เด็กที่มีหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิดมีอาการอย่างไร

อาการ และความเสี่ยง โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด


โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด หมายถึงความผิดปกติของโครงสร้างของหัวใจหรือหลอดเลือดใกล้หัวใจ ทั้งนี้ ความผิดปกติของหัวใจบางชนิดสามารถวินิจฉัยได้ตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์โดยการตรวจด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ แต่บางชนิดจะตรวจพบภายหลังจากทารกคลอดออกมา และบ่อยครั้งจะตรวจพบเมื่อเด็กโตขึ้นหรือขณะเป็นผู้ใหญ่

อาการของโรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิดขึ้นอยู่กับชนิดและความรุนแรงของความผิดปกติ ในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติชนิดที่มีความรุนแรงน้อยมักมีอาการน้อยหรือไม่มีอาการเลย ส่วนผู้ป่วยที่เป็นมากอาจมีอาการเขียว จะมีสีม่วงคล้ำที่เล็บ ริมฝีปากและเยื่อบุภายในช่องปาก หัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็วและหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ในทารกจะสังเกตได้เวลาดื่มนม ทำให้ดื่มนมได้น้อย เลี้ยงไม่โต เหงื่อออกมาก หรือ อ่อนเพลีย
 

ดูเพิ่มเติม การวินิจฉัยและรักษาโรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด
ดูเพิ่มเติม อาการและสาเหตุโรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด
อ่านรายละเอียด โรคหัวใจพิการหรือผิดปกติแต่กำเนิด 

 

ศูนย์กุมารเวช

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 17
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย
IMG
IMG
IMG

 

Rating Score: of 10, Total Vote: