วิดีโอสาระความรู้เพื่อสุขภาพ

พบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลายสาขามาให้ความรู้เรื่องโรคและเทคโนโลยีการรักษา

- หากท่านไม่พบข้อมูลหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถค้นได้จาก 'ค้นหา'
- ต้องการสอบถามข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม โปรด ส่งคำถามที่นี่ หรือ โทร. 02 066 8888

 

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติบริเวณใบหน้าและคอ : Feature

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขความผิดปกติของใบหน้าและคอ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติ

Back to all video

Health Video

Video Testimonail