แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Advance Program-Male

Package Name  CKUP1103
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Comprehensive Advance Program-Male
Cost*:THB 27,350
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
รายละเอียดเพิ่มเติม  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Health Check-up: Package Comparison Page 

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)