนำของโลกโดยพิจารณาจากผลสำรวจที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และความหรูหรามีระดับของสถานที่และการให้บริการ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ โรคทางสายตา
เมื่อมีปัญหาสายตาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เพราะสุขภาพตาอาจเสียหายจนสายเกินแก้ และนี่คือส่วนหนึ่งของข้อสงสัยที่ได้รับคำอธิบายจากจักษุแพทย์ของบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ควบคุมน้ำตาลช่วยผู้ป่วยเบาหวานจากโรคตา
ภาวะแทรกซ้อนสำคัญประการหนึ่งของโรคเบาหวานคือความผิดปกติที่เกิดกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจก จอประสาทตาบวม หรือเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงวัยกับการมองเห็น
สุขภาพตาและการมองเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อถนอมดวงตาและ การมองเห็นให้มีสุขภาพดีต่อไปอีกนานเท่านาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
รู้จักกับจักษุแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ระบบการสร้างน้ำตาและทางระบายน้ำตาทำงานผิดปกติ
“น้ำตา” โดยทั่วไปอาจเป็นเพียงน้ำใสๆ ที่ไหลออกจากดวงตายามโศกเศร้าหรือปีติยินดีแต่เรื่องของน้ำตาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ระบบการสร้างและระบายน้ำตาทำงานอย่างไร และหากเกิดความผิดปกติจะส่งผลอย่างไรบ้าง นพ.ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตาอมีรายละเอียดมาแบ่งปันกันใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
โรคตาในเด็ก ปล่อยทิ้งไว้อาจสายเกินแก้
โรคตาในเด็กมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโรคตาของผู้ใหญ่ หลายโรคสามารถตรวจพบและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงไป จนหมดทางแก้ไข Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ รศ.พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก เกี่ยวกับโรคตาในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจมองข้าม เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นเป็น ส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของบุตรหลาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
นวัตกรรมเพื่อการรักษาสายตาและต้อกระจก
ทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติและการผ่าตัดต้อกระจกที่แม่นยำ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ | ครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | เปิดอย่างเป็นทางการ “ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ” | โครงการ “ รักษ์ใจไทย ”
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ สุขภาพผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มาพร้อมกับความเปราะบางทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลจึงไม่เพียงต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลความรู้สึกไปพร้อมกันด้วย สำหรับปัญหาระหว่างการดูแลนั้น คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
Health Briefs เกร็ดความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อนเยอะ อายุยืนยาว | สมองเสื่อมหรือไม่ รู้ได้ใน 3 นาที | โภชนาการดี สมองแข็งแรง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
สุขภาพดีมีได้ทุกวัย
สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคเป็นความปรารถนาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะช่วงเวลาหลังเกษียณจากการทำงานควรเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างมีความสุข คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีอย่างยาวนานด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการที่ไม่ยากจนเกินไปนั่นคือ โภชนาการต้องใส่ใจ ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ตรวจสุขภาพทุกปี และ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ปกป้อง เฝ้าระวัง เพื่อสุขภาพผิวที่ดีตลอดไป
เมื่ออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสภาพผิวพรรณ แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้านั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยเร่งหรือชะลอการเสื่อมของผิวได้ ส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้น พญ.นุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณมีคำตอบให้ใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่สุขภาพช่องปาก
การใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง ทันตกรรมผู้สูงอายุถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยจะให้การดูแลสุขภาพช่องปากรวมถึงวางแผนการรักษาให้กับผู้สูงอายุทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่ไปจนถึงผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
การเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุรวมถึงวิธีป้องกันและดูแล จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานด้วยสุขภาพที่ดีและมีชีวิตชีวา เมื่อวัยเพิ่มขึ้น การทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะย่อมเสื่อมถอยลงไป ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถทำความเข้าใจ ป้องกัน และดูแลได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เล่ากันว่าอายุที่ยืนยาวขึ้นคือโอกาสที่หาค่าไม่ได้ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาระหน้าที่ให้ต้องห่วงกังวล
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เนื้องอกในสมองนำไปสู่มะเร็งสมอง
เนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Posted by Bumrungrad International
January 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ