ตับเป็นอวัยวะในร่างกายที่มีหน้าที่สำคัญหลากหลาย หากตับถูกทำลายก็จะส่งผลกระทบกับการทำงานต่างๆ ของร่างกายมากมาย การตรวจพบความผิดปกติของตับและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะช่วยชะลอการเสื่อมของตับและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้


ศูนย์โรคตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การวินิจฉัย การรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับตับและท่อทางเดินน้ำดีทุกชนิด การติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด ตลอดจนการรักษาที่ซับซ้อน เช่น การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคตับโดยเฉพาะ พร้อมด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย รวมถึงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่จะให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอน


การบริการ

 • การตรวจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของโรคที่เกี่ยวกับตับและท่อทางเดินน้ำดีทุกชนิด อาทิ
 • การผ่าตัดปลูกถ่ายตับ สำหรับรักษาผู้ป่วยโรคตับเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาด้วยวิธีอื่น โดยยึดถือตามกฎข้อบังคับของแพทยสภา
 • การฟอกตับสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะตับล้มเหลว
 • การฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
 • การให้คำปรึกษาและดูแลผู้ป่วยอย่างใส่ใจในทุกขั้นตอน
  • การให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและยา
  • การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองและการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดผลข้างเคียงจากยา
  • การติดตามผลการรักษาและผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด
  • การดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายตับ


เทคโนโลยีในการตรวจวินิจฉัยและรักษา

 • การตรวจระดับความแข็งของตับและวัดปริมาณไขมันในตับด้วยเครื่อง FibroScan เป็นการใช้คลื่นอัลตราซาวนด์ตรวจการสะท้อนของคลื่นที่กระทบกับเนื้อตับและประเมินความนิ่มหรือแข็งของตับ เพื่อตรวจดูสภาพพังผืดในเนื้อตับ สามารถใช้ในการวินิจฉัยภาวะตับแข็งได้
 • การตรวจอัลตราซาวนด์ เป็นการตรวจโดยใช้ด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเพื่อประเมินความผิดปกติของตับและท่อทางเดินน้ำดี และอวัยวะอื่นๆ ในช่องท้อง
 • การตรวจเจาะชิ้นเนื้อตับ (liver biopsy) ทำโดยการสอดเข็มจากภายนอกของร่างกายผ่านผิวหนังเข้าไปในตับ และนำเอาชิ้นเนื้อเล็กๆ ออกมาตรวจเพื่อให้พยาธิแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยโรคตับได้แม่นยำขึ้นและเพื่อประเมินความรุนแรงของโรคตับ วิธีนี้มักใช้ในกรณีที่แพทย์พิจารณาแล้วว่าไม่สามารถใช้การตรวจด้วยวิธีอื่นทดแทนการเจาะตรวจชิ้นเนื้อตับได้
 • การฉีดสีสแกนตับ (Disida scan) เป็นการตรวจเพื่อดูการทำงานของตับและระบบทางเดินน้ำดี โดยการฉีดสารเภสัชรังสีเข้าทางหลอดเลือดดำ
 • การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) เป็นการตรวจที่ใช้การฉายเอกซเรย์ทางรังสีและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่วยในการวินิจฉัยหาความผิดปกติของตับและท่อทางเดินน้ำดี และอวัยวะอื่นๆ เพื่อยืนยันการตรวจในกรณีสงสัยว่ามีก้อนเนื้อ
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ไม่ใช้รังสีเอกซเรย์ซึ่งช่วยให้เห็นความผิดปกติของตับได้ชัดเจนขึ้น
 • การรักษาโดยใช้คลื่นวิทยุทำลายเนื้องอกในตับ (radiofrequency ablation of liver tumors: RFA) เป็นวิธีที่รักษาโรคมะเร็งตับโดยใช้ความร้อนจากพลังงานคลื่นวิทยุผ่านปลายเข็มเพื่อไปทำลายก้อนมะเร็งในตับที่ขนาดไม่ใหญ่นัก
 • การรักษาโดยฉีดสารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าสู่ตับ (trans arterial chemoembolization: TACE) การให้สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ผ่านทางหลอดเลือดแดงเข้าไปสู่ตับในบริเวณที่มีก้อนมะเร็งตับโดยตรง ร่วมกับทำการอุดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งตับ มีผลทำให้ก้อนมะเร็งขาดเลือดไปเลี้ยง
 • การขยายหลอดเลือดดำที่ตับผ่านทางหลอดเลือดดำจุกูลาร์ (transjugular intrahepatic portosystemic shunt: TIPS) เป็นหัตถการที่ทำการสร้างช่องระหว่างตับกับหลอดเลือดดำที่ตับ โดยเจาะเข้าหลอดเลือดดำที่ต้นคอ (jugular vein) เพื่อนำสายสวนหลอดเลือดชนิดมีลูกโป่งเข้าไปขยายหลอดเลือดดำตับ (portal vein) เพื่อลดความดันในหลอดเลือดดำตับ (portal hypertension)

 

คะแนนโหวต 9.75 of 10, จากจำนวนคนโหวต 212 คน
Contact
Phone:
Fax: 02 011 2353
Service Hours
วันจันทร์-วันศุกร์:
08.00-20.00 น.
วันเสาร์:
08.00-18.00 น.
วันอาทิตย์:
08.00-12.00 น.
Location
ศูนย์โรคตับ:
อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ชั้น 3
โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ 33 สุขุมวิท ซอย 3 เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110 ประเทศไทย