แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Male

Package Name  VTL039andCKUP1101
แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive Program-Male
Cost*:THB 51,854
Approximate cost in:
*Prices are subject to change without prior notice.
 รายละเอียดเพิ่มเติม  แพ็กเกจตรวจสุขภาพ Vitality Comprehensive

* ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562
(ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)