ก้าวใหม่ของ NICU ความเชี่ยวชาญเพื่อทารกทุกคน

ไม่เพียงดูแลทารกที่มีภาวะผิดปกติเท่านั้น NICU บำรุงราษฎร์
เพิ่มขีดความสามารถ เพื่อให้ครอบคลุมการดูแลทารกแรกเกิดทุกคน

ความสุขใจของการให้กำเนิดทารกอาจแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลใจ สัมผัสแรกที่รอคอยอาจกลายเป็นการเฝ้ามองผ่านตู้กระจกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพราะการให้กำเนิดทารกย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย การวางชีวิตใหม่ไว้ในมือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน ปัจจุบันแพทย์พบว่าความผิดปกติระหว่างการตั้ง ครรภ์และการคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มารดาอายุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อน รวมถึงกรณีครรภ์แฝดทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด

ชีวิตน้อยๆ ที่บอบบางเหล่านี้ต้องการการดูแลโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีความรู้ความชำนาญและอุปกรณ์การแพทย์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษและนี่คือที่มาของ NICU Better Health ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.พญ.อรดี จันทวสุ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด มาเล่าให้เราฟังถึงภาพรวมของแผนก NICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์และบทบาทความ รับผิดชอบใหม่ที่ครอบคลุมมากกว่าเดิม

NICU คืออะไร

NICU หรือ Neonatal Intensive Care Unit เป็นแผนกบำบัดพิเศษทารกแรกเกิด ภายใต้ศูนย์เวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ซึ่งเป็นแผนกที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของทั้งมารดาและทารก ในครรภ์ตั้งแต่ก่อนคลอดจนถึงหลังคลอด โดยทีมแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด ร่วมกับสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดา และทารกในครรภ์

ดังนั้น เป้าหมายของ NICU คือการดูแลทารกแรกเกิดให้ปลอดภัยจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันตั้งแต่ในห้องคลอดจนกระทั่งทารกมีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะกลับบ้าน

ความผิดปกติมีอะไรบ้าง

ความผิดปกติของทั้งมารดาและทารกนั้น ครอบคลุมอาการและความเสี่ยงทุกชนิด โดยในส่วนของมารดาภาวะครรภ์เสี่ยงที่ส่งผลต่อทารกในครรภ์ เช่น เป็นโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไต ครรภ์เป็นพิษ มีประวัติเคยคลอดบุตรก่อนกำหนด มีประวัติเคยคลอดบุตรน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ปกติ เป็นต้น

ส่วนทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติและต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ได้แก่ ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกแรกเกิดที่มีน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์ปกติ ทารกแฝดสองขึ้นไป ทารกแรกเกิดที่ตรวจพบมีอาการผิดปกติทุกระบบ เช่น ระบบทางเดินหายใจ ระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาท เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ระหว่างคลอด ไม่ว่าจะเป็น การคลอดที่ใช้ระยะเวลาในระหว่างการคลอดยาวนานเกินไป คลอดยาก เกิดการอักเสบ แม่มีไข้ น้ำคร่ำเปลี่ยนสีคล้ายสีอุจจาระ (มีขี้เทาปะปน) หรือทารกอยู่ในท่าผิดปกติ เช่น ท่าก้น ท่าขวาง และอื่นๆ

“ที่บำรุงราษฎร์ เราพบทารกแรกเกิดที่อยู่ในภาวะผิดปกติประมาณร้อยละ 20 ของทารกทั้งหมดทั้งที่คลอดที่นี่และที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่น” ศ.พญ.อรดี จันทวสุ กล่าว

ดูแลทารกแรกเกิดทุกคน

การดูแลมารดาและทารกนั้น เป็นการทำงานร่วมกันของกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด และสูติแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ “หากคุณแม่มีภาวะครรภ์เสี่ยง ช่วงที่ทารกอยู่ในครรภ์ ทีมสูตินรีแพทย์จะเป็นทีมหลักที่ดูแล จนกระทั่งอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ทีม NICU จะเข้าไปเป็นทีมเสริม ช่วยวางแผนและให้คำปรึกษา แต่หลังจากทารกคลอด

แล้วเราจะสลับบทบาทกัน คือหน้าที่หลักเป็นของทีม NICU โดยมีทีมสูตินรีแพทย์เป็นทีมเสริม เพราะสูตินรีแพทย์ดูแลคุณแม่มาตลอด 8-9 เดือนก่อนคลอด จะรู้จักผู้ป่วยได้ดีกว่า ซึ่งการทำงานร่วมกันนี้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่สบายใจ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและต่อเนื่อง”

การดูแลทารกที่มีภาวะผิดปกติใน NICU จะดำเนินต่อไปจนกว่าทารกจะเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นที่น่ายินดีว่าด้วยศักยภาพของทีมแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย ทำให้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์สามารถให้ บริการดูแลทารกแรกคลอดได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

“ไม่ว่าจะเป็นทารกภาวะวิกฤติหรือภาวะปกติก็จะได้รับการดูแลจากกุมารแพทย์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิดเช่นเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ทุกคนวางใจได้ว่าลูกน้อยจะได้รับการดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อย่างแท้จริง” ศ.พญ.อรดี กล่าว
 

ความพร้อมระดับ IV หรือระดับสูงสุด

หลายคนอาจยังไม่ทราบว่าการให้บริการดูแลทารกแรกเกิดระยะวิกฤตินั้น ถูกแบ่งออกเป็น 4 ลำดับชั้นตามความพร้อมและความเชี่ยวชาญของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ เทคโนโลยีที่ใช้ ความซับซ้อนของ ภาวะเสี่ยง สถิติการรักษาต่อปี การจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม และอีกหลายกฎเกณฑ์ซึ่งกำหนดโดย American Academy of Pediatrics ทั้งนี้แผนก NICU โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการจัดอยู่ในระดับ IV (level IV) ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการดูแลทารกแรกเกิด โดยระดับ I (well newborn nursery) เป็นการดูแลพื้นฐานสำหรับทารกแรกคลอดที่มีภาวะปกติ ส่วนระดับ II (special care nursery) เป็นการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ และน้ำหนักแรกคลอดมากกว่า 1,500 กรัม

“สำหรับระดับ III (NICU) เป็นการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีอายุน้อยกว่า 32 สัปดาห์ น้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่า 1,500 กรัม สามารถดูแลทารกอาการหนักได้ รวมทั้งมีผู้ชำนาญพิเศษ จักษุแพทย์เด็ก และทำการ ผ่าตัดทารกได้ ส่วนระดับ IV (regional NICU) คือระดับ III ที่มีการรับทารกจากสถาบันอื่น มีการผ่าตัดเฉพาะทาง เช่น หัวใจ สมอง และอื่นๆ รวมทั้งมีการให้ความรู้แก่สังคมและสถาบันต่างๆ” ศ.พญ.อรดี อธิบายเพิ่มเติม

ทีมเวิร์คคือหัวใจ

ไม่เพียงแพทย์เฉพาะทางต่างสาขาเท่านั้นที่ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม สำหรับ NICU แล้ว แพทย์ พยาบาลและคุณพ่อคุณแม่คือทีมเดียวกัน “พยาบาลประจำ NICU ทุกคนจะต้องผ่านการฝึกอบรมการดูแลทารกแรกเกิดโดยเฉพาะและพร้อมที่จะดูแลตลอด 24 ชั่วโมง โดยมีคุณพ่อคุณแม่ร่วมอยู่ในกระบวนการดูแลมากเท่าที่จะเป็นไปได้ จนเรามั่นใจว่าทารกทุกคนแข็งแรงดีแล้ว คุณแม่สามารถดูแลเองได้ จึงจะอนุญาตให้ออกจาก NICU” และแม้จะออกจาก NICU แล้ว แพทย์ยังคงต้องติดตามพัฒนาการของทารกอย่างต่อเนื่อง “การได้รู้ว่าเด็กๆ เติบโตแข็งแรงมีสุขภาพดี ทำให้เรามีกำลังใจในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป” ศ.พญ.อรดี กล่าวทิ้งท้าย

 

Posted by Bumrungrad International
การผ่าตัดข้อเข่าเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
ปัจจุบันการผ่าตัดข้อเข่าเทียม หรือ total knee arthroplasty มีความก้าวหน้าขึ้นมาก มีเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่แพทย์ใช้ช่วยในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมที่เรียกว่า computer navigation ที่ช่วยให้แพทย์ตรวจสภาพความสมดุลของเนื้อเยื่อข้อเข่าได้อย่างละเอียด
Posted by Bumrungrad International
January 21, 2015
comments
รู้จักกับแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
สถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากบำรุงราษฎร์ 12 ท่าน นำโดย นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และผู้อำนวยการสถาบันกระดูกสันหลังบำรุงราษฎร์ ร่วมกับ นพ.เซบัสเตียน รุทเทิ่น โรงพยาบาลเซนต์แอนนา ประเทศเยอรมนี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การผ่าตัดกระดูกสันหลังผ่านกล้องเอ็นโดสโคป ประจำปี 2558 โดยมีศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการผ่าตัดรักษาโรคกระดูกสันหลังจำนวน 22 ท่าน จากทวีปต่างๆ ทั่วโลกสนใจเข้ารับการอบรม เพื่อนำเทคนิคนี้ไปใช้รักษาผู้ป่วยภาวะหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากหินปูนเกาะหรือการฉีกปลิ้นของหมอนรองกระดูกในบางกรณี
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ เกี่ยวกับการตั้งครรภ์
การมีบุตรที่มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงเป็นยอดปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน กุญแจสำคัญนั้นอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจ การเตรียมตัว การปฏิบัติตนเพื่อดูแลตัวเองทั้งก่อนตั้งครรภ์ ระหว่างตั้งครรภ์ และหลังคลอด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
อะลูมิเนียมอาจทำให้ผู้ชายเป็นหมันได้
ในช่วงหลายปีหลังมานี้ นักวิจัยพบว่าภาวะเจริญพันธุ์ของผู้ชายและจำนวนตัวอสุจิลดน้อยลงเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยเชื่อว่าน่าจะเป็นผลจากการได้รับอะลูมิเนียมที่ปะปนอยู่ในบรรจุภัณฑ์หรือของกินของใช้ต่างๆ ตั้งแต่กระป๋อง ยาลดกรดกระดาษฟอยล์ ช้อนส้อมไปจนถึงโรลออนระงับเหงื่อ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เตรียมกาย เตรียมใจ เมื่อถึงวัยทอง
มีความสุขได้ในทุกวัยด้วยหลากหลายแนวทางในการรับมือ กับอาการไม่พึงประสงค์ที่มาพร้อมกับวัยหมดประจำเดือน

ผู้หญิงหลายคนผ่านพ้นช่วงวัยหมดประจำเดือนไปได้อย่างสุขกายที่บั่นทอนคุณภาพชีวิตอย่างไม่จำเป็น Better Health ฉบับนี้มีทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนมาฝากกัน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ก้าวใหม่ของ NICU ความเชี่ยวชาญเพื่อทารกทุกคน
ความสุขใจของการให้กำเนิดทารกอาจแปรเปลี่ยนเป็นความกังวลใจ สัมผัสแรกที่รอคอยอาจกลายเป็นการเฝ้ามองผ่านตู้กระจกที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์ช่วยชีวิต เพราะการให้กำเนิดทารกย่อมมีความเสี่ยงไม่มากก็น้อย การวางชีวิตใหม่ไว้ในมือผู้เชี่ยวชาญจึงเป็นความปรารถนาของพ่อแม่ทุกคน ปัจจุบันแพทย์พบว่าความผิดปกติระหว่างการตั้ง ครรภ์และการคลอดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่มารดาอายุมากขึ้นมีโรคแทรกซ้อน รวมถึงกรณีครรภ์แฝดทั้งจากธรรมชาติและจากการใช้ เทคโนโลยีช่วยในการเจริญพันธุ์ที่อาจทำให้เกิดการคลอดก่อนกำหนด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ครรภ์เสี่ยง ต้องดูแลเป็นพิเศษ
ภาวะครรภ์เสี่ยงเกิดจากอะไร จะป้องกันได้หรือไม่ และจะรักษาอย่างไร Better Health ฉบับนี้ตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ความเสี่ยงสูง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ภาวะมีบุตรยาก สาเหตุและการรักษา
ภาวะมีบุตรยากเป็นปัญหาทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันพบว่ามีคู่สมรสถึงร้อยละ 20 ที่เข้าข่ายคำจำกัดความของผู้มีบุตรยากเนื่องจากไม่สามารถมีบุตรได้ตามธรรมชาติแม้จะอยู่ร่วมกันมาแล้ว 1 ปีโดยไม่มีการคุมกำเนิด Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับทีมสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ถึงสาเหตุของการมีบุตรยาก และเทคโนโลยีล่าสุดที่จะช่วยให้การตั้งครรภ์คุณภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารจากบำรุงราษฎร์
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์เป็นโรงพยาบาลหนึ่งเดียวในทวีปเอเชียที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 10 โรงพยาบาลชั้นนำของโลกโดยพิจารณาจากผลสำรวจที่ครอบคลุมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการรักษาพยาบาล และความหรูหรามีระดับของสถานที่และการให้บริการ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ โรคทางสายตา
เมื่อมีปัญหาสายตาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการมองเห็นอย่าปล่อยทิ้งไว้ให้เนิ่นนาน เพราะสุขภาพตาอาจเสียหายจนสายเกินแก้ และนี่คือส่วนหนึ่งของข้อสงสัยที่ได้รับคำอธิบายจากจักษุแพทย์ของบำรุงราษฎร์
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ควบคุมน้ำตาลช่วยผู้ป่วยเบาหวานจากโรคตา
ภาวะแทรกซ้อนสำคัญประการหนึ่งของโรคเบาหวานคือความผิดปกติที่เกิดกับดวงตา ไม่ว่าจะเป็นต้อกระจก จอประสาทตาบวม หรือเบาหวานขึ้นจอตา ซึ่งมักเกิดกับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นในที่สุด
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงวัยกับการมองเห็น
สุขภาพตาและการมองเห็นอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย แต่ยังมีอีกหลายสิ่งที่คุณทำได้เพื่อถนอมดวงตาและ การมองเห็นให้มีสุขภาพดีต่อไปอีกนานเท่านาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
รู้จักกับจักษุแพทย์บำรุงราษฎร์
เพราะมุ่งมั่นที่จะมอบการดูแลที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงไม่เคยหยุด พัฒนาตัวเอง โดยมีเป้าหมายเพื่อดำรงและสร้างสรรค์ความเป็นเลิศในการให้บริการ ด้านการแพทย์ Better Health ขอแนะนำให้รู้จักกับแพทย์ที่มากด้วยทักษะและประสบการณ์ ซึ่งมาเสริมทีมแพทย์ของเราให้มีความแข็งแกร่ง พร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านยิ่งขึ้น
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ระบบการสร้างน้ำตาและทางระบายน้ำตาทำงานผิดปกติ
“น้ำตา” โดยทั่วไปอาจเป็นเพียงน้ำใสๆ ที่ไหลออกจากดวงตายามโศกเศร้าหรือปีติยินดีแต่เรื่องของน้ำตาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ระบบการสร้างและระบายน้ำตาทำงานอย่างไร และหากเกิดความผิดปกติจะส่งผลอย่างไรบ้าง นพ.ณัฐวุฒิ วะน้ำค้าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้างและระบบท่อน้ำตาอมีรายละเอียดมาแบ่งปันกันใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
โรคตาในเด็ก ปล่อยทิ้งไว้อาจสายเกินแก้
โรคตาในเด็กมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากโรคตาของผู้ใหญ่ หลายโรคสามารถตรวจพบและรักษาได้แต่เนิ่นๆ ช่วยไม่ให้โรคพัฒนารุนแรงไป จนหมดทางแก้ไข Better Health ฉบับนี้พูดคุยกับ รศ.พญ.สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านจักษุวิทยาเด็ก เกี่ยวกับโรคตาในเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ไม่อาจมองข้าม เพราะสุขภาพตาและการมองเห็นเป็น ส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพชีวิตในอนาคตของบุตรหลาน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
นวัตกรรมเพื่อการรักษาสายตาและต้อกระจก
ทางเลือกใหม่ของการรักษาภาวะสายตาผิดปกติและการผ่าตัดต้อกระจกที่แม่นยำ ปลอดภัย และให้ผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ข่าวสารบำรุงราษฎร์
โครงการผ่าตัดข้อเข่าเทียมเฉลิมพระเกียรติ | ครบรอบ 35 ปี โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ | เปิดอย่างเป็นทางการ “ คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ” | โครงการ “ รักษ์ใจไทย ”
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ถาม-ตอบ สุขภาพผู้สูงอายุ
วัยสูงอายุเป็นวัยที่มาพร้อมกับความเปราะบางทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ ผู้ดูแลจึงไม่เพียงต้องดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุเท่านั้น แต่ยังต้องดูแลความรู้สึกไปพร้อมกันด้วย สำหรับปัญหาระหว่างการดูแลนั้น คำแนะนำต่อไปนี้อาจช่วยคุณได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
Health Briefs เกร็ดความรู้สุขภาพผู้สูงอายุ
เพื่อนเยอะ อายุยืนยาว | สมองเสื่อมหรือไม่ รู้ได้ใน 3 นาที | โภชนาการดี สมองแข็งแรง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
สุขภาพดีมีได้ทุกวัย
สุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคเป็นความปรารถนาสูงสุดสำหรับผู้สูงอายุ เพราะช่วงเวลาหลังเกษียณจากการทำงานควรเป็นช่วงเวลาของการพักผ่อนอย่างมีความสุข คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์มีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุให้ดีอย่างยาวนานด้วยหลักปฏิบัติ 4 ประการที่ไม่ยากจนเกินไปนั่นคือ โภชนาการต้องใส่ใจ ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร ตรวจสุขภาพทุกปี และ สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ปกป้อง เฝ้าระวัง เพื่อสุขภาพผิวที่ดีตลอดไป
เมื่ออายุมากขึ้น ความเปลี่ยนแปลงประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือสภาพผิวพรรณ แต่ความเปลี่ยนแปลงนี้จะมากหรือน้อย เร็วหรือช้านั้นอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับวัยเพียงอย่างเดียว ยังมีอีกหลายปัจจัยที่ช่วยเร่งหรือชะลอการเสื่อมของผิวได้ ส่วนจะเป็นอะไรบ้างนั้น พญ.นุสรา วงศ์รัตนภัสสร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนังและความงามด้านผิวพรรณมีคำตอบให้ใน Better Health ฉบับนี้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
คุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มที่สุขภาพช่องปาก
การใส่ใจดูแลสุขภาพช่องปากช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพโดยรวมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างที่คุณอาจคาดไม่ถึง ทันตกรรมผู้สูงอายุถือเป็นส่วนหนึ่งของทีมสหสาขาวิชาชีพที่ให้การดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมโดยจะให้การดูแลสุขภาพช่องปากรวมถึงวางแผนการรักษาให้กับผู้สูงอายุทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่ไปจนถึงผู้ป่วยสูงอายุติดเตียง
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ผู้สูงอายุกับปัญหาสุขภาพ
การเรียนรู้ถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในผู้สูงอายุรวมถึงวิธีป้องกันและดูแล จะช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อีกยาวนานด้วยสุขภาพที่ดีและมีชีวิตชีวา เมื่อวัยเพิ่มขึ้น การทำงานหรือโครงสร้างของเนื้อเยื่อหรืออวัยวะย่อมเสื่อมถอยลงไป ปัญหาสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แต่สามารถทำความเข้าใจ ป้องกัน และดูแลได้
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
ชีวิตยืนยาว สูงวัยอย่างมีคุณภาพ
เล่ากันว่าอายุที่ยืนยาวขึ้นคือโอกาสที่หาค่าไม่ได้ เพราะเป็นโอกาสที่เราจะได้ทำในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง ได้ใช้ประสบการณ์ความรู้ความสามารถที่สั่งสมมาในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้อย่างอิสระโดยไม่มีภาระหน้าที่ให้ต้องห่วงกังวล
Posted by Bumrungrad International
January 13, 2015
comments
เนื้องอกในสมองนำไปสู่มะเร็งสมอง
เนื้องอกในสมองเป็นโรคที่พบได้ในคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กๆ วัยรุ่น ไปจนถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ยังไม่ทราบแน่ชัด
Posted by Bumrungrad International
January 08, 2015
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ