ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เข้าใจทุกความรู้สึกของผู้ป่วยและพร้อมให้บริการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมโดยคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์สหสาขาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย โดยเน้นมาตรฐานการรักษาระดับสากล ตั้งแต่การลงทะเบียนซักประวัติผู้ป่วยไปจนถึงการติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือ ให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บปวด สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ดีและมีคุณภาพชีวิตดังเดิม


ผู้ป่วยโรคข้อเสื่อมส่วนใหญ่มักกังวลและไม่มั่นใจผลจากการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เช่น กลัวความเจ็บปวด กลัวกลับมาใช้ชีวิตประจำวันตามปกติไม่ได้ จึงทนอยู่กับอาการเจ็บปวดที่อาจก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล

  • โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับรองคุณภาพโรงพยาบาลระดับสากล JCI ตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ มีห้องตรวจผู้ป่วย ห้องทำการรักษาที่มีอุปกรณ์และเครื่องมืออย่างครบครัน และมีมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีการนำอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงมาใช้ในการวินิจฉัยโรคทั้งทางข้อสะโพก และข้อเข่า เช่น เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องเอกซเรย์แม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ มีหลากหลายทางเลือกสำหรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม อาทิ การผ่าตัดด้วยวิธีมาตรฐาน การผ่าตัดด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (Computer Navigation) การผ่าตัดโดยใช้แขนกลหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด (MAKOplasty®)
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกฝ่ายและทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในการรักษาโรคเกี่ยวกับข้อ เช่น, แพทย์ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์, แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด, แพทย์อายุรกรรม, แพทย์อายุรกรรมโรคข้อ, วิสัญญีแพทย์, พยาบาลผู้เชี่ยวชาญโรคทางข้อ, นักกายภาพบำบัด และนักโภชนากร เป็นต้น บุคคลากรที่กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านการฝึกอบรมและมีประสบการณ์สูงเพื่อช่วยในการดูแลผู้ป่วย โดยการให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกายให้สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและถูกวิธี
  • ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ ตระหนักถึงความสำคัญในคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จึงพร้อมให้บริการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอนด้วยมาตรฐานระดับสากล


การตรวจสุขภาพก่อนผ่าตัด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยสามารถเข้ารับการผ่าตัดได้อย่างปลอดภัย
 

  • การควบคุมการติดเชื้ออย่างเข้มงวดและเน้นความปลอดภัยเป็นสำคัญ ทำให้มีอัตราการติดเชื้อจากการผ่าตัดอยู่ในเกณฑ์ที่น้อยมาก และต่ำกว่าเกณฑ์มาตราฐานในระดับสากล
  • อุปกรณ์ส่วนใหญ่ จะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวสำหรับผู้ป่วย โดยจะไม่นำไปทำความสะอาดและนำมาใช้ซ้ำ ตามมาตราฐานสากล
  • การให้ความรู้ผู้ป่วยก่อนเข้ารับการผ่าตัด (pre-operative class) เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจถึงกระบวนการรักษาทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการผ่าตัด รวมถึงการฝึกพัฒนากล้ามเนื้อโดยนักกายภาพบำบัด เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด
  • การให้ความรู้ระหว่างที่ทำการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและก่อนกลับบ้านคำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการผ่าตัดและข้อจำกัดต่างๆ ซึ่งจะสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้ป่วย


ความร่วมมือกับ The Dorr Arthritis Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา

ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Dr. Lawrence D. Dorr แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมและผู้พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ผู้ก่อตั้ง The Dorr Arthritis Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียม เพื่อการพัฒนาแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่ดียิ่งขึ้นต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง

นอกจากนี้ยังพร้อมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการปรึกษาปัญหาโรคทางเกี่ยวข้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ในหลายช่องทาง ได้แก่
 

ช่องทางการติดต่ออื่นๆ

อีเมล: jointreplacementcenter@bumrungrad.com

โทรศัพท์: 02 011 30 94, 02 011 3082
E-mail: Info@bumrungrad.com
Fax: 0 2011 3063

คะแนนโหวต 9.65 of 10, จากจำนวนคนโหวต 318 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 3063
Service Hours
ทุกวัน 08.00-20.00 น.
Location
ศูนย์ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมบำรุงราษฎร์:
อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 20
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย