แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Female (under 40)

Package Name  VTL040andCKUP1206
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Female (under 40)
Cost*:THB 49,104
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
 รายละเอียดเพิ่มเติม  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)