ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาโรคมะเร็งอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน วินิจฉัย บำบัดรักษา ติดตามประเมินผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวด และการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขาร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งโดยเฉพาะ
 

การบริการ

 1. การดูแลรักษาโรคมะเร็ง

 1. การตรวจคัดกรองมะเร็ง

 1. การบริการอื่นๆ

 • การตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) และการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ (surgical pathology) โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน
 • การดูแลแผลเปิดของลำไส้ใต้บริเวณหน้าท้อง
 • การดูแลหลอดเลือดเทียมใต้ผิวหนัง
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการ
 • การให้ความช่วยเหลือด้านสภาวะจิตใจ
 • การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • กลุ่มให้ความช่วยเหลือ (Cancer Support Group) และการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • การสัมมนา
 

คณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้การดูแลและวางแผนการรักษาผู้ป่วยโดยเน้นการดูแลผู้ป่วยเป็นทีมแบบสหสาขาวิชาชีพ (multidisciplinary care) เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง ดังนี้
 • ทีมแพทย์

  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็ง
  • อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
  • ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • สูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคเลือดและมะเร็งในเด็ก
  • กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกถ่ายไขกระดูก
  • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • รังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง
  • พยาธิแพทย์
  • วิสัญญีแพทย์ระงับความเจ็บปวด
 • บุคลากรทางการแพทย์

  • พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็ง
  • เภสัชกรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านโรคมะเร็งและยาเคมีบำบัด
  • นักฟิสิกส์การแพทย์
  • นักรังสีเทคนิค
  • นักโภชนาการ
 

เครื่องมือทางการแพทย์

 • รังสีรักษา

  • เครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพลังงานสูงแบบ 2 พลังงาน
  • เครื่องเอกซเรย์ซิมูเลเตอร์สำหรับหาตำแหน่ง ขนาด และขอบเขตของการรักษา ตลอดจนใช้ในการวางแผนการรักษา และกั้นลำรังสีสำหรับส่วนที่ไม่จำเป็นต้องได้รับรังสี ซึ่งเชื่อมต่อกับระบบการสร้างภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์และเครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก
  • อุปกรณ์กั้นรังสีสำหรับกั้นรังสีให้แก่ผู้ป่วยเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อและอวัยวะปกติที่อยู่ข้างเคียง
 • การตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็งและเวชศาสตร์นิวเคลียร์

  • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องวินิจฉัยโรคด้วยสนามแม่เหล็ก 1.5 เทสลา
   • เวชศาสตร์นิวเคลียร์รวมถึงการตรวจทั่วร่างกาย
   • การทำอัลตราซาวนด์และการเอกซเรย์
  • เครื่องเพท/ซีทีรุ่นไบโอกราฟ 64
 • อื่นๆ

  • การถ่ายภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 4 มิติ ใช้สำหรับวางแผนการรักษาก้อนมะเร็งที่มีการเคลื่อนไหวตามการหายใจ
  • อุปกรณ์สำหรับควบคุมการหายใจระหว่างการฉายรังสีและระหว่างการทำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
  • เครื่องวางแผนการฉายรังสี Monaco สำหรับวางแผนการรักษาด้วยรังสีแบบสามมิติ (3D CRT) แบบแปรความเข้ม (IMRT) และ VMAT


เทคโนโลยีในการรักษา 

เทคโนโลยีอัจฉริยะ “ไอบีเอ็มวัตสัน” เพื่อพัฒนาการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
คะแนนโหวต 9.82 of 10, จากจำนวนคนโหวต 283 คน
Contact
Phone:
ติดต่อสอบถามและนัดหมาย
02 011 2222
พยาบาลประสานงานโรคมะเร็ง
02 066 8888
พยาบาลประสานงานหน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก
02 011 2881
Fax: 02 011 5100
Service Hours
แผนกเคมีบำบัด:
วันจันทร์-วันศุกร์
07.00-20.00 น.
วันเสาร์
07.00-16.00 น.
วันอาทิตย์
07.00-16.00 น.
แผนกรังสีรักษา:
วันจันทร์-วันเสาร์
08.00-16.00 น.
หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก:
เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง 7 วัน
Location
ศูนย์มะเร็งฮอไรซัน:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
แผนกเคมีบำบัด:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3 ด้านใต้
แผนกรังสีรักษา:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้นล่าง ด้านใต้
หน่วยปลูกถ่ายไขกระดูก:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 8 ด้านเหนือ
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย