โปรแกรมตรวจสุขภาพ

ท่านสามารถดูรายการตรวจที่เหมาะสมกับท่านเพิ่มได้ที่โปรแกรมตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล. ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา

Health-Check-up-Package.jpg
Update-07-Feb-Check-UP-Package-THAI.jpg

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรมการตรวจสุขภาพ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์
 2. ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 3. ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 4. ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน รวมถึงส่วนลดในฐานะบริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และสิทธิพิเศษอื่นๆ 
 5. ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 


ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเราตามรายการด้านล่างนี้

 

รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)
 

1. การตรวจความหนาแน่นของกระดูก (กระดูกสันหลังส่วนเอว)

4,730 บาท*
 

2. การตรวจระดับวิตามินดี
 •  25-OH-Vitamin D3/D2 ด้วยวิธี HPLC
4,180 บาท*

3. การตรวจคัดกรองเบาหวาน
 • HbA1C
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
2,370 บาท*

4. การตรวจคัดกรองภาวะความดันโลหิตสูง
 • ไมโครอัลบูมินในปัสสาวะ (Microalbuminuria)
1,390 บาท*

5. การตรวจคัดกรองโรคไทรอยด์
 • TSH
 • Free T4
2,030 บาท*

6. การตรวจหมู่โลหิต
 • ระบบ ABO
 • ระบบ Rh
600 บาท*

7. การตรวจหาเชื้อไวรัส HPV * 2,970 บาท*

 

8. การตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • VDRL (ซิฟิลิส)
 • HIV Ag/Ab (การตรวจภูมิต่อเชื้อเอชไอวี)
1,760 บาท*
 

9. วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

1,220 บาท*


10. การตรวจคัดกรองมะเร็งปอดโดยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ***

9,120 บาท*


11. ตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ABI (Ankle Brachial Index)

2,310 บาท*ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
 
*สงวนสิทธิ์การใช้ “รายการตรวจสุขภาพเพิ่มเติม (ADD-Ons)” สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมตรวจสุขภาพเท่านั้น และท่านสามารถใช้สิทธิราคานี้เฉพาะในวันที่ตรวจสุขภาพเท่านั้น

*ผู้ที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ควรมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และได้รับการพิจารณาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลในวันที่จะเข้ารับการตรวจแล้ว (สำหรับสตรีเท่านั้น)

*เพื่อความปลอดภัย ผู้ที่มีน้ำหนักตัวมากกว่า 150 กิโลกรัม จะไม่สามารถเข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test: EST) และอัลตราซาวนด์ช่องท้องได้ ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจอื่นได้จากเจ้าหน้าที่

**มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับค่าแพทย์ในการให้คำปรึกษาด้านความงาม หรือปัญหาโรคผิวหนังอื่นๆ หรือการรักษาด้านความงามอื่นๆ

***ผู้ตรวจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการตรวจ Low Dose CT screening ในแผนกตรวจสุขภาพ ควรมีอายุระหว่าง 55-77 ปีและมีประวัติสูบบุหรี่ 30 pack year ซึ่งพยาบาลจะทำการยืนยันความเหมาะสมในการตรวจกับท่านในวันที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านมีคุณสมบัติไม่ครบเรายินดีที่จะทำนัดให้ท่านปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางปอดต่อไป

 
 

รายละเอียดการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจสุขภาพทั่วไป

 • งดอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 12 ชั่วโมง กรณีทีมีการตรวจเอกซเรย์ทางเดินอาหารส่วนต้นต้องงดอาหารและน้ำทุกชนิด
 • กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางมาพบเจ้าหน้าที่ ก่อนเวลานัดอย่างน้อย 10 นาที
 • เก็บปัสสาวะและอุจจาระส่งตรวจในวันที่มาตรวจสุขภาพ ในกรณีที่ท่านสามารถเก็บตัวอย่างอุจจาระจากบ้านได้ ท่านสามารถดูวิธีการเก็บได้ที่นี่
 • กรุณานำผลการตรวจ รายงานด้านการแพทย์ หรือประวัติสุขภาพอื่นๆ ที่ท่านมีอยู่มาด้วย เพื่อประกอบการวินิจฉัยของแพทย์
 • งดการดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

ในกรณีที่เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

 • กรุณาสวมเสื้อผ้าที่สบาย และนำรองเท้าสำหรับวิ่งหรือรองเท้ากีฬามาด้วย
 • หากท่านจำเป็นต้องรับประทานอาหารก่อนการตรวจ กรุณาเลือกเฉพาะอาหารว่าง หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงหรือมีส่วนผสมของคาเฟอีนและแอลกอฮอล์
 • หากท่านอยู่ในระหว่างการรักษาพยาบาลหรือรับประทานยาอยู่ กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ
 • หากท่านมีอาการเจ็บหน้าอกหรือหายใจติดขัด กรุณาแจ้งพยาบาลก่อนรับการตรวจ

ข้อแนะนำสำหรับการตรวจช่องท้องทั้งหมดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูง

 • เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ดีขึ้น ควรดื่มน้ำเปล่าและงดการปัสสาวะก่อนเข้ารับการตรวจ
 

การเตรียมตัวเพิ่มเติมสำหรับการตรวจสุขภาพแพ็กเกจ Holistic

 • การตรวจตาโดยการขยายม่านตาจะส่งผลให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและตาสู้ แสงไม่ได้ประมาณ 4-6 ชั่วโมง ดังนั้นจึงไม่ควรขับรถเอง ควรหาคนขับรถให้หรือใช้บริการรถรับจ้างในวันที่มาตรวจ และควรนำแว่นกันแดดมาด้วยเพื่อป้องกันอาการตาสู้แสงไม่ได้
 • ควรนัดหมายเวลาที่จะเข้ารับการตรวจก่อนเวลา 9.00 น. เนื่องจากการตรวจทั้งโปรแกรมจะใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง
 • ผลการตรวจระดับวิตามินดีใช้เวลา 1-2 วันจึงจะทราบผล

 
 

การชำระเงิน 

 • เพื่อความสะดวก กรุณาติดต่อเรื่องโปรแกรมการตรวจสุขภาพและค่าใช้จ่ายที่แผนกการเงินก่อนเข้ารับ บริการตรวจสุขภาพ
 • ท่านสามารถติดต่อนัดหมายแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพกับเรา

 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ชั้น 11 อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก

โทรศัพท์:  02 011 2222

โทรสาร : 02 011 5100

 

Rating Score: of 10, Total Vote: